Rundveehouderij

Nieuws 4 reacties

Ministerie heeft geen bezwaar tegen buurtcontract

Het ministerie van landbouw heeft geen bezwaar tegen buurtcontracten, mits deze voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving.

Dat blijkt uit de reactie van het ministerie op het voorstel van de Commissie Grondgebonden van LTO en NZO, waarin wordt voorgesteld om buurtcontracten in te stellen om de eiwitkringloop regionaal te sluiten.

Binnen straal van 20 kilometer

Buurtcontracten moeten het mogelijk maken om binnen een straal van 20 kilometer meerjarige afspraken te maken tussen bedrijven over de afvoer van mest en aanvoer van voer. Minister Carola Schouten van landbouw wil in de mestwetgeving nadrukkelijk geen voermestcontracten opnemen, omdat dit de grondgebondenheid niet bevordert en moeilijk is met controleerbaarheid en handhaafbaarheid. Het ministerie wil ook niet vooruit lopen op een eventuele opname van het buurtcontract in de wet, mocht de uitwerking hiervan succesvol zijn.

Privaatrechtelijke afspraak

In de huidige wet tellen grondpercelen, die als beschikbare oppervlakte landbouwgrond worden opgenomen in de Gecombineerde opgave, mee als de tot het melkveebedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. “Het is aan de melkvee- en zuivelsector of voor andere grondpercelen een privaatrechtelijke afspraak in de vorm van een buurtcontract wordt afgesloten om grondgebondenheid te realiseren, zoals bedoeld in het advies van de Commissie. Vanzelfsprekend binnen de kaders van de geldende (mest)regelgeving”, aldus het ministerie.

Geen budget voor bedrijfsverplaatsing

In het advies van de Commissie Grondgebondenheid staat ook dat melkveebedrijven een huiskavel moeten hebben waarop ze de hele veestapel kunnen weiden met een maximale veebezetting van 10 koeien per hectare. Dit kan tot gevolg hebben dat bedrijven moeten verplaatsen. Het ministerie laat desgevraagd weten dat hier geen budget voor is op de LNV-begroting. LNV brengt in het kader van het Convenant Weidegang wel het instrument kavelruil onder de aandacht van provincies. Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is hier budget voor beschikbaar.

Laatste reacties

 • grondboor

  Geen voer-mest contact binnen een straal van 20 km. Wel een buurtcontract in een straal van 20km. Hoop gedoe voor het “zelfde”.

 • dre v Helmond

  Ik denk dat ik het niet beter kan lezen als, dat de grond op naam van het melkveebedrijf geregistreerd moet zijn.
  Maar dat is zeker niet nieuw.

 • Nick1983

  Komt er op neer dat we straks buurcontracten af moeten sluiten om ons bedrijf voor de melkfabriek zogenaamd "grondgebonden" te maken, maar dat deze voor de mestwet niet meetellen en dus nog steeds niet grondgebonden zijn. Met andere woorden: kost ons een hoop geld en we schieten er niks mee op.

 • koestal

  als je maar goeie buren hebt

Of registreer je om te kunnen reageren.