Rundveehouderij

Nieuws 38 reactieslaatste update:8 dec 2018

LNV gaf ondanks herstelacties te veel fosfaatrechten uit

Het aantal uitgegeven fosfaatrechten ligt ondanks herstelacties, afroming en de vrijstellingsregeling voor vleesveehouders nog boven het fosfaatplafond.

Het ministerie van Landbouw heeft te veel fosfaatrechten uitgegeven. Ook wanneer de rechten die ten onrechte aan vleesveehouders zijn toegekend niet worden meegerekend, zijn er meer fosfaatrechten toegekend dan het sectorplafond voor de melkveehouderij van 84,9 miljoen kilogram fosfaat. In totaal bedroeg het aantal rechten in de markt op 28 november circa 85,7 miljoen kilo fosfaat.

Schouten: geen ruimte voor extra rechten

De Europese Commissie heeft aangegeven dat Nederland het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond moet brengen. “Dit betekent dat ik geen ruimte heb om extra rechten uit te geven”, schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De fosfaatbank zal daarom voorlopig niet open gaan. Daarnaast roep Schouten alle vleesveehouders nogmaals op om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling.

Het aantal uitgegeven fosfaatrechten overschrijdt het fosfaatplafond. De Tweede Kamer debatteert donderdag 13 december over het fosfaatrechtenstelsel. - Foto: Ronald Hissink
Het aantal uitgegeven fosfaatrechten overschrijdt het fosfaatplafond. De Tweede Kamer debatteert donderdag 13 december over het fosfaatrechtenstelsel. - Foto: Ronald Hissink

238.000 kilo fosfaatrechten extra na bezwaar

In totaal zijn tot 28 november 8.076 bezwaren tegen de beschikte fosfaatrechten ingediend. Van de 4.740 afgehandelde bezwaren zijn er 2.198 (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Hierdoor is ongeveer 238.000 kilo extra fosfaatrechten toegekend. Dat komt overeen met ongeveer 108 kilo fosfaat per bezwaar (circa 2 koeien). In veel gevallen kwam dit doordat veehouders konden aantonen dat ze meer melk produceerden dan bij RVO.nl bekend was, of dat de fosfaattoestand van de bodem anders was dan bekend bij RVO.nl.

Knelgevallenregeling

Voor de 470 bedrijven die zijn aangemerkt als knelgeval is 269.000 kilo fosfaat extra toegekend. In totaal waren er 2.804 aanmeldingen voor de knelgevallenregeling, waarvan er nog 844 beoordeeld moeten worden.

Het aantal rechten in de markt was op 28 november circa 85,7 miljoen kilogram fosfaat

Afroming en terughalen fosfaatrechten

Via afroming en het terughalen van fosfaatrechten bij vleesveehouders kunnen ongeveer 460.000 kilo fosfaatrechten terugkomen bij RVO.nl. Via de verplichte afroming van 10% bij de handel in fosfaatrechten is 251.000 kilo fosfaat teruggekomen in de fosfaatbank. Via de transacties die nog niet verwerkt zijn, kan nog 44.000 kilo fosfaat in de fosfaatbank terechtkomen. Schouten verwacht aan het eind van het jaar ongeveer 300.000 kilo fosfaat terug te hebben via afroming.

Herbeschikkingen vleesvee

Bij de 5.555 herbeschikkingen van fosfaatrechten voor vleesveehouders is het aantal uitgegeven fosfaatrechten 319.000 kilo verlaagd. Het ministerie had hier fosfaatrechten toegekend aan vee waarvoor ze niet bedoeld waren. Het gaat dan om jongvee bestemd voor de vleesproductie en nooit een kalf krijgt. Jongvee met de bedoeling om een kalf te krijgen valt wel onder het fosfaatrechtenstelsel.

Voor de vrijstellingsregeling voor vleesveehouders hebben zich 1.955 vleesveehouders aangemeld, die in totaal 140.000 kilo fosfaatrechten hebben. “Er zijn tot nu toe 1.454 meldingen beoordeeld, waarvan 481 ondernemingen beschikten over fosfaatrechten. Dit heeft ertoe geleid dat in totaal ca. 55.000 kilogram aan fosfaatrechten is ingeleverd. 501 meldingen moeten nog beoordeeld worden. Indien deze ondernemers voldoen aan de voorwaarden zal de ca. 55.000 kilogram dus nog oplopen richting de 140.000 kilogram”, schrijft Schouten.

Fosfaatproductie melkvee

Schouten benadrukt in haar brief dat het aantal fosfaatrechten in overeenstemming moet worden gebracht met de fosfaatproductie van melkvee. Jongvee dat op een vleesveehouderij wordt gehouden met de bedoeling een kalf te krijgen, moet wel fosfaatrechten hebben, maar wordt door het CBS bij de bepaling van de fosfaatproductie niet meegerekend als melkvee, maar onder de categorie ‘overig’. Schouten verwacht dat dit om 460.000 kilo fosfaatrechten gaat. Ook als er evenveel fosfaatrechten zijn als het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat toe staat, kan de werkelijke productie afwijken. Dit kan bijvoorbeeld als de fosfaatexcretie anders is door de samenstelling van het voer of wanneer niet alle fosfaatrechten benut worden.

‘Niet geschoven met fosfaatplafond’

Op verzoek van de Tweede Kamer reageert Schouten in haar brief ook op de publicatie van V-focus, waarin wordt geconstateerd dat er wordt geschoven met het fosfaatplafond. Schouten zegt dat dit onjuist is. Het fosfaatrechtenstelsel geen gevolgen heeft voor de wijze waarop CBS de fosfaat- en stikstofproductie berekend. De indeling van de diercategorieën is niet gewijzigd. Ook de stellingen in het artikel dat er ruimte zou zijn voor de melkveehouderij als onterecht toegekende fosfaatrechten worden teruggehaald, is onjuist, aldus Schouten.

Individueel disproportionele last aantonen

In reactie op de brandbrief van agrarische advocaten over de langdurige procedures reageert Schouten dat bezwaarmakers als gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven extra informatie mogen aanleveren waarmee een individueel disproportionele last kan worden aangetoond. Als die informatie er is, neemt RVO.nl zo snel mogelijk een besluit. “Daarmee wordt dus niet gewacht tot na de uitspraak van het CBb begin 2019”, aldus Schouten.

Laatste reacties

 • 112

  1

 • RonaldB

  Het CBS heeft geniale mensen in dienst die aan de code 101 kunnen zien of het dier later bestemd is voor de melkproductie of in de hamburgertent verkocht wordt? Het lijkt mij moeilijk te onderbouwen hoe je die keus als CBS maakt.

 • hollandagri

  RonaldB als het bedrijf is met 1 gebruiksdoel weet het cbs het wel omdat er bij de gecombineerde opgave gekozen moet worden voor melkvee of vleesvee of een combinatie van beiden

 • veelust

  Jongvee met de bedoeling een kalf te krijgen hoeft per definitie geen melkvee te zijn. Dit is als zoogkoe nog steeds vleesvee.

 • Hoe zit het eigenlijk met het voerspoor. Bestaat dat nog?

 • Eerst zal de minister toch de boel goed op orde moeten maken.
  Ze kan nu niet weer gaan korten .
  Gewoon codes voor melkvee,jongvee melkvee en jongvee wat niet aangehouden wordt andere code. Verder melkveehouders geen vleesveecodes meer laten gebruiken. Hier wordt nu waarschijnlijk veel gebruik van gemaakt anders wordt het niet door RVO nog verandert deze maand. Voor vleesveehouders aparte codes .

 • Henk.visscher

  nuka,s die weggaan voor vleesproductie tellen nu ineens de eerste 14 dagen mee voor fosfaatrechten, daar komen ze nu op het eind van het jaar mee, dit doen ze om een eigen fout te herstellen(te veel rechten uit gegeven), hoe zit het collega,s hebben jullie daar rekening mee gehouden of moeten jullie dit nu ook nog herstellen door bij te leasen?

 • margarietha 30

  @henk Visscher hoe reken jij dat uit?en is de rekenmethode van cr delta wel up to date ivm de kalveren die 14 dgn blijven?

 • Henk.visscher

  Ik heb een managment programma, dat nu is aangepast en het meeneemt, crdelta gaat het ook aanpassen, zie hun site

 • egbert

  Minister wil hard handhaven op overschrijding p rechten maar veranderd de spelregels nog in december.
  Ze gaan gewoon mensonwaardig met de hele sector om .
  Denk je dat je het goed voorelkaar hebt en het veranderd maar zo.
  Het wordt tijd dat de sector niet langer voor dit valende beleid opdraaide maar de overheid zelf

 • deB.


  Toch niet normaal meer, in maand 12 van 12 regels veranderen...en wij accepteren het maar WEER

  Wanneer is het over en uit, en is het voor ons allen genoeg!!
  Stelletje schoften zijn het!!

 • Kelholt

  Als je de brief aan de Tweede Kamer leest https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z23311&did=2018D58836
  vraag je je af of de minister het zelf nog wel snapt. Wat een puinhoop...

 • farmerbn

  Als je met een grote groep melkveehouders het Westen van Nederland blokkeert dan gaat Rutte naar Brussel met de wens om 100 miljoen kg fosfaatrechten uit te delen. Om de rust in Nederland terug te laten keren, stemt Brussel in met het verzoek. Het is echt mogelijk maar je moet er niet te deftig voor zijn. Frankrijk heeft al meer dan 4 miljard euro gewijzigd in hun begroting voor 2019 en komt dus nu al 4 miljard euro extra tekort. Brussel zegt niks en laat Frankrijk alles doen om de rust terug te laten keren. Je mag bijna alles van Brussel maar Den Haag speelt het spelletje en zegt steeds dat het van Brussel niet mag.

 • Maxxum

  Het wordt tijd voor een (licht) groene hesjes actie!!

 • Marco22

  Juist farmerbn en Italie wordt keihard aangepakt door de EU wat begroting betreft. Waarom, omdat daar iet wat nationalistische Matteo Salvini die wel voor zijn eigen volk opkomt aan de macht is. Dat zint de Brusselse kliek niet net als ze dat doen met voormalige oostblok landen.

 • Firma Vellenga

  Wij zouden wel graag met licht groene hesjes de straat op willen om tenminste aandacht te krijgen voor de sector. Maar hoe moeten wij ooit in het westen van het land gaan staan.....Je moet gewoon thuis zijn, je werk doen. Denk dat velen dit probleem hebben daarom komt er ook niets van de grond. Kunnen we niet een ludieke actie bedenken voor de boeren dichter bij huis? Met een hooivork bij de ingang van het gemeente huis staan of zo.... Ik noem maar wat . Maar tenminste iets waar we allen aan mee kunnen doen en draagvlak voor krijgen.

 • Maxxum

  Firma Vellenga, mijn idee, niet elke agrariër zit te wachten om naar Den Haag te gaan. Je kan ook provinciaal het provinciehuis nemen of gewoon plaatselijk het gemeentehuis. Misschien een idee om komend voorjaar de koeien met licht groen hesje (dek) het weiland in te sturen.

 • Bennie Stevelink

  @Marco22, Italië gaat door de bocht omdat ze zien dat hun begroting leidt tot sterke rentestijging waardoor hun economie onder druk komt te staan en hun begrotingstekort nog groter wordt. Het is dus de markt die Italië dwingt tot bezinning.
  Jij mag er misschien wel toe bereid zijn, maar ik ben in ieder geval niet bereid om over een aantal jaren grote belastingbedragen te betalen om Italië te redden.
  Ze moeten zich aan de afspraken houden en anders uit de Euro. Goed dat Brussel ze hard aanpakt!

 • farmerbn

  Het plafond optrekken naar 100 miljoen kg fosfaat kost helemaal niks geen eurie. Dat kan op een namiddag geregeld worden en is heel wat anders dan het begrotingstekort van Italie. Dat ophogen moet je afdwingen want anders komt dat er nooit. De argumenten zijn makkelijk te verzinnen zoals de export van fosfaat, lager fosfaat in de mest enz.

 • kleine boer

  precies farmerbn en het grondwater is prima al en de gewassen kunnen het makkelijk hebben.

 • melkkoeienboer

  Ga maar vast uit van een korting van een kleine 2% voor de niet grondgebonden bedrijf om de zaak recht te breien

 • koeien10

  melkkoeienboer ik zet mijn mest overschot netjes af dus geen extra korting voor wie dan ook, anders blokkeerfriezen en gele hesjes.

 • velskamp

  Geen geel of groen maar een kogel vrij vest lijkt mij t best om me te weren voor zulke lui en zeker als de korting nog verder oploopt om de veroorzakers van het probleem te ondersteunen

 • koestal

  Carola heeft zich vergist,wat een zeepert. Ze kan beter weer terug naar de Tweede Kamer en weer het asielbeleid doen en alle vluchtelingen toe laten en geen honderd duizend koeien de dood in jagen.

 • koestal

  Ach, dit wordt wel weer door Carola met LTO bestuur over de ruggen van Nederlandse melkveehouders opgelost, dan zijn boeren ook weer brave mensen,laten zich rustig naaien.

 • jan1

  Als Den Haag een fout heeft gemaakt en te veel rechten heeft uitgegeven, dan laten ze dat probleem ook maar weer zelf oplossen en niet nog eens over de rug van de boer. Dan laat het rijk maar rechten opkopen.

 • melkkoeienboer

  Ben zelf ook niet grondgebonden! Maar ik heb wel in de gaten hoe de (r)overheid met ons boeren omgaat

 • Maxxum

  Meld je ongenoegen bij:
  https://geendoofpot.nl/klokkenluider/

 • deB.


  Al kijkend naar de hesjes gate, in de landen, zijn wij een stel makke konijnen bij elkaar! We worden al jaren genaaid, en we ondergaan het tot op heden gedwee.

  Het is de hoogste tijd dat we ons als sector laten horen, en niet met ons laten sollen! Geen andere sector laat dit gebeuren.

 • Henk.visscher

  helemaal mee eens deB.

 • kanaal

  oplossing is heel eenvoudig, weg met deze lto derogatie

 • piet p

  Ophouden met de derogatie zijn we overal vanaf

 • melkkoeienboer

  Mee eens de B

 • Alco

  Nee @Piet.
  Strijden voor derogatie per gewas en ons niet laten chanteren.

 • piet p

  Zolang je iets aanvraagt hetzij toeslagrechten of derogatie kunnen ze je chanteren

 • Bolder01

  Die gene die teveel fosfaat heeft uitgegeven , ,dus die klungels de overheid die kan toch zelf ook de rechten kopen om dat te corriseren en de fouten herstellen die ze zelf hebben veroorzaakt waarom moeten de boeren dat oplossen

 • koestal

  Carola is de weg kwijt.

 • kleine boer

  Las net dat ze zelfs op alleen gras rechten uit gaf ik hoop dat ik het verkeerd las anders is de soap compleet... p rechten per Ha stond er...

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.