Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

‘Hogere mineralenefficiëntie en lagere excretie met weidevoerkompas’

Door slim te sturen op bijvoeding en bemesting is een hoge mineralenefficiëntie in combinatie met veel weiden goed mogelijk.

Dat meldt brancheorganisatie Zuivel NL. Binnen het project Kringloopweiden is met geld van de organisatie een rekenmodel ontwikkeld dat helpt om in het weideseizoen de bijvoeding af te stemmen op de kwaliteit en hoeveelheid weidegras die de koeien opnemen.

Juiste gehaltes eiwit en fosfor in rantsoen

Het weidevoerkompas helpt om de juiste gehaltes aan eiwit en fosfor in het rantsoen te verstrekken, wat zorgt voor een hogere efficiëntie en lagere excretie. Deze doelen kunnen alleen worden bereikt als goed op de norm wordt gevoerd. Hierbij draait het vooral om stikstof en fosfor.

Om een onnodig hoge excretie te voorkomen, wordt de hoeveelheid eiwit en de hoeveelheid fosfor in het rantsoen maandelijks gemonitord. In het kompas kan de veehouder zelf een streefwaarde invullen, maar over het algemeen geldt voor eiwit een streefwaarde van 150-155 gram per kilo droge stof voer en voor fosfor (P) een streefwaarde van 3,5 gram per kilo droge stof.

In najaar meer eiwit in gras

Van augustus tot en met september neemt het eiwitgehalte van het rantsoen toe en daarmee ook de excretie per ton melk. Dit komt door de hogere eiwitwaardes van het gras in het najaar. De lagere grasgroei in het najaar in combinatie met een hoog stikstofleverend vermogen uit de bodem zorgt ervoor dat in relatief weinig gras veel stikstof beschikbaar is. Hierdoor zal veel eiwit worden gevormd in het gras en neemt het eiwitgehalte in het rantsoen toe.

De uitdaging is dan om het eiwitgehalte in het najaarsgras te beperken. Dit is mogelijk door op tijd te stoppen met de aanwending van drijfmest op percelen die nog geweid gaan worden. Drijfmest werkt nog lang na. Daarnaast kan de veehouder een beperkte kunstmestgift strooien om roest te voorkomen en het gras smakelijk te houden. Raadzaam is om kleine giften van 15 kg stikstof (55 kilo KAS) toe te passen.

Bijvoeding eiwitarmer maken

Ondanks alles zal najaarsgras nog altijd hogere gehaltes aan eiwit bevatten. Wie voldoende resultaat wil bereiken, moet dus ook de bijvoeding eiwitarmer maken. Dit kan bijvoorbeeld door het aandeel mais te vergroten of andere voeders met een lager eiwitgehalte en een hoog energie gehalte te gebruiken.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Niks nieuws.

  • kiepel

    De maïs moest toch verdwijnen?
    Komen ze nu eindelijk eens met het echte verhaal over maïs.
    De BEX cijfers laten al jaren zien dat in heel Nederland meer maïs voeren de oplossing is.

Of registreer je om te kunnen reageren.