Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Weidezuivel vindt steeds meer ingang buiten Nederland

De afzet van weidezuivel is vorig jaar op alle fronten doorgegroeid, zo meldt de Stichting Weidegang in de jaarrapportage 2017.

Producten met het (Nederlandse) weidemelklogo zijn inmiddels te koop in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Spanje en Italië. Daarnaast zijn nieuwe producten geïntroduceerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de marktintroductie in Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije, Roemenië, Bulgarije, Servië en Kroatië in 2018.

Ruim vijftienduizend melkveehouders in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk produceerden Weidemelk volgens de criteria van stichting. Dit blijkt uit de jaarrapportage van Stichting Weidegang. Overigens zijn er meer organisaties die weidezuivel onder logo uitbrengen, maar via andere verbanden en toezichthouders.

Daling aantal hercontroles

Het aantal melkveebedrijven dat aangesloten was bij de Stichting Weidegang, steeg vorig jaar met bijna 4.400 stuks naar 15.828. Daarvan is ruim 44% gecontroleerd, zo’n 5% minder dan in 2016 (maar er waren ook fors meer deelnemers). Het aantal hercontroles daalde van 9,4% naar 3,9%. Het aantal positieve beoordelingen daalde licht, van 98,6% naar 98,4%. Het aantal bedrijven met een negatieve beoordeling steeg van 1,4% naar 1,6%. Hercontroles en negatieve beoordelingen volgen vooral na de constatering dat er te weinig koeien in de wei lopen en/of dat er te weinig graasaanbod danwel te weinig hectares grond ter beschikking staan aan het weidende vee. Hercontroles vonden ook plaats vanwege een tekort schietende administratie. Wie een negatieve beoordeling krijgt, wordt geschrapt van de lijst met weidemelkleveranciers.

Foto: Ton Kastermans
Foto: Ton Kastermans

Producten met weidegarantie

In Nederland zijn producten uit vrijwel het hele zuivelassortiment met weidegarantie beschikbaar. In 2017 zijn producten als tosti’s, belegde broodjes en vleesvervangers geïntroduceerd. Naar schatting wordt in Nederland bijna € 1 miljard aan Weidezuivel verkocht. In Duitsland is inmiddels ook een breed assortiment beschikbaar, al dan niet onder eigen keurmerken. In België is het systeem van de stichting leidend voor kaas en vloeibare zuivel. Supermarkten treffen daarnaast voorbereidingen om in België een breder assortiment Weidezuivel te introduceren. In de overige landen wordt met name Nederlandse kaas met het Weidemelklogo verkocht.

Weidegang stimuleren

Om weidegang te stimuleren, hebben WeideCoaches vanuit de stichting tot en met 2017 een kleine 1.000 gesprekken met melkveehouders in Nederland gevoerd over de mogelijkheden om weer te starten met weiden. Deze gesprekken waren onderdeel van een pakket aan maatregelen, zoals ook een premie vanuit de zuivelondernemingen.

Aandeel weiders gestegen

Doordat enkele honderden melkveehouders besloten weer te starten met weiden, is het aandeel melkveebedrijven die hun koeien weiden voor het eerst in jaren gestegen. Het aandeel bedrijven die alle melkkoeien weiden is gestegen van 70,5% in 2016 naar 73,2% in 2017. Samen met de melkveehouders die een deel van de dieren weiden paste in 2017 80,4% van de melkveehouders in Nederland een vorm van weidegang toe.

Eén reactie

  • koestal

    als er maar een redelijke vergoeding tegenover staat

Of registreer je om te kunnen reageren.