Rundveehouderij

Nieuws

Miljoen extra naar aanpak bodemdaling

Provincie Noord-Holland stelt € 1 miljoen extra beschikbaar om het probleem van de bodemdaling in de veenweidegebieden te bestrijden.

Het geld gaat naar het innovatieprogramma Veen, met een onderzoeklocatie in het Zuiderveen bij Nauerna en bij een veehouder in Assendelft.

Belangen haaks op elkaar

Bodemdaling is een complex probleem, omdat de belangen in het veenweidegebied haaks op elkaar staan. Op dit moment worden de slootpeilen laag gehouden voor de landbouw zodat veehouders het land kunnen bewerken, voldoende grasgroei realiseren en zodat het land niet vertrapt wordt door het vee. Het probleem van het lage waterpeil is dat het veen verteert en de bodem daalt.

Met het innovatieprogramma wil Noord Holland de bodemdaling in veenweidegebieden aanpakken. Dat moet gebeuren door gebiedsgericht en samen met de partners die daar mede voor verantwoordelijk zijn, de bodemdaling af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen. Dat is complex en vraagt innovaties, onderzoek en medewerking van veel partijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.