Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Uitbreidingsvergunning Friese veehouder onterecht

Provincie Friesland heeft in 2015 ten onrechte een Natuurbeschermingswetvergunning verleend aan een rundveehouderij in Suwâld om het bedrijf uit te breiden.

Die conclusie trekt de Raad van State (RvS) in een uitspraak nadat de Mobilisation for the Environment (MOB) bezwaar had gemaakt.

Toename stikstofdepositie

RvS verwierp bijna alle bezwaren van MOB, maar op een punt ‘scoorden’ de natuurbeschermers wel. De provincie was er ten onrechte van uit gegaan dat de uitbreiding van de veehouderij door externe saldering niet zou leiden tot een toename van de stikstofdepositie. Volgens de provincie zou de uitstoot niet toenemen volgens een meting aan de rand van het bedrijf dat het dichtst bij het Natura 2000-gebied Alde Feanen is gelegen. Dit ene referentiepunt was voor de provincie voldoende om aan te nemen dat de stikstofdepositie op de Alde Feanen niet toeneemt.

Nadelig voor blauwgraslanden en weidevogels

Echter, uit uitdraaien van Aerius Monitor en Aerius Calculator blijkt dat de stikstofdepositie ten opzichte van de referentiedatum in 1994 wel toeneemt bij een uitbreiding van het bedrijf. Dit is nadelig voor de aanwezige blauwgraslanden en brengt het leefgebied van grutto en kemphaan in gevaar, stelt de RvS.

Het beroep van de MOB is gegrond, het besluit een Natuurbeschermingswetvergunning te verlenen wordt vernietigd.

Laatste reacties

 • ghsmale

  De nieuwe weg naar dokkum
  zorgt niet voor extra uitstoot

 • landboer

  Mijn vertrouwen in de overheid is flink gedaald de laatste weken! Wat gaat er nu gebeuren met die stal?

 • koestal

  De uitstoot zal echt niet toenemen,In Den Haag wel met uitlaatgassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.