Rundveehouderij

Nieuws

Hogere opbrengst in maisteelt met Groen Fosfaat

Met Groen Fosfaat is een hogere opbrengst in maisteelt mogelijk. Dat blijkt uit proeven van Delphy.

De veldproeven zijn over twee groeiseizoenen uitgevoerd op proefbedrijf ‘Op de Es’ van Delphy. Daarnaast zijn op vijf bedrijven in de praktijk proeven uitgevoerd. Groen Fosfaat, een meststof gemaakt uit hoofdzakelijk varkensmest, werd vergeleken met de huidige standaard drijfmestbemesting aangevuld met fosfaatkunstmest (25-10) in de rij.

6% hogere drogestofopbrengst

De drogestofopbrengst van Groen Fosfaat (NPK 12:6:3) was in het eerste jaar bijna 6% hoger en de zetmeelopbrengst in kilo per ha leverde een plus van 10% ten opzichte van de standaardbemesting aangevuld met kunstmest 25-10. In de proeven van 2017 was een gelijke droge stofopbrengst bij maïs zichtbaar ten opzichte van de referentiewaarde (standaard fosfaatkunstmest). Daarnaast was er een hogere zetmeelopbrengst, variërend van 8 tot 15%.

Grasproeven op kleigrond

Op twee demonstratiebedrijven zijn grasproeven uitgevoerd op percelen met kleigrond met een lage fosfaatbeschikbaarheid. Hierbij is zowel op het controleveld als op het Groen Fosfaat-veld per hectare 40 kuub rundveedrijfmest en 370 kilo KAS-S gegeven. Daarnaast is op de Groen Fosfaat-stroken nog 500 kg per hectare Groen Fosfaat Gras gegeven voor de eerste snede. De samenstelling van Groen Fosfaat Gras is NPK 0,3:5:2 + 1 MgO kg per 100 kilo product.

5% hogere grasopbrengst

Op beide proefvelden was in 2017 de grasopbrengst 5% hoger dan bij de controle. Bij de eerste snede was de meeropbrengst 18%. Het fosforgehalte bij gras van het Groen Fosfaat-veld was met 4,1 gram per kilo droge stof beduidend hoger dan de 3,6 bij het controleveld. Dit bevestigt dat de extra fosfor welkom was.

Of registreer je om te kunnen reageren.