Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Twence schrapt aanvoer rundveemest in vergister

De nieuw te bouwen mestvergister van Twence in Zenderen gaat geen rundveemest verwerken.

Oorspronkelijk was het plan om mest van varkens en runderen te vergisten, maar om procedurele redenen is daarvan afgestapt. Afvalverwerker Twence wil 250.000 ton mest vergisteren. Het is een belangrijk initiatief voor verlichting van de mestmarkt in Oost-Nederland. Door in de procedure rundveemest te laten vallen, verwachten initiatiefnemers een vlottere doorloop. Bij de m.e.r.-beoordeling zaten namelijk onduidelijkheden over de aard van de mest. Het type mest is van invloed op het verwerkingsproces en daarmee op de omgeving. Varkensmest is qua fosfaatgehalte en biogasproductie gunstiger.

Varkensmarkt profiteert meeste

De varkensmestmarkt zal het meeste van Twence profiteren. De installatie kan indirect wel voordelig zijn voor de afzet- en prijsvorming van rundveemest door (regionale) verlichting van de mestmarkt.

Laatste reacties

Of registreer je om te kunnen reageren.