Rundveehouderij

Nieuws 15 reacties

Reductie veestapel dreigt bij huidige ammoniakemissie

Als de melkveehouderij de ammoniakemissie niet terugdringt, dreigt reductie van de veestapel.

Melkveehouders moeten de noodzaak inzien van vermindering van de ammoniakemissie. Als ze daarin niet slagen, kan een reductie van de veestapel het gevolg zijn. Die waarschuwing klinkt door in een gezamenlijke campagne van LTO Noord – regio west, PPP-Agro Advies en het Veenweiden Inovatiecentrum (VIC).

19% ammoniakreductie in Proeftuin Veenweiden

De drie organisaties zeggen dat melkveehouders in de Proeftuin Veenweiden erin geslaagd zijn na anderhalf jaar al een gemiddelde vermindering van de ammoniakuitstoot te realiseren van 19%. Onderzoek van onder andere Wageningen Universiteit & Research en het Louis Bolk Instituut laat zien dat de mest- en voermaatregelen gericht op ammoniakreductie een daling van 25% haalbaar maakt. Tegelijk verbeteren de bedrijfsresultaten.

Rubberen emissie-arme vloer voor melkvee. Mest- en voermaatregelen gericht op ammoniakreductie maken een daling van 25% haalbaar, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. - Foto: Marten Sandburg
Rubberen emissie-arme vloer voor melkvee. Mest- en voermaatregelen gericht op ammoniakreductie maken een daling van 25% haalbaar, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut. - Foto: Marten Sandburg

Campagne tegen ammoniakemissie

De drie organisaties beginnen vrijdag een gezamenlijke campagne om de ammoniakemissie te verminderen. Concrete maatregelen die effectief blijken te zijn: verdund uitrijden van mest op het juiste moment; zorgen voor een rantsoen met 15% ruweiwit en het toepassen van onderwaterdrainage.

10 miljoen kilo minder ammoniakemissie

De veehouderij heeft met de overheid afgesproken de ammoniakemissie met 10 miljoen kilo te verminderen ten opzichte van 2013. Als compensatie krijgt de veehouderij de mogelijkheid voor ontwikkelingsruimte binnen het programma aanpak stikstof (5,6 miljoen kilo ammoniak).

Correctie door fosfaatrechten

Uit de jongste cijfers blijkt dat de veehouderij sinds de invoering van het PAS (2015) nog geen significante daling van de ammoniakuitstoot heeft gerealiseerd. De intensieve veehouderij slaagde wel de emissie te verminderen, maar de melkveehouderij groeide ongeveer evenveel. De verwachting is evenwel dat daarop een correctie komt door de invoering van de fosfaatrechten in de melkveehouderij.

Laatste reacties

 • veelust

  Hebben we het over berekende cijfers of werkelijk gemeten waardes ???

 • 8911077012

  en hoeveel moet schiphol en de industie mindere dit is meten met 2 maten

 • veelust

  Zolang we nog denken dat we met klepjes tussen de roosterspleten en mestinjectie apparaten achter de Mesttank de emissie naar beneden brengen vind ik de hele ammoniak discussie erg onzinnig.Als ik in de krant leest dat Schiphol veel meer vluchten wil gaan doen en er gepraat wordt over een vliegveld in Lelystad denk ik dat we het nog heel niet nodig vinden om de ammoniak te reduceren.

 • frl

  Grupstal ( stromest ) en zomers dag en nacht weiden, niets aan het handje.

 • alco1

  Wanneer komt het besef eens dat minder vee betekend minder voedsel productie voor dat vee.
  Maw. Het hele circulaire gebeuren in de landbouw moet doordrongen worden.
  Wij kunnen alleen de andere sectoren een helpende hand toesteken door bv. gas uit mest te halen en daardoor andere brandstof uitsparen.
  We moeten eens stoppen met het boetekleed aan te trekken.

 • Snel

  onderzoek Hanekamp heeft toch uitgewezen dat ammoniak niet of zo goed als niet veranderd in de atmosfeer, laten we eerst die discussie maar afwachten.

 • alphons1

  snel
  da is heel simpel door zodebemeste vernietig je het bodemleven. zodoende komt er minder kwaliteit eiwit in het voer. minder kwaliteit eiwit zorgt voor meer ammoniak uistoot. of te wel het doel van emmisie arm mest toedienen heeft averrechts gewerkt. maar da zal de overheid nooit toe geven. want de boeren moeten kapot

 • JC Vogelaar

  Volstrekte onzin dat de veehouderij en ammoniak uit veehouderij natuur en milieu de schade toebrengt die nu wordt berekend.

  Dat LTO dat nog steeds verkondigt is echt heel vreemd.

 • Blijft altijd lastig om precies te weten hoeveel ammoniak de dieren uitstoten.
  Deze uitstoot wordt namelijk berekend aan de hand van "aangenomen" getallen en niet gemeten.
  Deze aannames en modellen waar men mee rekent, zeggen "niets" over wat er werkelijk uitgestoten wordt.
  Maar het is een goede stok om mee te slaan. De overheid bepaalt met welke cijfers er gegoocheld wordt.
  En als de uitkomst hen niet aanstaat passen ze bijvoorbeeld gewoon de stikstofexcretie aan of gaan ze andere normen voor de huisvestingssystemen en de dieraantallen hanteren.
 • mtseshuis

  Zijn ze bij LTO niet goed wijs of zo?? Dat gezever over ammoniak bij het vee moet maar eens afgelopen zijn! Het is inderdaad enkel een stok om mee te slaan, want als het positief uitvalt, passen ze zo de normen weer aan dat er heel veel werk is te verzetten.

 • deB.

  Ammoniak?? We doen het super mbt kringlopen.... wat een olde wieven gezever!
  Pak andere sectoren eerst aan, want bv schiphol gaat alle perken te buiten.

  Dit is weer een verdienmodel voor de Proef Pegels, Pang adviesburo, mooi praten, maar de praktijk is vaak zoveel anders!

 • velskamp

  Ze volgen allemaal Geert Wilders met minder minder

 • JC Vogelaar

  Zelden zo een naieve opstelling gezien van belangenbehartigers. Er is geen ammoniakprobleem. Er is wel een probleem met frauderende "wetenschappers" die bewust met modellen sector maatschappij, minister en parlement.
  Dat noemen we de "wetenschappelijke"agenda.
  Dat de belangenbehartigers dan nog steeds mee gaan in PAS en reducerende maatregelen ondanks dat er nu via V-Focus en Hanekamp hard bewijs is een ontkenning van de werkelijkheid en doorgaan met iets wat niet klopt omdat stoppen met PAS erkenning is dat men fout zat. En dat is heel lastig.

 • koestal

  Een probleem wordt bedacht door wetenschappers,krijgen ze zelf werk van,dus kassa.

 • koestal

  De melkveehouders moeten ook de Co2 uitstoot verminderen ,de rest van Nederland doet niet mee,alleen op papier ,door een convenant te ondertekenen.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.