Rundveehouderij

Nieuws 26 reacties

Grashoff: ‘Onderuithalen derogatie is echt niet mijn doel’

Er zijn best argumenten voor derogatie van de nitraatrichtlijn in Nederland, zegt GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff.

Maar zorg er dan wel voor dat de Europese regels worden nageleefd voor wat er terechtkomt in grondwater, oppervlaktewater en in de lucht, zo vindt Grashoff.

Afgelopen vrijdag 2 februari toog Grashoff met een 5 centimeter dikke stapel aan rapporten naar de hoogste milieuambtenaar van de Europese Commissie. In de stapel onder andere stukken van het Planbureau voor de Leefomgeving, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. En een advies van de MER-commissie. De ambtenaren namen er gretig kennis van.

‘Nederland is het meest veedichte land ter wereld. En de overheid doet alles om dat in stand te houden’

In de presentatie die Grashoff hield voor de Europese milieuambtenaren, geeft hij de cijfers over de veedichtheid in Nederland, over de omvang van de mestproductie, over nitraat in grond- en oppervlaktewater, over ammoniak in de lucht, over biodiversiteit en over de veedichtheid. Nederland is, concludeert hij, het meest veedichte land ter wereld, en de overheid doet alles om dat in stand te houden. Hij somt op: Het Nederlandse beleid is er op gericht de veehouderij zo groot mogelijk te houden, en zo mogelijk te vergroten; de regering wil derogaties waar maar mogelijk om de veehouderij zo groot te houden als ze is; tegelijkertijd redeneert de overheid dat we ‘op weg zijn’ om de milieudoelen van de nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habiatrichtlijn te halen (natuurlijk met derogaties); en de overheid doet aan minimale transparantie als het gaat om feiten en cijfers.

Naar Brussel met advies MER-commissie

Opvallend was, zegt Grashoff, dat in Brussel niemand het advies van de MER-commissie kende over de milieueffectrapportage bij het derogatieverzoek (6e actieprogramma nitraatrichtlijn), terwijl die MER-commissie heel kritisch is, vindt Grashoff. Het had de Nederlandse overheid gesierd, als die kritische advisering tegelijk met het actieprogramma naar Brussel was gezonden, vindt hij.

De MER-commissie concludeerde dat het actieprogramma niet in alle gebieden leidt tot het op tijd halen van de milieudoelen. “Het kan jaren duren voordat maatregelen effect hebben”, aldus de commissie. De commissie adviseerde te onderzoeken of met meer ingrijpende maatregelen de doelen wél op tijd kunnen worden gehaald.

Hoge ammoniakdepositie, afname biodiversiteit

De MER-commissie legt in haar advies een verband tussen de hoge ammoniakdepositie en het verlies aan biodiversiteit – elementen die Grashoff in zijn presentatie ook benadrukte. De MER-commissie pleitte voor een langetermijnvisie op de landbouw.

Neem daarbij de recente berichten over fraude met mest, met kalverregistratie en met grondgebruik, en het beeld is weinig florissant, vindt Grashoff.

‘Derogatie in gevaar?’

Zou Grashoff met zijn actie in Brussel de derogatie niet in gevaar brengen? Grashoff: “Gekker moet het niet worden! Het zijn de fraudeurs die de derogatie in gevaar brengen. Ik heb aangegeven dat er best redenen zijn om Nederland derogatie te verlenen, gezien de bodemsituatie en de gewasopbrengsten. Het is echt niet mijn doel de derogatie onderuit te halen. Ik wil dat Nederland zijn milieudoelstellingen nakomt.”

Laatste reacties

 • alco1

  Het is een slinkse manier om vee dichtheid te benoemen.
  Dit is bewindslieden een gedachte opdringen.
  En fraude als gevaar te benoemen.

 • J.W. de Kloet

  Links tuig als dat ooit nog eens aan de macht komt kunnen wel inpakken

 • wmeulemanjr1

  @j.w. de kloet; massa's koeien laten ruimen zonder echte zekerheid van nieuwe derogatie is al (s)links beleid.

 • info519

  het had grashof gesierd als hij eerlijk het zwaar onderschatte probleem met de rioolooverstorten had meegenomen waardoor er veel meer stikstof in grondwater komt en dit op bordje vd boeren wordt afgeschoven.....wat een selectieve verontwaardiging heeft die man.....zou m sieren als hij artikelen van Geesje Rogers van V-focus mee had genomen naar Brussel....volgende keer misschien??...nu maar hopen dat andere partijen dit wel eens noemen in media....

 • farmerbn

  Naast die dieren poepen ook bijna alle Nederlandse mensen (16.000.000) via kapotte riolen in de sloot.

 • veelust

  Helemaal mee eens info519, en misschien moet hij het in Brussel dan ook nog even over het meer vliegverkeer hebbben als we het over luchtkwaliteit hebben.Als Grashof het in Brussel over biodiversiteit wil hebben moet hij gelijk maar even aangeven dat we in Nederland al 30 jaar lang elk jaar 8000 hectare landbouwgrond laten verdwijnen voor wegen ,huizen ,industrie en natuurgebieden wat de diversiteit zeker niet zal verhogen. Dit proces zal nou nog wel harder gaan met de oplopende economie, er wordt bij de gemeentes op dit moment alleen maar gepraat over huizen bouwen.

 • agd2

  Laten we in het kader van bio diversiteit ook de veel meer toegenomen stikstofuitstoot van weg en vliegverkeer alsmede de uitstoot vanuit de industrie meetellen en niet de veehouderij welke veel heeft gedaan om uitstoot te beperken tot kop van jut te veroordelen

 • Tinus1

  Ondertussen 17.000.000 mensen, en niet alleen die ruilen lekken, waar blijft het slib dat na beluchting (!) Overblijft? Wordt dat uitgereden?? Verbrand??

 • hietkamp

  Knuppel ligt nu in het hoender hok. Leuk opsomming van wat in de ogen van Grashoff fout is, maar draag dan ook voorstellen aan van wat zou kunnen oplossen. Bovendien wil hij dat nederland de milieudoel stelling haalt. Heb ik niet een keer gelezen dat hiervoor de Landbouw een hoofdrol speelt. Dus door deze actie brengt hij landbouw beleid in gevaar en dan indirect ook de zo genoemde milieudoelen.

  Goed ik wil weer iemand snel scoren, net zo als je woord duurzaam maar noemt ben je goed bezig.

 • pinkeltje

  Er worden slecht 30.000 (?) woningen per jaar bij gebouwd. Veel te weinig.....Pfff..

 • melkveehouder .

  Hoe komt het dat kamerlid Grasshof naar Brussel trekt? Is alleen hij uitverkoren om zijn zegje te doen?

 • bluemink

  ff reactie op farmerbn onze koeien schijten niet op het riool wij hebben mestkelders wie streng gekeurd worden en hier bemesten wij ons land mee

 • jaap69

  ja inderdaad veedicht land, meer dan 17 miljoen stuks lopen er rond op 2 benen en we blijven ze maar binnen halen.

 • Gat

  @bluemink en als die mestkelders scheuren door gaswinning telt de milieu belasting naar grondwater niet meer.

 • hollandagri

  jaap69, dat kan niet anders beteken dat er een fokverbod, en een bouwstop moet komen voor de bevolking. uiteraard met terug wekende kracht .( 2 juli 2015) .

 • alco1

  @ Melkveehouder. Dat dacht ik ook al. Wat heeft hij daar te zoeken?

 • Sjefo

  Landbouw moet kapot, kwaliteit van de grond achteruit, we plegen jaar op jaar roofbouw we halen er veel meer uit dan dat we terug mogen brengen en dan hebben we nog niet over onderhouds bemesting gehad, Grashoff wat bezielt jou om topbedrijven,topondernemers en topgrond op deze manier de nek om te draaien ?

 • putten

  hij snapt nog niet wat het betekend als je 90 miljard mist op de betalings balans, en velen met hem.

 • melkveehouder .

  Misschien snap ik het niet, maar wat heeft de nitraatrichtlijn te maken met hetgeen wat in de lucht komt?

  Los daarvan mag hij wat mij betreft de derogatie opblazen, graag zelfs. Tot op heden heeft mij niemand het financiële voordeel van derogatie ten opzichte van de gigantische kosten van het fosfaatrechtenstelsel (voor de blijver) kunnen voorrekenen. Wie durft? LTO of NAJK misschien?

 • Maas1

  Grashoff diend niet alleen het doel om de derogatie onderuit te halen, nee dat niet.Zijn doel is hoger en meer om de gehele landbouw sectoren over de klif te jagen.Jaren lang hebben de sectoren geïnvesteerd in de laagste milieubelasting ter wereld en ja dat heeft de Nederlandse landbouw mooi voor elkaar.Bedenk wel dergelijke geloven alleen in eigen parochie staan niet open voor technologische revolutionaire high-tech, geloven nog stellig in een kruiwagen met stront om de hooitas.Ze zijn niet links maar link.

 • alco1

  @Maas.
  De grootste angel in het hele debat van minder dieren is dat sommige mensen denken dat minder vlees de aarde redt.

 • Maas1

  Eet men minder of geen vlees prima daar is ieder naar ik mag aannemen vrij in, minder helpt wellicht voor de miljarden mensen die er de komende jaren bijkomen.

 • DJ-D

  https://www.v-focus.nl/2018/01/kom-we-geven-de-landbouw-de-schuld/

  5 cm dikke rapporten onder zn arm met dit als doel. Hopelijk was ie wel met de fiets.

 • Buijs10

  weer een Groenlinks idioot die niet weet waar hij het over heeft

 • polsbroek

  Buijs Hij wil stemmen winnen en die haal ,hij niet de boeren.

 • hylkema.l

  Grashoff trekt hem echt niets aan van reacties.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.