Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Krap de helft Duitse melk is gentech-vrij

Krap de helft van Duitse melk is Vlog-gecertificeerd, en daarmee geproduceerd zonder gebruik van genetisch veranderd voer.

Dit meldt de Duitse marktonderzoeksorganisatie AMI. Gentech-vrije melk is daarmee feitelijk gezien bijna de nieuwe standaard geworden voor consumentenzuivel, zo citeert certificeerder Vlog de AMI.

Biologische melk ook gentech-vrij

In werkelijkheid is het volume melk dat zonder genetisch veranderde voeding(sbestanddelen) wordt geproduceerd nog groter dan de kleine 50% die AMI aanhoudt, want ook voor biologische melk mag geen genetisch veranderd voer worden gebruikt. Het aandeel biologische melk in Duitsland bedraagt momenteel zo’n 3%.

Consument betaalt niet meer Vlog-zuivel

Duitse consumenten hoeven in de winkel geen meerprijs te betalen voor Vlog-gecertificeerde zuivel. Melkveehouders ontvangen daarentegen een toeslag van 0,8 tot 1,5 cent voor deze melk. Wie er dan op toelegt, is onduidelijk.

Naast Vlog-melk staan ook biologische melk, weidemelk, hooimelk en lactosevrije melk steeds meer in de belangstelling van de Duitse consument. Afgelopen jaar is al veel meer van deze soorten melk verkocht, en deze stijgende trend houdt nog steeds aan.

De Duitse zuivelreus DMK is de grootste aanbieder van Vlog-gecertificeerde melk.

Eén reactie

 • Bertus Buizer

  Uit deze ontwikkelingen in Duitsland van sterke groei van de vraag naar melk van koeien die niet met GMO-soja producten zijn gevoerd, zou je kunnen afleiden dat Wageningen UR wat betreft de plantenveredeling voor de verkeerde richting kiest. Op het symposium van 13 juni 2018 dat Wageningen UR samen met KeyGene organiseert, staan nieuwe gentechnieken zoals Cisgenese en CRISPR Cas9 hoog op de agenda. Ik maak mij daar grote zorgen over.
  Want uiteindelijk gaan deze technieken ten koste van de diversiteit aan zaden (denk ook aan de kwetsbare zadenbanken) en aan de biodiversiteit in het algemeen en maken ze boeren nog meer afhankelijk van agrochemie bedrijven*. De richting die Wageningen UR kiest, strookt volgens mij dan ook niet met voorwaarden voor de noodzakelijke omslag in Nederland en Europa naar ecologisch verantwoorde landbouw.
  <>

  * 'Verder zorgt die machtsconcentratie voor een schadelijke monocultuur: met identiek zaad kweken boeren identieke gewassen, die niet robuust zijn en bestrijdingsmiddelen nodig hebben...', aldus emeritus hoogleraar Michiel Korthals in Trouw van 27 mei 2018.
  <>

  Zie ook mijn artikel "Nieuwe gentechnieken helpen de voedselvoorziening niet vooruit" (22 mei 2017):
  <>

Of registreer je om te kunnen reageren.