Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Model toont beweging koolstof op bedrijf

DLV Advies heeft een model ontwikkeld dat inzicht geeft op het effect van te nemen maatregelen op de koolstofkringloop. Het model is een afgeleide van de bestaande KringloopWijzer voor stikstof en fosfaat.

Een groep van 20 Utrechtse boeren gebruiken het model, de Koolstofkringloop genaamd. Zij trachten het organische stofgehalte in de bodem te verhogen, wisselen kennis uit en verbeteren de kennis over koolstofkringlopen op het eigen bedrijf.

Projectleider Saskia Veldman geeft aan dat veehouders met het model de impact kunnen zien als ze bijvoorbeeld hun bouwplan wijzigen naar 60% blijvend grasland, 20% maïs en 20% gras/klaver. Dat geeft volume, voldoe je aan derogatie-eisen, is vruchtwisseling toe te passen en zorg je voor meer organische stof in de bodem.

Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Ongeveer 50 % van de organische stof bestaat uit koolstof. De Koolstofkringloop toont waar organische stof verdwijnt, maar ook waar en hoe deze te verbeteren is.

Koolstof steeds belangrijker

Volgens DLV Advies is koolstof weliswaar een ingewikkelde component in de bodem, maar wordt het ook een steeds belangrijker aspect in de landbouw.

DLV Advies geeft enkele maatregelen om de Koolstofkringloop te verbeteren. Een bouwplan met gras, mais en grasklaver is er een van. Ook kunnen veehouders kijken naar de mogelijkheden van aanvoer van dierlijke en plantaardige mest, de onderzaai van gras in maïs of groenbemester na maïs, het toedienen van Groen Fosfaat of hergebruiken van bermmaaisel en toepassen van niet-kerende grondbewerking.

Eén reactie

  • alphons1

    je kunt organische stof toedienen maar als je terwijl niks aan bodemleven doet heeft het helemaal geen nut. als je a zegt moet je ook b zeggen

Of registreer je om te kunnen reageren.