Rundveehouderij

Nieuws 36 reacties

Biologische boeren overwegen rechtsgang om fosfaatrechten

Biologische melkveehouders verenigd in de SOS-groep (Save Organic Sector) overwegen naar de rechter te stappen om biologische melkveehouders vrij te stellen van het fosfaatrechtenstelsel.

De belangenorganisatie zegt van de Europese Commissie bijval te hebben gekregen in hun pleidooi om de biologische melkveehouderij buiten het fosfaatrechtenstelsel te houden. De biologische melkveehouders vinden dat zij buiten het stelsel mogen blijven, omdat zij geen gebruik maken van derogatie en omdat er van biologische mest geen overschot is, maar juist een tekort. Landbouwminister Carola Schouten van landbouw wil de biologische sector echter niet buiten het fosfaatrechtenstelsel plaatsen, omdat ook de biologische melkveestapel bijdraagt aan de fosfaatproductie van de melkveehouderij en daarmee ook begrensd moet worden om onder het fosfaatplafond te blijven.

Reactie Europese Commissie

Biologische melkveehouders van de SOS-groep hebben hun probleem aangekaart in Brussel. De Europese Commissie reageert schriftelijk aan de belangenorganisatie dat biologische landbouw gunstiger is voor het milieu dan intensieve landbouw en dat dit een reden zou kunnen zijn om biologische boeren een gunstiger beleid te geven. De organisatie wil vooralsnog geen inzicht geven in hele brief die zij hebben ontvangen. Ze roepen minister Schouten op om actie te ondernemen om de biologische sector tegemoet te komen. “Blijft een reactie uit, dan volgt een publiekscampagne, acties en mogelijk een gang naar de rechter”, aldus de SOS-groep.

Laatste reacties

 • .....

  Nou lekker dan ,en dan zeker nog meer fosfaatrechten van je gangbare collega's afpikken, wat een naar volk die biologische melkveehouders

 • jeannettedekker1

  Boeren die al jaren niet gegroeid zijn zouden ook naar de rechter moeten stappen. Boeren die niet mee doen aan derogatie,die zelfs niet mee ,,kunnen,, doen zouden ook naar de rechter moeten stappen. Boeren die ammoniakrechten hebben gekocht van stoppende boeren zouden ook naar de rechter moeten stappen..boeren die alle mest op eigen land kunnen plaatsen zouden ook naar de rechter moeten stappen. Boeren die een maatlatstal hebben gebouwd zouden ook naar de rechter moeten stappen.. zeldzame runderen ,, veenweidegebieden enz. Enz ..

 • arendsoog

  Biologische varkens/kippen boeren hoeven dan ook geen rechten

 • gjh

  Wat een onzin die boeren hebben toch ook fosfaat geproduceerd en hebben toch ook te maken met het landelijke productie norm. Hopen dat de rechter recht spreek en ze geen gelijk geeft.

 • wmeulemanjr1

  Stop ik ook direct met derogatie als je dan ook 'vrij' bent!!

 • Firma Vellenga

  Ja, dachten wij ook al. Wanneer zij er fosfaatrecht bij krijgen dan is het hek van de dam. Ieder heeft op zijn manier veel moeten inleveren. we moeten vooruit kijken. De tol is betaald. En nee, wij hebben niet makkelijk praten. ook wij niet groeiend bedrijf zitten er diep in door alles

 • polsbroek

  Te zot voor woorden

 • denkenwerk

  Niets ten koste van gangbare boeren , er komt de komende jaren voldoende fosfaat vrij bij bv overdrachten van rechten. Maar wel een gebruiksrecht van de grond als bioboer , gangbare voordeel bij derogatie en bio voordeel bij het mogen plaatsen van mest op je eigen grond . Dus boven de norm van 2_7_15

 • Grasspriet2020

  De rechten verdelen over de gangbare melkveehouders

 • lepercheron 46

  Kunnen grondgebonden bedrijven ook wel kwijt worden gescholden van rechten, deze hoeven echter ook geen mest af te voeren.

 • alco1

  Lees wat Dekker schrijft in 17.23

 • koestal

  Ze krijgen al een dikke melkprijs !

 • Piloot

  " De Europese Commissie reageert schriftelijk aan de belangenorganisatie dat biologische landbouw gunstiger is voor het milieu dan intensieve landbouw en dat dit een reden zou kunnen zijn om biologische boeren een gunstiger beleid te geven."
  Dit is ook maar een beetje wensdenken van de Europese commissie. Niet dat ik wat tegen de biologische landbouw heb en iedereen moet doen waar die zich goed bij voelt maar volgens mij is al lang bekend dat de footprint van de biologische sector groter is dan bij gangbaar. Gangbaar word overigens maar even intensief genoemd, dan hangt er gelijk maar weer een negatief stempel aan.

 • schooteind1

  Biologische landbouw is juist veel slechter voor het milieu. De ecolgische footprint per liter melk of kg vlees is een flink stuk groter.
  Desalniettemin wens ik ze heel veel succes, immers ikzelf doe als gangbare veehouder ook niet mee met derogatie. Zal een ontheffing zeker ook wel voor mij gelden??
  Kom op biologische collega's; WAKKER WORDEN

 • schooteind1

  Als ik een biologische melkveehouder zou zijn, zou ik trouwens helemaal geen ontheffing willen. Wanneer die wel gebeurd zal de biologische markt overspoeld worden, en dan is het voorbij met die mooie melkprijs.

 • Gat

  Mar dan schakelen morgen een hoop boeren om naar biologisch als ze daarmee vrijgesteld zouden worden. Volgens mij gooi je alleen je eigen ruiten ermee in. Daarbij die nu gangbaar zijn en omschakelen, verkoop je rechten, je begint biologisch met flinke spaarpot.

 • Gerardone

  groot gelijk die bio boeren.
  Ga allen terug naar 170 kg N terug en je hebt geheel geen fosfaat stelsel nodig , en dan heb je weer recht van spreken.

 • Bennie Stevelink

  We hebben fosfaatrechten om onder het fosfaatplafond te blijven. Het fosfaatplafond is een PRODUCTIEplafond. Het heeft niets met plaatsing te maken. Daarom wordt ook verwerkte of geëxporteerde mest er niet vanaf getrokken. Na dit gezegd te hebben kan ik geen enkele reden bedenken waarom biologisch vrijgesteld zou moeten worden van fosfaatrechten. Dat ze geen gebruik maken van derogatie of dat ze grondgebonden zijn, zijn geen geldige argumenten omdat het nergens anders om gaat dan om mestproductie.

 • j.verstraten1

  'een publiekscampagne, acties en mogelijk een gang naar de rechter'. Als in die brief werkelijk staat wat gesuggereerd ( een 'gunstiger beleid voor bio' zou ik een een politieke campagne voeren of gelijk naar de rechter gaan.

 • haj146

  Ik zou gaan solliciteren als rechter @ jeannettedekker. Mooi bult werk, en totaal inkomen. Haha maar t is wel zo, zo kan iedereen wel een vrijstelling eisen. Ik zeg, afschaffen die fosfaatrechten. Dan wel alleen als ik m'n geld er weer voor terug krijg... Het blijft een waardeloos systeem binnen 1 Europa..

 • Gerardone

  Bennie je hebt een heel verhaal nodig om recht te praten wat krom is . En dus ja de biologische boeren hebben alle reden om vrijgesteld te worden. 170kgN is geheel door Europa zonder derogatie,derogatie is een uitzondering regel en een uitzondering daarna algemeen maken is krom!

 • kleine boer

  gerardone dat past niet in bennie zijn straatje...

 • haj146

  Deze keer volledig met Bennie eens. Als iedereen terug moet naar 170 is de ramp niet te overzien. Derogatie boeren zijn over algemeen stuk efficiënter en gebruiken hun voer. Dat extensieve gelul en voer over hebben lijkt me in Nederland de grond wat te duur voor. Kun je niet vergelijken met heel europa

 • Gerardone

  haj146 welke ramp is niet te overzien ? en welke efficientie? je laat immers je verliezen achter in zuid amerika , en daarvan van die inkoop, het afval produkt hier

 • Sivert&Anita

  Gerardone, er zijn meerdere landen/gebieden in Europa met derogatie. Je kunt klei niet vergelijken met bv. gebieden met stenen of anderszins minder vruchtbare gronden. Met 170 kg N kun je alleen uit de voeten als je er een akkerbouwtak naast hebt die dan ook nog eens een omvang heeft wat de bijbehorende machines rendabel maakt. En dan zijn er ook nog gebieden waar je alleen maar gras kunt verbouwen, op veengrond en zware klei kun je met akkerbouw niets. Dat jij blijkbaar makkelijk een akkerbouwtak ernaast kunt hebben betekent niet dat dat voor iedereen geldt.

 • kleine boer

  haj 146 kijk even voor welk geld het voer te koop/gratis aangeboden word voor je hard roept. En waarom zou een derogatie boer effcienter zijn hij mag juist meer brengen het zou eerder andersom zijn de niet dero boer moet beter omgaan met zijn grond/mest omdat die nog Minder mest mag brengen. De norm moet gewoon omhoog voor ALLE grasland dit is gewoon niet met een bergboer te vergelijken.

 • Gerardone

  Sivert&Anita
  bevreemdend antwoord bv Duitsland heeft geen derogatie en toch 8,5 groter dan Nederland en dus veel verschillende gebieden en moeten het er ook mee doen 170 N, de vraag is gewoon waarom moet je 300 koeien hebben! dat de norm omhoog moet van 170 N ja maar dat is een andere discussie

 • hollandagri

  Kan Boerderij de concrete bron de link van de EU brief bijsluiten waarin milieuvoordeel gesteld wordt.

 • Gat

  Geradone Duitsland produceren de koeien schijnbaar minder fosfaat dan hier. Dus wil je 170 kg n gelijk trekken, moet je mestproductie ook gelijk maken. Dan mag er meer bemest worden. Wordt mestmarkt stuk kalmer.

 • Gerardone

  Gat, weer z'n vreemd antwoord er heerst hier een enorme denk fout , ook in duitsland zijn ze de derogatie kwijt geraakt en hebben de boeren een oplossing moeten zoeken in meer land . Dus de koeien produceren daar net zoveel fosfaat. en is de mestproduktie gelijk, in jouw redenatie.
  Waarmee je naar de rechter zou moeten is in geheel met de boerenstand, dat 170 kgN omhoog moet gelijk aan wat je met kunstmest mag bij strooien.

 • Bennie Stevelink

  @Gerardone, Duitsland is de derogatie niet kwijt geraakt. Ze hebben zelf besloten om geen derogatie aan te vragen omdat ze die niet nodig hadden. De veedichtheid is in Duitsland zoveel lager dat, wanneer ze alle beschikbare mest gelijkmatig verdelen, ze bij lange na niet aan 170 kg N komen.
  In Nederland is de veedichtheid zo hoog dat wij zelfs met derogatie niet alle mest op Nederlandse grond kunnen plaatsen.
  Zonder derogatie moet in Nederland een gigantisch hoeveelheid mest geëxporteerd of verwerkt worden en moet daar weer kunstmest voor aangevoerd worden.

 • farmerbn

  Telt N uit verwerkte mest ( bv mestkorrels) in Nederland niet als kunstmest?

 • Gerardone

  Bennie dit is niet waar
  Ze hebben peil buizen gezet in grondwater (wat ook in Nederland had gemoeten!) om te meten hoeveel nitraat in zit en de slechtste monsters hebben ze laten zien aan brussel en daaruit kwam naar voren dat ze op moesten lossen met allerlei regels Die waren te zwaar en konden ze op dat moment niet aan voldoen, vandaar dat ze geen derogatie hebben. Je moet gewoon niet met fosfaat werken het is een misleiding waar velen intrappen (of wel past) Het gaat om de nitraat in grondwater voor de EU, maar Nederland heeft er fosfaat van gemaakt want dat is eenvoudiger meetbaar vinden ze .

 • mtseshuis

  Klopt de hele fosfaat discussie is er alleen maar om de veestapel te verkleinen, zodat er meer ruimte komt voor (vlieg)verkeer en industrie. Als we naar nitraat gaan kijken zijn er maar een paar kleine gebieden in Nederland meer waar we de 50 niet halen. Daar zouden wat strengere bemestingsregels kunnen gelden, voor de rest van het land kan met derogatie de N uit dierlijke mest omhoog naar 300 op grasland, zonder problemen! Kunnen we gelijk wat extra eigen eiwit produceren, het gras momenteel begint al op mais te lijken, zulke lage ruw eiwitgehalten als je soms ziet...

 • haj146

  De ramp is dat er dan veel mest op de markt komt. Dat raakt ook jou, druk op de grond markt etc, en maar kunstmest strooien. In bex en kringloopwijzer zijn de derogatie bedrijven stik efficiënter. Gaan beter met hun eiwit om. Dat is een gegeven, en verliezen achter laten in zuid Amerika... Dus alleen derogatie boeren voeren krachtvoeder ???
  Dat de norm voor iig alle grasland omhoog moet ben ik met jullie eens. Mest afvoeren en de kunstmest jongens spekken helpt ons geen van allen. Maar dat gemekkere van de niet derogatie bedrijven is wel zo akelig egoïstisch... De goeien daar gelaten.

 • Gerardone

  Haj 146 het vernoemen van egoistisch kun je alleen maar roepen als je door argumenten heen en op dat moment ben je dus zelf egoistisch
  Je zult verder moeten denken als zijnde alleen" derogatie boeren meer kracht voer" , zei voeren verhoudings gewijs meer kracht voer aan per hectare en die eficentie is er niet want het verlies ligt in zuidAmerika dus je bent niet eficenter wel als niet verder dan eigen tuinhek kijkt

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.