Rundveehouderij

Nieuws laatste update:23 mei 2018

Sleepvoetbemesting per 2019 definitief verboden

Gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond is per 1 januari 2019 definitief verboden.

Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.
Eerder zou het verbod dit jaar al zou ingaan, maar dat is uitgesteld omdat er onvoldoende alternatieven waren. Deze zijn er volgens Schouten inmiddels wel.

Uitstoot ammoniak verminderen

Met de sleepvoetbemester wordt drijfmest tussen het gras op de grond uitgereden. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof is afgesproken dat deze werkwijze verboden zou worden om de uitstoot van ammoniak te verminderen. Voortaan moet de mest in de grond worden gebracht met een zodenbemester of een sleufkouterbemester.

Sleepslangen mag wel

Het gebruik van de sleepvoet in combinatie met sleepslangen mag wel, omdat hiervoor de drijfmest verdund wordt met water. Dit is nodig om de mest over grotere afstand verpompbaar te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.