Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Heffing fosfaatreductieplan fiscaal aftrekbaar

Heffingen die betaald zijn in verband met het fosfaatreductieplan zijn fiscaal aftrekbaar over het afgelopen jaar. Het zijn immers geen boetes.

De bonus in het bonus-malussysteem is belast als bedrijfsopbrengst in hetzelfde jaar. Dat is een van de afspraken gemaakt in een speciale werkgroep fosfaatrechten en fiscus met mensen van LTO, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën en de vereniging van accountantskantoren (VLB). De werkgroep heeft zijn afspraken samengevat in 41 vragen en antwoorden.

Zelfde behandeling fosfaatrechten als dierrechten en melkquotum

Een serie heikele punten is behandeld in het overleg, dat een jaar heeft geduurd. De afspraken geven ondernemers, fiscale adviseurs en medewerkers van de Belastingdienst houvast bij het invullen en beoordelen van belastingaangiftes van melkveehouderijen. Het gaat over zaken als de vrijwillige melkverminderingsregeling (Hogan-regeling), de stoppersregeling en de fosfaatrechten.

Belangrijke afspraak is dat fosfaatrechten fiscaal net zo behandeld worden als varkensrechten en melkquotum. Het zijn bedrijfsmiddelen. Omdat er een eindtijd aan zit (1 januari 2028) zijn ze ook afschrijfbaar, zo was al eerder naar buiten gebracht.

Vragen en antwoorden over stoppers

Veel vragen en antwoorden gaan over stoppers en over verkoop van koeien en fosfaatrechten. Deelnemers aan de stoppersregeling voor de melkveehouderij en pas in 2018 hun rechten verkopen en officieel hun bedrijf beëindigen, blijven recht houden op stakingsfaciliteiten zoals stakingsaftrek en stakingslijfrente. Wel gelden daar een paar voorwaarden voor.

Onduidelijk blijft de fiscale status van fosfaatrechten die meteen worden doorverkocht na toekenning – bijvoorbeeld door stoppers. Volgens de fiscus is dan geen sprake van een bedrijfsmiddel, maar van een voorraad, volgens agrarische fiscalisten zijn deze rechten wel echte bedrijfsmiddelen. Belastingdienst en agrarische fiscalisten werden het hier niet over eens, waardoor de fiscale behandeling nog onduidelijk blijft. Mogelijk moet de rechter hier aan te pas komen.

Verkochte referentie

Onduidelijk is ook de fiscale behandeling van fosfaatreferentie gekocht in 2017, met het oog op invoering van de rechten in 2018. Dit was in feite handel in fosfaatrechten voordat ze er waren. Hier is geen algemene regel voor te geven.

Een andere situatie waarover de werkgroep niet helemaal duidelijkheid verkreeg, is beëindiging van een tak van het bedrijf en voortzetting van een volgende. De belastinginspecteur moet beoordelen of hier de herinvesteringsreserve kan worden gebruikt.

Laatste reacties

 • veelust

  Hiep hiep hoera, een heffing op een onzinverhaal, overschrijding van een gedrocht, een niet uit te leggen soap mag je van de belasting aftrekken. Wat een feest.

 • eja

  En wederom krijgen de cowboys gelijk

 • Zijn ze misschien door de banken ingefluisterd om dit te doen?
  Te gek voor woorden. Dikke melkprijs gehad . De boete was voor deze gasten een lachertje . Zijn meestal ook al degene die door vele superheffing al een grote voorsprong hadden en laten we het dan maar niet meer over de voorkennis hebben.
  Hoe denkt men nu ooit nog iedereen op 1 lijn te krijgen. De kleine gezinsbedrijven worden zo langzamerhand naar de afgrond geduwd en de groeiers maar pamperen om ze niet te laten omvallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.