Rundveehouderij

Nieuws

Vergister kan uit bij nieuwbouw en verse mest

Een monovergister is eerder rond te rekenen bij nieuwbouw dan in een bestaande situatie.

Dat blijkt uit een scenariostudie voor een bedrijf met 150 koeien, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research voor Proeftuin Veenweiden.

4 situaties vergeleken

Voor het onderzoek zijn 4 situaties vergeleken: niet vergisten en vergisten van oude mest, verse drijfmest en alleen dikke fractie bij gebruik van een sleuvenvloer. Vergisten van alleen dikke fractie geeft de hoogste energieopbrengst. Inclusief 7,8 cent subsidie geeft dat € 38.000 aan extra opbrengsten in de voorbeeldberekening. Ook wordt bespaard op kunstmest omdat minder stikstof verloren gaat. Daarbij is een kleinere en dus goedkopere monovergister nodig. Inclusief de extra investeringen bij nieuwbouw stijgt het inkomen bij dikke fractie vergisten met € 16.000 per jaar. Bij drijfmest is dat € 13.000. Bij vergisten van oude mest daalt het inkomen juist met € 5.000.

Een monovergister is eerder rond te rekenen bij nieuwbouw dan in een bestaande situatie.  - Foto: Anne van der Woude
Een monovergister is eerder rond te rekenen bij nieuwbouw dan in een bestaande situatie. - Foto: Anne van der Woude

Ander plaatje in bestaande situatie

In een bestaande situatie ziet het plaatje er wat anders uit, omdat er geen voordelen zijn door goedkopere bouw en kosten moeten worden gemaakt in de putten. Bovendien is het vergistingsrendement dan lager. Bij vergisting van dikke fractie zijn de extra inkomsten nog € 9.500 per jaar; bij drijfmest is dat nog net € 200. Oude mest vergisten kost per jaar € 13.000 aan inkomsten. Belangrijk voor inkomensverbetering is dat de installatie efficiënt draait en de subsidie in stand blijft.

Vergisting oude mest minder gunstig

Voor de emissie is vergisting van oude mest minder gunstig en is er zelfs meer uitstoot dan bij niet-vergisten. Bij verse drijfmest en dikke fractie neemt de emissie met respectievelijk 11% en 12% af. De ammoniakemissie laat hetzelfde beeld zien, maar verschillen zijn daar met 11% en 6% minder groot.

Of registreer je om te kunnen reageren.