Rundveehouderij

Nieuws

Alleen stikstofbemesting voor eerste snede grasklaver

Percelen gras met rode of witte klaver en een stikstof leverend vermogen (NLV) klasse >150 hebben aan een voorjaarsbemesting van 30 kuub rundveedrijfmest voldoende.

Is de NLV-klasse lager, dan is een kunstmestgift van 25 kilo zuivere stikstof extra nodig voor de eerste snede. Dat is het advies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Bij NLV-klasse lager dan 150 moet de stikstoflevering door klaver in het voorjaar nog op gang komen. Vandaar dat enige aanvulling met kunstmest dan op z’n plaats is. Dit geeft een hogere opbrengst van de eerste snede en bevordert de grasgroei. Voor de totale jaaropbrengst maakt het weinig uit.

Kali-voorziening belangrijk voor witte klaver

Kunstmest strooien voor de tweede en derde snede is zinloos. Want de klaver gaat op dat moment ook minder stikstof binden. Klaver gedijt het best bij een pH van 5,2 tot 5,5. De Commissie meldt dat met name voor witte klaver de kali-voorziening belangrijk is. Kaligebrek maakt witte klaver gevoelig voor droogte waardoor het verdwijnt. Vooral op zandgronden is dit soms de oorzaak voor het plotseling wegvallen van klaver.

Zwavelhoudende meststof strooien

Bij een laag zwavel-leverend vermogen van de bodem wordt geadviseerd om voor de eerste snede en eventueel tweede snede een zwavelhoudende meststof te strooien. Dit kan zijn in combinatie met stikstof (bijvoorbeeld KAS-S), of K2O (bijvoorbeeld kaliumsulfaatgranulaat), of Mg (bijvoorbeeld kieseriet), of Ca (bijvoorbeeld gips).

Grasklaver liefst op stikstofarme bouwlandstoppel

Bij inzaai van grasklaver is de beste slagingskans op een stikstofarme bouwlandstoppel, bijvoorbeeld na mais. Hierbij gaat de voorkeur uit naar inzaai in september, na een vroege maïsoogst. Als de bemesting voor de eerste snede uit drijfmest bestaat, dan is daarmee de stikstof- en kalivoorziening vaak al gedekt.

Of registreer je om te kunnen reageren.