Rundveehouderij

Nieuws 9 reacties

Schouten positief over visie grondgebondenheid

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reageert positief op de visie van de Commissie Grondgebondenheid voor de toekomst van de melkveehouderij.

Schouten vindt het goed dat de sector haar eigen verantwoordelijkheid heeft genomen en staat voor een duurzame melkveehouderij. “Het komt overeen met de visie in het regeerakkoord dat we naar een circulaire landbouw moeten door kringlopen beter te sluiten en veevoer meer lokaal te produceren”, aldus Schouten. “Nu moet dit in daden worden omgezet”, zegt ze. Het ministerie is bereid daarbij te ondersteunen als de sector daar behoefte aan heeft.

Nevedi: regionaal veevoer niet altijd beter

Veevoerorganisatie Nevedi staat achter de uitgangspunten van het advies van de Commissie Grondgebondenheid en ziet belangrijke raakvlakken met haar rol als veevoerproducent. Nevedi is wel kritisch over de ambitie op het punt van regionale herkomst van grondstoffen of diervoedergewassen. Volgens Nevedi doet dit niet automatisch recht aan de te behalen klimaatdoelen en circulariteit. De situatie verschilt per bedrijf, waardoor maatwerk geleverd moet worden. “Het behalen van het ene doel moet geen averechtse effecten opleveren voor een ander doel. Het ontwikkelingsmodel van een melkveebedrijf moet vergezeld gaan van een bijpassend en haalbaar bedrijfseconomisch plan”, aldus Nevedi.
Artikel gaat verder onder de tweet.

NAJK: buurtcontracten essentieel

Jonge boerenorganisatie NAJK reageert enthousiast op het advies. “Ik vind de plannen, zoals beschreven in het adviesrapport, wel stoer. Het advies van de commissie straalt een duidelijke visie uit en je kunt zien dat het grondig is aangepakt”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK.

NAJK vindt het wel van belang dat er bemest kan worden wat er wordt geoogst via evenwichtsbemesting. “Wanneer er wordt ingezet op eiwit van eigen land, dan is een goede zorg voor de bodem cruciaal. We moeten de innovatiekracht van de sector gebruiken en de mestwetgeving moet ruimte bieden om inhoud te kunnen geven aan het begrip evenwichtsbemesting”, aldus Van der Hoog.

NAJK is ook positief over de buurtcontracten en hoopt dat het ministerie meer ruimte biedt dan tot nu toe. “Als er geen ruimte komt voor buurtcontracten zal er weinig terechtkomen van alle mooie woorden in het rapport”, aldus Van der Hoog.
Artikel gaat verder onder de tweet.

FPG teleurgesteld

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) reageert teleurgesteld op het rapport. De organisatie van grondeigenaren begrijpt dat de commissie op zoek ging naar een compromis, maar vreest dat de indicator ‘eiwitpercentage van eigen grond’ zijn doel voorbij schiet. “Een technische benadering lijkt voor de langere termijn onvoldoende antwoord op de uitdaging waarvoor de sector staat. Het onderkent onvoldoende dat grondgebondenheid geen losstaand thema is, maar onderlegger waar veel aspecten samenkomen”, vindt de organisatie.

FPG ziet voor de korter termijn meer in het aanscherpen van de Wet Grondgebonden Groei, zodat uitbreiding van melkveebedrijven alleen mogelijk is bij volledige dekking met grond. Hiermee zijn volgens FPG de fosfaatrechten op termijn overbodig. FPG vindt dat er in de toekomstvisie meer aandacht moet zijn voor zaken als bodem, agrarisch natuurbeheer, landschapskwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijke acceptatie. De organisatie schreef zelf ook een visie op grondgebondenheid.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Buurtcontracten

De commissie grondgebondenheid schreef in opdracht van NZO en LTO een visie over de toekomst van de melkveehouderij. Daarin staat de productie van eiwit op eigen bedrijf centraal. Regionaal moeten buurtcontracten gesloten kunnen worden voor het aantrekken van voer en afvoeren van mest. Gebruik van eiwit van buiten Europa moet teruggedrongen worden.

Laatste reacties

 • jeannettedekker1

  Nu kan het in 1 keer wel.jammer dat ze niet zoveel visie hadden in de jaren voor de melkquotering. Regeren is vooruit zien nu moet met stoom en kokend water 10 jaar wanbeleid rechtgezet worden.

 • Attie

  Mooi dat Schouten positief is, maar nu moet er ook wat extra gebeuren meer mest ipv kunstmest op grond waar de p waarde het toelaat!

 • agratax(1)

  Wat zijn de gevolgen van deze stap? De melkveehouderij zal of grond moeten bemachtigen of de akkerbouwer moet veevoer produceren of de veestapel moet krimpen. De import van o.a. sojaschroot en andere bijproducten moet vervangen worden door lokaal verbouwde veevoer grondstoffen. Ik zie het voordeel nog niet.
  Want de soja verwerking voor menselijke consumptie zal doorgaan en daarbij vrijkomende bijproducten komen straks als vlees of zuivel op onze markt. Prettig vooruitzicht voor de landbouw.

 • mts_kuijpers

  "Buurtcontracten", voer/medtcontracten zullen ze bedoelen. Daar gaf Carola toch geen ruimte voor. Dat kan de "frauderende" melkveehouderij niet dicht getimmerd krijgen.
  Plan kan al meteen de prullenmand in.... kan er weer een nieuwe commissie komen.

 • hrkanger

  Soja schroot is afval om het storten kost 1miljard per jaar in nederland moeten ze ook van af blijft altijd wel wat

 • 344412

  Prima plan, wel noodzakelijk dat we de stikstof uit eigen mest mógen gebruiken, de buurtcontracten óók meetellen binnen de mestwetgeving en dat de mest die je niet mag plaatsen op je ruwvoerareaal gewoon naar de akkerbouw in heel Nederland mag. De bijproducten komen immers ook uit heel het land, circulair.

 • koestal

  Buurtcontracten zijn fraudegevoelig !

 • moi !

  Een oud plan van de NAV. Maar nog steeds actueel. De graan vervangers hebben de boeren uitelkaar gedreven met hulp van verschillende coöperaties. Ik wil hopen dat boeren daar niet al te veel naar geluisterd hebben.

 • John*

  die fpg merkt nu al dat de fosfaatrechten drukken op de grondprijzen.. dat viel te verwachten. een euro kan maar een keer uitgegeven worden.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.