Rundveehouderij

Nieuws 15 reacties

Schouten wil geen voermestcontracten voor grondgebondenheid

Landbouwminister Carola Schouten blijft bij haar standpunt om geen voermestcontracten toe te staan om melkveebedrijven meer ruimte te geven om grondgebonden te worden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van Jaco Geurts (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) liet de minister door Wageningen UR nog een extra onderzoek doen of voermestcontracten na de invoering van het fosfaatrechtenstelsel wel mogelijk zouden zijn.

Minister Carola Schouten. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten. - Foto: ANP

Regionale uitbreiding mogelijk

Wageningen UR concludeert dat de melkveehouderij door het fosfaatrechtenstelsel nationaal niet meer kan uitbreiden, maar dat dit regionaal wel kan, mits de sector elders krimpt. “Door toelating van voedermestovereenkomsten in het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij, zou de melkveehouderij op bedrijfsniveau kunnen worden uitgebreid, zonder vergroting van het bedrijfsareaal. Dit kan dan door afspraken te maken met een andere boer over het leveren van mest in ruil voor het aanvoeren van voer, waarmee de grond mee zou kunnen tellen voor de grondgebondenheid. Vooral grote bedrijven hebben baat bij deze overeenkomsten, omdat zij bij groei minder grond nodig hebben. De toelating van voeder-mestovereenkomsten draagt dan ook nauwelijks bij aan grondgebondenheid in de melkveehouderij”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Voedermestovereenkomsten

Het fosfaatrechtenstelsel verandert dit niet. Ook bij de eerder geconstateerde problemen met de uitvoerbaarheid van voedermestovereenkomsten verandert niets. Zo is het opzetten van een systeem waarin de daadwerkelijke levering van ruwvoer en de registratie van betrokken percelen lastig. Schouten wil hierom de voedermestcontacten niet toestaan in het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij.

NetwerkGrondig presenteerde recent haar visie op grondgebonden melkveehouderij. Zij pleiten wel voor de invoering van voermestcontracten om bedrijven de mogelijkheid te bieden om grondgebonden te worden. Later deze week presenteren LTO en NZO hun visie op grondgebonden melkveehouderij.

Laatste reacties

 • DJ-D

  Goh las net in artikel van martin scholten dat nederlandse bevolking 70% van zn voedsel importeerd..... lekker regionaal kringloop duurzaam

 • John*

  nu de alle grote sectoren begrensd zijn zou er juist weer meer ruimte moeten komen om slim samen te werken.. De juiste organissche meststoffen naar de juiste gewassen om zo maximaal milieuvoordeel te halen.

 • Bennie Stevelink

  We hebben de laagste kostprijs en kunnen aan een brede variatie van duurzaamheidseisen voldoen bij maximale spreiding van de melkveehouderij.
  In de ene regio een ophoping van melkkoeien en de andere regio vrijwel koevrij, is kostprijs verhogend en staat duurzame ontwikkeling in de weg. Het afwijzen van voer-mestcontracten kan ik dan ook billijken.

 • stoksholsteins

  Waarom zouden juist grote bedrijven er baat bij hebben? En wat is dan groot? Voor kleine bedrijven is het niet anders. Wat maakt het voor het milieu nou uit wiens grond er gebruikt wordt voor mestafzet en voor voederwinning? Het is m.i. kortzichtig en uiterst conservatief om zo te redeneren als deze minister op deze manier doet. Wil je als Nederland een vooraanstaand zuivelland blijven, dan zal bedrijfsontwikkeling in welke mate dan ook, onontkoombaar zijn, als je in ogenschouw neemt dat het aantal melkveebedrijven de komende decennia alleen maar afneemt. En omdat bedrijfsontwikkeling juist in Nederland erg veel kapitaal vergt, door alle beperkingen die hier aan de orde zijn, zou het toestaan van voer-mest overeenkomsten juist een welkome ruimte kunnen scheppen.

 • gerben5

  Grondgebonden houd nu in dat je je mest kan plaatsen op eigen grond en bulten voer overhoudt

 • koestal

  Hier was in Brabant juist wel behoefte aan

 • Jan-Zonderland

  Telt huurland ook mee voor grondgebondenheid ? Dan los je het toch zo op.

 • John*

  maar denk eens de andere kant op: stel voermest contracten worden mogelijk, wordt het dan uiteindelijk moeilijker of makkelijker om voldoende grond in eigendom onder het bedrijf te krijgen?

 • Attie

  Grondgebonden moet je niet wazig maken, voor mest/voer prima.

 • Attie

  John, wil je een lagere grondprijs?
  Geliberaliseerde pacht afschaffen, ben je een mooi stel opdrijvers kwijt!

 • Nick1983

  "Telt huurland ook mee voor grondgebondenheid?"

  Ja natuurlijk. Wat dat betreft snap ik eigenlijk niet wat het probleem is. Maar goed.

  Of ... ik weet het wel. Veel veehouders vinden land huren te duur en denken dat ze met een voer-mest-contract minder kwijt zijn. Die denken dat de akkerbouwer het dan voor de helft van de prijs doet ofzo. En liefst ook nog daarbij de mais afrekenen per ton, zodat ze zelf nul risico lopen.

 • Jan-Zonderland

  @Nick, er staat toch nergens in de wet dat landhuur in €€ betaald moet worden ? Dat kan toch ook in natura: landhuur = opbrengst mais - waarde teruggeleverde mest. Voilla !

 • landboer

  Jan-Zonderland, dat is te gemakkelijk geredeneerd, bij landhuur moet de veehouder de grond opgeven in de Gecombineerde Opgave en dat wil/kan de akkerbouwer niet ,omdat die dan vastloopt met gewasdiversificatie, toeslagrechten moeten verrekend worden enz.

 • Nick1983

  Gewasdiversificatie is voor sommigen een probleem, toeslagrechten verrekenen niet. Gewoon bij de huurprijs optellen.

 • mtsjansens1

  Er zijn altijd nog boeren die tegen een landsgrens aan wonen en daar door een gedeelte van hun landbouwgrond in eigendom net over een landsgrens ligt. Maar ja, deze mogen we niet meetellen van de wetgever. Daardoor kunnen deze bedrijven nooit grondgebonden worden in de huidige situatie, maar in de dagelijkse praktijk wel dikwijls zijn. Europeese regels moeten vertaald worden naar nationale wetgeving , waardoor grensboeren dikwijls buiten de boot vallen in hun eigen land, dat deel uit maakt van het grote Europa . Toch niet meer te snappen in 2018, waar men de mond vol van heeft over grondgebondenheid melkveehouderij!!!!!!!

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.