Rundveehouderij

Nieuws 15 reacties

Rli: met voedselbeleid voorsorteren op krimp veestapel

De veehouderij ontkomt er niet aan om op termijn te krimpen. De overheid moet hier via het voedselbeleid op voorsorteren, om te voorkomen dat er op termijn hard ingegrepen moet worden. Dat staat in het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan het kabinet.

Ondanks alle innovatieve oplossingen worden klimaatdoelen niet gehaald, constateren Krijn Poppe en Jan Jaap de Graeff bij Rli. Om individuele veehouders zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, adviseert Rli een stelsel in te voeren van verhandelbare emissierechten, die ook tussen sectoren verhandeld kunnen worden.

Klimaatdoelen behalen

Bij het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat Nederland in totaal 10 megaton CO2-equivalenten mag produceren in 2050. De veehouderij produceert nu 18 megaton CO2-equivalenten. Hoeveel ruimte er straks is voor de veehouderij, is een politieke keuze. “Maar beperkingen in de productie en consumptie van dierlijke eiwitten zijn onvermijdelijk”, aldus voorzitter Jan Jaap de Graeff bij Rli.

Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

De raad vindt dat het een verantwoordelijkheid is van zowel de overheid als burgers en bedrijven om de klimaatdoelen te halen. Daarom adviseert Rli de overheid om het voedselbeleid voor te sorteren op een dieet met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Dit kan door consumenten te prikkelen via informatie, maar ook door financiële prikkels zoals het btw-tarief of accijnzen.

Reacties minister, Rabobank en sectororganisaties

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreekt van een ingrijpend advies ten aanzien van de toekomst van de veehouderij. “Maar er zijn geen eenvoudige oplossingen voorhanden”, zegt ze. Schouten hoopt de opgave voor klimaatdoelen, gezond voedsel en behoud van een sterke landbouwsector samen op te pakken. “We moeten werken aan een oplossing die beter is voor de burger, het klimaat, de natuur en de landbouw”, vindt Schouten.

Wiebe Draaijer van Rabobank reageert kritisch op het rapport. Hij vindt dat de innovatiekracht niet onderschat moet worden en hij wijst erop dat Nederland internationaal gezien door de hefboomwerking van de kennisontwikkeling een veel grotere bijdrage aan de klimaatopgave levert dan alleen in Nederland.

Brancheorganisatie voor de vleessector COV kan zich vinden in de aanpak via het voedselbeleid, maar vreest voor een tunnelvisie op vlees. Het rapport houdt andere sectoren ten onrechte buiten schot, vindt COV.

LTO kan zich vinden in de visie van Rli, maar is fel tegen gedwongen krimp van de veestapel.

Laatste reacties

 • John*

  doordat verkeer toe gaat nemen moet de reductie uit andere gebieden komen... wat een conclusie.

 • Gat

  94 megaton co 2produceerde de Rotterdamse haven in 2016. Heb ik het over alleen Rotterdam. Wat beschiet die 8 megaton bij veehouderij eraan?

 • Jan-Zonderland

  Nou boeren, maak je borst maar nat. Er wordt wel erg veel sympathie uitgesproken voor het rli rapport. Zelfs de LTO kan zich er in vinden. Ik ben bang dat jullie weer aan het kortste eind gaan trekken. Te zot voor woorden.

 • alco1

  Afspraken in het Brusselse akkoord worden net zo bekeken als het fosfaatplafond.
  Ongefundeerd en onterecht een sector met problemen opzadelen.

 • deB.


  Kijk aan boerderij lijdt aan dezelfde ziekte... Stuk is gisteren al geplaatst, en nu moet er nog maar een keer het vel over de oren van hardwerkende voedselproducenten. Wat een podium krijgen de linkse hier tegenwoordig.


 • buitenok

  Ja de linkse partijen hebben zich overal genesteld. van NVWA tot RIVM enz
  over een jaar of 10 zijn ze er wel achter dat vliegtuigen en autos minder belangerijk is dan voedsel.

 • agratax(1)

  Vee Nederland uit en de Aarde is gered!. Dat gelooft toch geen mens zelfs de makers van het rapport niet, mag ik hopen. Zolang andere landen niet mee doen en de in Nederland afgevoerde dieren extra gaan ophokken is er mondiaal niets verandert. Alleen Nederland werkt zichzelf richting voedsel importerend land. De handel zal geen enkel probleem hebben met deze veranderingen. Hoe meer via hun terminal in Rotterdam gaat hoe beter voor hun omzet.

 • alphons1

  al deze problemen worden veroorzaakt door wetgeving. die wetgeving zorgt er voor dat de bodem vernietigd word zoals mestinjecteren. en zodoenden daald de kwaliteit eiwit in de planten. dan word door wetgeving fosfor in mindering gebracht 1 van de 5 basis elementen voor hoge kwaliteit eiwit. slechte kwaliteit eiwit zorgt voor forse toename ammoniak. en slechte eiwitten is een ramp voor volksgezondheid. wil je weten hoe het met co2 zit kijk filmpjes op de volgende sites. <> of <>. of op youtube filmpjes van commonland

 • Wat een timing om dit weer naar buiten te brengen.
  Ze weten dat er vandaag een besluit over de derogatie genomen gaat worden en ze hopen dat ze misschien nog een duitje in het zakje kunnen doen om de veehouderij naar de afgrond te brengen. En de rest van Europa en de wereld maar lachen om die stomme ..........

 • deB.


  Super Boerderij...lees bovenstaande 12:14

  Daar doen jullie net zo hard aan mee!

 • agd2

  Slim gespeeld door Parijs op verschillende tafels te leggen,kun je de ene sector mooi laten opdraaien voor de andere die je uit de wind wilt houden. Maar Nederland houdt zichzelf en de wereld voor de gek als ze de circulaire agrarische sector laat vallen om luchtvaart,vervoer en industrie te ontzien.Onmogelijke opgaves leiden tot niets en zeker niet naar een beter Nederland

 • Al zou de hele veehouderij uit Nederland verdwijnen dan nog zijn de effecten daarvan op het klimaat niet eens te meten.....

  De uitstoot wereldwijd van CO2 is ongeveer 50000 mton.
  De Nederlandse landbouw stoot ongeveer 26 mton uit, waarvan ongeveer de helft toe te schrijven is aan de veehouderij. Dus maximaal 13 mton.
  (Alleen al de Rotterdamse haven stoot 32 mton uit!!! ).
  De totale bijdrage aan de CO2 uitstoot van de gehele Nederlandse veehouderij is dus ongeveer 0,02%.

  En bedenkt daarbij dat alle dieren die hier verdwijnen, ergens elders in de wereld zullen worden gehouden. De totale uitstoot van CO2 zal dus niet eens afnemen. Eerder toenemen.

  <>

 • koestal

  Dan ook minder vliegtuigen ,minder schepen en minder auto,s.Ze zeggen steeds dat alleen de landbouw een probleem is,maar die vliegtuigen en auto,s stoten ook heel wat gassen en stof uit. Ze gebruiken de landbouw als wisselgeld voor oplossingen van andere problemen.

 • misschien ben ik wat te nuchter, maar een scheet of boer van een koe ist toch totaal wat anders dan de uitlaatgassen van een verbrandingsmotor?

 • koestal

  Alle boeren weg uit Nederland en de aarde en Schiphol zijn gered.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.