Rundveehouderij

Nieuws 7 reacties

Nitraatcomité akkoord met derogatie

Nederland krijgt opnieuw derogatie. Het Nitraatcomité van Europese Commissie heeft ermee ingestemd.

Het Nitraatcomité van de Europese Commissie heeft ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de Nederlandse derogatie met twee jaar te verlengen. Melkveehouders kunnen hiermee meer graasdiermest per hectare toedienen dan de standaard norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. In het nitraatcomité was brede steun voor de derogatie. Eén land onthield zich van stemming, alle andere landen stemden voor.

Derogatie van economisch belang voor boeren

“Het toekennen van de derogatie was geen uitgemaakte zaak, daar is door veel mensen hard aan gewerkt. Ik ben dan ook blij dat het ons toch nog gelukt is de Europese Commissie te overtuigen met een positief advies te komen”, aldus minister Carola Schouten (landbouw). Ze wijst erop dat de derogatie van economisch belang is voor de boeren. “Tegelijkertijd wordt met de derogatie het gebruik van grasland gestimuleerd, wat een positief effect heeft op onze waterkwaliteit.”

Derogatie vergelijkbaar met afgelopen 4 jaar

De derogatie is vergelijkbaar met die van afgelopen 4 jaar. Bedrijven met minimaal 80% grasland op zuidelijk en centraal zand en op lössgrond mogen maximaal 230 kilo N/ha gebruiken, op de overige gronden geldt 250 kilo. Fosfaatkunstmest is ook in de nieuwe derogatie niet toegestaan en veehouders moeten voor eind juni een bemestingsplan indienen. Verder blijven de huidige stikstof- en fosfaatplafonds onderdeel van de voorwaarden voor verlening van de derogatie.

Derogatievergunning

Anders dan bij de vorige derogatie moeten melkveehouders voortaan een derogatievergunning aanvragen, in plaats van dat ze enkel een derogatie-aanvraag moeten doen. Bij een vergunningaanvraag moeten boeren van tevoren verklaren aan de voorwaarden te zullen voldoen. Veehouders moeten voortaan voor 31 maart de mineralenadministratie van het vorige jaar indienen, zodat gecontroleerd kan worden of aan de voorwaarde wordt voldaan. Bedrijven die in 2017 deelnamen aan derogatie en in 2018 opnieuw, hebben alle gegevens al ingediend bij RVO. Nieuwe derogatiebedrijven zullen tijdens de aanvraag hun voorraad mest nog moeten opgeven, voorzover zij dit nog niet hebben gedaan.

‘Het is cruciaal dat de naleving van de mestregels in Nederland verbetert’

“De Nederlandse systemen zijn dusdanig geautomatiseerd dat het voor boeren waarschijnlijk niet nodig is om andere informatie aan te leveren dan ze in voorgaande jaren al deden”, aldus het ministerie.

Van boeren die de derogatievoorwaarden overtreden kan voor de derogatie voor het volgende jaar worden ingetrokken, naast de reguliere boetes die gelden voor het overtreden van de mestwet. Vanaf 2019 gaat het ministerie een vergoeding vragen voor de derogatievergunning. Deze kosten komen boven op de bestaande monitoringskosten. De boer betaalt voor de aanvraag derogatievergunning en de monitoringskosten.

Lagere stikstofnormen bij scheuren van grasland

Bedrijven die gebruik maken van derogatie moeten rekening houden met lagere stikstofnormen bij het scheuren van grasland. Bedrijven die tussen 1 juni en 1 september grasland scheuren voor graslandvernieuwing krijgen dit jaar al te maken met een 50 kilo lagere stikstofnorm, voor niet-derogatiebedrijven geldt dit vanaf 2019. Derogatiebedrijven op zand en löss die gras scheuren om mais in te zaaien mogen 65 kilo minder N gebruiken vanaf dit jaar. Voor andere bedrijven gaat deze regel in 2021 in. De verplichte stikstofbemonsteringsplicht komt in beide gevallen te vervallen.

Bedrijven met minimaal 80% grasland op zuidelijk en centraal zand en op lössgrond mogen maximaal 230 kilo N/ha gebruiken, op de overige gronden geldt 250 kilo. - Foto: Michel Velderman
Bedrijven met minimaal 80% grasland op zuidelijk en centraal zand en op lössgrond mogen maximaal 230 kilo N/ha gebruiken, op de overige gronden geldt 250 kilo. - Foto: Michel Velderman

Mestfraude

De nieuwe derogatie geldt voor twee jaar, in plaats van voor vier jaar. Dat komt door de problemen met mestfraude. De Europese Commissie heeft Nederland gesommeerd om mestfraude strenger aan te pakken. Zo moet er onder meer onderzoek worden gedaan naar de omvang van mestfraude en moet in kaart worden gebracht in welke regio’s er een hoog risico is op overtredingen van de mestregels. Ook moet de capaciteit voor inspecties en controles worden uitgebreid.

Minister Schouten is het eens met de Commissie dat mestfraude stevig wordt aangepakt. “Het is cruciaal dat de naleving van de mestregels in Nederland verbetert, niet alleen ter verantwoording van de derogatie richting Brussel en andere lidstaten, maar vooral ook ter verantwoording van de positie van de landbouwsector richting de Nederlandse maatschappij”, schrijft ze in haar brief aan de Kamer.

Certificatieschema voor mestketen

Ze wil van de sectororganisaties voor de zomer een concreet certificatieschema voor de mestketen. Afhankelijk van de naleving van de mestregels en de uitvoering van het sectorplan tegen mestfraude zal Schouten besluiten of ze voor na 2019 opnieuw derogatie zal aanvragen.

Laatste reacties

 • Matt

  Lees niks meer over de maatregelen,bij de mais zijn die voorlopig 2 jaar van de baan.
  Of moeten we daar alsnog aan voldoen ?

 • van someren

  Lagere stikstof norm bij scheuren, geldt dit voor desbetreffende perceel of hele bedrijf?
  Artikel is niet geheel duidelijk

 • Gat

  Vanaf 2019 gaat het ministerie een vergoeding vragen voor de derogatievergunning.
  Ze wijst erop dat de derogatie van economisch belang is voor de boeren.
  Voor de boeren of de overheid??

 • puinhoop

  Ja Gat vroeger noemden ze dat gewoon BELASTING. MET NADRUK OP BELASTEN. Alles is doorspekt met anti landbouw gevoelens!!! NEXIT

 • Klaasvaak

  @Gat
  We betalen al voor deelname aan derogatie.
  Dat kom je bij het aanvragen al tegen.

 • koestal

  nog strenger op mestgebruik,veel strenger dan op drugs

 • Gat

  Klaas vaak klopt, zullen wel meer gaan vragen. Allemaal kassa. Zijn minder boeren willen toch zelfde inkomsten hebben

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.