Rundveehouderij

Nieuws

Zesweekse melkproductieregistratie steeds populairder

Het percentage koeien dat nog maar een keer in de zes weken onder mpr (melkproductieregistratie) valt, is toegenomen tot 63,6%.

Dat blijkt uit de CRV-jaarstatistieken over boekjaar 2017 (sept 2016 tot en met aug 2017). De afgelopen jaren is de toename van de zesweekse controle gemiddeld 2,5%. Zo lag het percentage in 2012 nog op 50,5%. De toename in de zesweekse mpr gaat ten koste van het aantal koeien dat nog eens in de vier weken bemonsterd wordt. Dit percentage lag in 2012 nog op 41,7%, maar is nu in 2017 gedaald naar 28,9%. De vijfweekse controle heeft een vrij stabiel percentage koeien van 7% terwijl de drieweekse controle met 0,3% bijna niet meer voorkomt, terwijl dat vroeger de standaard was.

Grotere bedrijven

Het zijn vooral de wat grotere bedrijven die kiezen voor zesweeksecontrole. Want 63,6% van de koeien staan op 59.7% van de bedrijven. De 0,3% van de koeien die nog eens in de drie weken gecontroleerd worden, staan op 0,5% van de bedrijven.

Kostenbesparing

De intrede van andere meetmogelijkheden via sensoren op onder meer automatische melksystemen voor bijvoorbeeld melkproductie, celgetal of mastitisindicatie, geeft veehouders de ruimte om de melk van hun koeien minder frequent te laten onderzoeken. Voor een goede schatting van de jaarlijkse melkproductie per koe is zesweekse controle ook toereikend. Waarschijnlijk is kostenbesparing voor een deel van veehouders reden om te schakelen vierweekse naar zesweekse controle.

Of registreer je om te kunnen reageren.