Rundveehouderij

Nieuws 29 reacties

Commissie Grondgebondenheid: melkvee moet eiwit van eigen grond halen

Melkveebedrijven moeten in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte van eigen land of van land in de buurt halen. Dat staat in het advies van de Commissie Grondgebondenheid.

Deze commissie is ingesteld door LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Doelstelling is dat in 2040 de melkveehouderij volledig grondgebonden is.

In de commissie stelden melkveehouders en vertegenwoordigers van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) een visie op, die bindend is voor LTO en NZO. Daarin staat dat gras van eigen grond de basis moet worden van elk bedrijf. “We moeten af van de mestdiscussie, maar ons gaan richten op voer”, aldus melkveehouder en commissielid Simon Ruiter.

Ieder bedrijf moet minimaal 65% van de eiwitbehoefte van de veestapel zelf telen of halen bij collega’s in de directe omgeving. Dit kan via het sluiten van buurtcontracten, waarmee lokale ruwvoer-mestkringlopen worden gesloten. Voor het grondgebonden karakter van de melkveehouderij moet ieder bedrijf een voldoende grote huiskavel hebben, waarbij een maximale veebezetting van 10 melkkoeien per hectare geldt. Het gebruik van veevoergrondstoffen zoals soja van buiten Europa, moet in 2025 twee derde verminderd zijn ten opzichte van 2018.

Zelfvoorzienendheid eiwitbehoefte geeft boer meer ruimte in bedrijfskeuze

De Commissie Grondgebondenheid heeft de opdracht om een toekomstbestendige definitie op te stellen voor grondgebondenheid verbreed naar een totaal toekomstbeeld voor de melkveehouderij. Volgens commissievoorzitter Ton Loman kan een kengetal als zelfvoorzienendheid in de eiwitbehoefte van het bedrijf op veel meer doelen sturen dan alleen op mestbeleid. Dit moet ondernemers meer ruimte geven in de bedrijfskeuze.

Om te voldoen aan de doelstelling van eigen eiwitproductie, mogen melkveehouders afspraken maken met collega’s in de buurt over het leveren van mest en afnemen van voer. Landbouwminister Carola Schouten wil nadrukkelijk geen voermestcontracten, omdat dit de grondgebondenheid niet stimuleert en moeilijk controleerbaar is. “Het gaat hier ook om privaatrechtelijke afspraken, die geen gevolgen hebben voor de mestwetgeving”, aldus commissievoorzitter Ton Loman.

Strenge voorwaarden ‘buurtcontracten’

De commissie stelt strenge voorwaarden aan de ‘buurtcontracten’:

 • een buurtcontract geldt voor 3 jaar;
 • het buurtcontract moet schriftelijk worden opgesteld tussen een melkveehouder en een collega in een straal van 20 kilometer;
 • de melkveehouder kan alleen een buurtcontract afsluiten met een of meer collega’s als hij ten minste 50% van het totaal benodigde ruwvoer op eigen grond teelt.

Op dit moment produceren melkveebedrijven ongeveer 60% van de eiwitbehoefte zelf. Dit verschilt sterk tussen extensieve en intensieve bedrijven. “Om tot 65% te komen was een afweging tussen ambitie en haalbaarheid”, zegt Loman. De indicator eiwitpercentage van eigen land moet de teelt van gras stimuleren, omdat gras meer eiwit oplevert dan mais. Daarnaast bindt gras ook meer CO2 en stikstof, wat ook positief is voor andere milieu- en klimaatdoelen.

 

LTO en NZO aan de slag met uitvoering advies

Wat de grootste uitdaging wordt voor melkveehouders, verschilt per bedrijf, aldus Dirk Bruins, vice-voorzitter van LTO Melkveehouderij. “Om aan de productie van 65% eiwitbehoefte te komen heb je wel iets meer managementmogelijkheden dan om te voldoen aan de voorwaarde van de huiskavel”, zegt hij. De eis van een huiskavel met een oppervlakte van 1 hectare per 10 koeien kan er toe leiden dat bedrijven moeten verplaatsen of dat bedrijven moeten krimpen in de veestapel. Voorzitter Loman hoopt ook dat het voorstel zal leiden tot een betere verkaveling. Volgens medeauteur Natasja Oerlemans van het Wererld Natuur Fonds (WNF) heeft het plan geen gevolgen voor de omvang van de melkveestapel.

Het advies wordt onderschreven door Wereld Natuur Fonds en de belangrijkste Nederlandse natuur- en milieuorganisaties, vertegenwoordigd in de Groene11. WNF onderschrijft het advies omdat het bijdraagt aan het verbeteren van de natuur in de gebieden waar soja en palmolie wordt geproduceerd, maar ook aan de natuur in eigen land.

NetwerkGrondig

NetwerkGrondig presenteerde vorige maand ook een definitie van grondgebondenheid. Zij vinden dat een bedrijf grondgebonden is als de fosfaatproductie kleiner of gelijk is aan de plaatsingsruimte voor fosfaat op het bedrijf, gebaseerd op forfaitaire normen. Via kringloopcontracten waarbij mest wordt geleverd en ruwvoer wordt afgenomen mag hierbij de grond van collega’s binnen een straal van 20 km meetellen.

Laatste reacties

 • henver1

  Wat een onzinnig verhaal weer , 65% van je eiwit behoefte zelf gaan telen met grasland en dan ook nog maximale ds per ha proberen te halen, dat zal niet mee gaan vallen!

 • Bennie Stevelink

  Niet mest maar voer als criterium voor bedrijfsontwikkeling. En dan speciaal eiwit. Dat is een slimme zet. Het blokkeert intensivering van regio’s, het creëert mestplaatsingsruimte op korte afstand en het gaat volledige maisteelt tegen.

  Daarnaast krijgen we een sterk argument in handen tegen de vegetariërs: melkeiwit komt van eigen bodem, zo goed als soja-vrij. De productie van vegaproducten blijft afhankelijk van import.

 • f.p.zomer

  Weer werk voor de adviesbureau`s:eiwitboekhouding.
  Het kan ook niet simpel meer in nederland.

 • winden

  Wat is jullie % eiwit van eigen land zit hier op 82 % volgens de kringloopwijzer

 • Goed verhaal. Degene die nu het grasbeheer al goed in de vingers en die altijd zuinig op dit land is geweest heeft nu een keer een voorsprong. Zuinig op je grond zijn is altijd beter dan maar steeds rouleren met akkerbouwers. En dat er minder mais zou komen is geen nieuws meer. Er is nu eindelijk duidelijkheid.

 • eja

  Laar bruins en co maar eens een keer aan het werk gaan.
  Ben benieuwd welk rapport volgende week verschijnt..
  .

 • massan

  LTO loopt weer aan de leidraad van Campina.
  Wat een zielige organisatie begint dit te worden.

 • Zuperboer

  Let maar op dit zit volgend jaar ook in het Qlip systeem. Waarschijnlijk heeft La Schouten het voorwerk in Brussel al gedaan en is het over 2 jaar een nieuwe derogatievoorwaarde. Het regent rapporten met talloze ideeen en aanpassingen aan de sector. Een deel waait over, maar de teugels richting ontmoediging worden keer op keer aangehaald.

 • Attie

  winden, zitten hier boven de 85%, dan heb je de maximale punten bij Leerdammer.

 • eja

  Een ding is zeker van de leden raad van fc hoeven we niks te verwachten
  Dat zijn stuk voor stuk zakkenvullers en kontenlikkers.

 • koestal

  veldbonen en klaver verbouwen

 • Attie

  koestal, goed gras is als bonen en klaver, en kost weinig!

 • haj146

  Zucht..... Eisen eisen eisen. Hebben we al zoveel gehad en het levert ons geen fuck op! Mais is beter voor de stikstof benutting in rantsoen. Dat weet toch ook iedereen.

 • gjh

  het is beter om de naam commissie van de onzin te noemen En het LTO hobbelt er weer achteraan zoals gewoonlijk.

 • Johnvanmaren@gmail.com

  Lijkt een goed verhaal, derogatiebedrijven zorgen immers al jaren voor steeds meer gras. Wel droevig dat het WNF en andere clubs een bindend advies gaan geven waar LTO en de zuivel mee aan de slag MOETEN. Kunnen blijkbaar zelf niet komen met een voorstel voor alle (ex) leden,

 • Grensboerke

  En wie denk er aan de kostprijs, je zal maar op lichte grond zitten. Alweer een Noord-Nederlandse visie!

 • Gat

  Met mais minder grond nodig om voer te telen.

 • Zit hier op 70% en ben echt geen milieuboer. Waarom pas in 2025 de eis van 65% eiwit van eigen land en niet morgen. Gras aan je koeien voeren i.p.v. krachtvoer eiwit. Was die Ton Loman die op TV het woord doet niet van Agrifirm en verklaart dat waarom er pas in 2025 een harde eis ligt?

 • farmerbn

  De boer moet dit en moet dat. De burger en de consument moeten niks en halen 70% van hun voedsel uit het buitenland. De mensen in die commissies geven weer veel te veel weg aan organisaties die steeds meer eisen. Is wel duidelijk dat de zuivel hier achter zit en zo probeert hun smakeloze zuivel met deze marketing-tool te verkopen. LTO hoort voor alle leden op te komen maar zet enkele leden met de rug tegen de muur. Boeren die nu blij zijn omdat ze binnen de huidige eisen zitten en voorstander zijn om die verrekte maisboeren eens te grazen te nemen , weten niet dat als de eisen later strak omhoog gaan ook in de problemen komen. Waarom zouden die milieuclubs de eis op 65% houden? Binnen de kortse termijn gaat dat richting 100% maar dan is er geen terugweg meer. Domme lui.

 • Iedereen geeft de zuivel de schuld. Degene die dit over ons heen heeft laten komen zijn hier de schuld van. Koeien, meer koeien, liters , meer liters , jongvee weg. melken, melken, allerlei voersoorten aan laten rukken en je eigen voer weer als mest over het land laten uitstrooien. Hoe dom kun je zijn. En moet er iets gaan gebeuren waarin jullie nog niet zo best zijn en nu krijgt de melkfabriek de schuld. Wij hebben met de consument te maken die dit gewoon anders wil.
  Diegene gaat ons deze eisen opleggen en niet de melkfabriek.

 • J.W. de Kloet

  grootste probleem is dat ze van alles willen en eisen maar er niet extra voor willen betalen. net al je focus planet bonus eerst bij iedereen een paar k inhouden en dan netto 900 euro terug krijgen. slaat toch nergens op. is toch veel te weinig. moet 9 k zijn op jr basis oid

 • Attie

  Derogatie moet weer een 'hamerstuk' worden!

 • hrkanger

  Zo krijg je nog meer stoppers goed bezig.
  Alles onder de 40 stoppen het hards en boven de 55 zit hun tijd wel uit en is 85 %.
  Geeft teveel onrust in de sector er moet een keer rust komen of ze moeten gewoon een euro per liter neer tellen. Dan komt er ruimte.


 • Gat

  En dan roepen die milieu groepen, de raaigras woestijnen. Ja, vooral nog meer gras verplichten.

 • wibe02

  Eiwit van eigen land geteeld m.b.v. kunstmest?

 • Pieter5775

  Je kunt niet oneindig co2 vastleggen in de bodem, zie het probleem op de veengronden. Mais produceert 1,5 keer zo veel drogestof als gras met veel minder methaan uitstoot door de koe. Een kansloos voorstel met de dure grondprijzen hier in Nederland!

 • John*

  zelf gras telen en mais kopen.... klinkt allemaal heel leuk. als ze nu eens echt verstandig waren geweest hadden ze gepleit voor uitwisseling van mest tussen sectoren.

 • Bennie Stevelink

  Het platteland is niet alleen een productieruimte voor de landbouw maar ook een leefruimte voor de stedeling. Vooral in een dichtbevolkt land als Nederland wat bijna een stadstaat is, is dit van belang. Het plan voor grondgebondenheid moet volgens mij dan ook vooral worden gezien in het kader van ruimtelijke ordening en niet vanuit milieu.
  Men wil geen industrialisatie van de melkveehouderij met volledige maisteelt, gigabedrijven dicht op elkaar en mestfabrieken.

  Ook de eis dat de veehouderij kleinschalig moet zijn, discutabele bezwaren omtrent gezondheid en de eis tot verkleining van de veestapel moet in dit licht bezien worden.

  Tegelijk moet er wel voedsel geproduceerd worden en moet de boer, in contact met de wereldwijde vrije markt, een inkomen kunnen verdienen.
  Ik heb de indruk dat het bovenstaande plan deze belangen redelijk goed met elkaar weet te verbinden.

 • 344412

  Gaat vooral over imago en maatschappelijke acceptatie. Zonder acceptatie geen bestaansrecht.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.