Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Melkrobot ook interessant voor grotere bedrijven

Een tekort aan arbeidskrachten en stijgende loonkosten maken melkrobots steeds interessanter voor grote melkveebedrijven.

Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek van Agrar Heute. Hoewel de aanschafkosten van robots hoger liggen, maken stijgende loonkosten bij traditioneel melken de inzet van melkrobots steeds interessanter. Met name in de draaimelkstal wegen arbeidskosten zwaar door in de totale melkkosten (kosten die terug te voeren zijn op het melken).

In het onderzoek zijn de melkkosten per kilo melk met elkaar vergeleken van:

  • 4 bedrijven met een melkrobot
  • 1 bedrijf met een draaimelkstal
  • 2 bedrijven met een 2x12 en 2x20 visgraat melkstal

De omvang van de bedrijven varieerde van 260 tot 1.250 koeien. De productie varieerde van 9.962 tot 12.317 kilo per koe per jaar.

Hoogste melkkosten draaimelkstal

De melkkosten bij een draaimelkstal liggen het hoogst met 5,62 cent per kilo melk. Vooral de 3,67 cent loonkosten (bij € 17,29 per uur) wegen zwaar door. Lagere kosten voor rente en afschrijving, onderhoud en het mindere stroomgebruik maken het verschil in loonkosten tussen de draaimelkstal en de melkrobots niet goed.

De melkkosten bij een melkrobot variëren van 4,06 tot 4,47 cent per kilo melk. De loonkosten op robotbedrijven variëren van 1,03 tot 1,19 cent per kilo melk.

Robot zelfs goedkoper bij 2x20 visgraatmelkstal

Opvallend is dat de melkkosten op het bedrijf met de 2x20 visgraatmelkstal met 3,90 cent per kilo melk (loonkosten 2,61 cent) het laagst liggen, waardoor deze wel goed met de robot kan concurreren of zelfs goedkoper is.

Eén reactie

  • info519

    als je de genetische aanleg van de huidige holsteins wil benutten en je dus 3-4 keer per dag moet melken is het sommetje snel gemaakt....

Of registreer je om te kunnen reageren.