Rundveehouderij

Nieuws 830 x bekeken 2 reacties

Dit najaar nieuw advies kalibemesting snijmais

Er komt een nieuw kalibemestingsadvies voor snijmais. Dat meldt Wageningen Livestock Research. Het nieuwe advies zal naar verwachting dit najaar worden ingevoerd.

Uit proeven die de laatste jaren zijn uitgevoerd blijkt dat de kali-bemesting omlaag kan. De resultaten over de drie jaar laten een redelijk consistent beeld zien. Daarin wordt onder meer vastgesteld dat er een duidelijk effect van kalibemesting op kaligehalte en daarmee op de kali-onttrekking door snijmais. Het effect van kalibemesting op drogestofopbrengst is echter onder de huidige Nederlandse omstandigheden. In de bemesting lijkt volveldse kalibemesting net zo effectief als rijenbemesting. Voor stikstof wordt een werkingsfactor van 1,25 aangehouden bij rijenbemesting.

Kritisch kaligehalte

Voor de bemesting van snijmais geldt er een kritisch K-gehalte. Dat is het gehalte waarboven de gewasgroei niet is geremd door kaligebrek. Dat kritische kaligehalte lijkt onder de 10 gram per kilo droge stof te liggen. Bij een opbrengst van 20 ton droge stof is de kritische hoeveelheid kali dan 200 kilo kali. Dat komt overeen met 240 kilo K2O.

Hoeveel bemesting er nodig is uit kunstmest, hangt af van de hoeveelheid dierlijke mest die er is gegeven, het kaligehalte in die mest en de kalitoestand van de bodem waarop de mais wordt geteeld. Het lijkt erop dat het advies op bodems met een lage kalitoestand wellicht zelfs iets omhoog kan, terwijl bij bodemtoestand voldoende of hoog er een kleine verlaging van het advies kan plaatsvinden.

Het nieuwe kalibemestingsadvies voor snijmais komt in de plaats van het tot nog toe geldende advies, waarvan de basis al enkele decennia oud is. Daarom is onderzoek gestart om tot herziening te komen.

Laatste reacties

  • koestal

    Dan heb ik al jaren teveel Kali gestrooid,maar het was goed voor de vochtvoorziening van de plant !

  • j.verstraten1

    het was in ieder geval goed voor de kali opname van de plant

Of registreer je om te kunnen reageren.