Rundveehouderij

Nieuws 48 reacties

Gesprek over deadline behalen fosfaatplafond loopt

Het ministerie van landbouw is in gesprek met de Europese Commissie over de tijd die Nederland heeft om het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond te brengen.

Dat laat het ministerie desgevraagd weten. Nederland heeft in het fosfaatrechtenstelsel meer fosfaatrechten uitgegeven dan het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. In november waren er 85,7 miljoen kilo fosfaatrechten in de markt.

Fosfaatbank voorlopig niet open

De Europese Commissie heeft aangegeven dat Nederland het aantal fosfaatrechten weer onder het plafond moet brengen. Landbouwminister Schouten haalt door de herbeschikking bij vleesveehouders, de vrijstellingsregeling van vleesveehouders en via afroming van fosfaatrechten bij de handel in fosfaatrechten fosfaatrechten uit de markt. De fosfaatbank wordt voorlopig niet opengesteld.

Geen ruimte voor knelgevallen

Tijdens een debat in de Tweede Kamer benadrukte Schouten dat er echt geen ruimte is om extra fosfaatrechten uit te geven voor knelgevallen, omdat er al teveel rechten zijn uitgegeven en dit aantal eerst onder het fosfaatplafond moet komen. Een harde deadline wanneer het aantal fosfaatrechten weer onder het plafond moet zijn, heeft de Commissie nog niet gesteld. Dit is dus onderwerp van gesprek.

Laatste reacties

 • 306lsa

  Wel een beetje een moeilijk te begrijpen
  Het is toch een fout van .... om teveel fosfaat te geven aan .....
  Nu zijn alle knelgevallen weg ... ?
  Wel heel demotiverend?
  Stel je hebt een forse ziekte gehad?
  Allemaal vergeefse moeite? Omdat iemand anders per ongeluk teveel heeft gegeven?
  Volgens mij hadden dan toch de vleesveehouders beter geen fosfaat kunnen krijgen maar dat is misschien achter af makkelijk zeggen

 • Bennie Stevelink

  @de-boer, boeren die als gevolg van ziekte een knelgeval waren hebben wel fosfaatrechten gekregen.

 • Alco

  We kunnen ontwijkend gedrag van het ministerie niet tolereren.
  Zij hebben fosfaatrechten, die alleen bestemt waren voor de melkveehouderij, ook uitgedeeld aan vleesveehouders.
  Zij moeten dus op de blaren zitten.
  We zullen het eens in Jip en Janneke taal uitleggen.
  Sinterklaas heeft chocolade letters voor de kinderen om uit te delen.
  Als hij begint uit te delen doet hij dit ook aan de grote mensen.
  Op het einde heeft hij voor de laatste kinderen geen letter meer en zegt dan sorry, ik heb er niet meer.
  Zo kweek je anarchie en gele hesjes!!!!!!!

 • van.vloet1

  Bennie, je weet niet waar je het over hebt! Dit is zeker niet waar, en als er boeren die kampen met ziekte iet gekregen hebben dan is dat de afgelopen weken gebreurd. daarvoor zeker niet. Ook bij deze gevallen doet RVO er alles aan om geen rechten op te hoeven hogen.

 • Henk.visscher

  Dit is echt de wereld op zijn kop, als schouten echt zou willen zouden er veel problemen kunnen opgelost, maar ze zit in een linkse partij

 • Henk.visscher

  In de tweede kamer zegt ze dat er echt geen ruimte is, nu blijkt dat de gesprekken met europa nog gaande zijn, dus is het helemaal nog niet duidelijk hoeveel tijd er is

 • @visscher; Het is maar wat je erin lezen wilt; haal eruit wat je zint en laat achterwege wat je niet zint.

 • Bennie Stevelink

  @Alco, als Sinterklaas chocoladeletters uitdeelt aan kinderen, wie rekent hij dan als kind en wie deelt hij in bij de volwassenen? Waar legt hij de grens?
  Dat is nu ook het probleem met de fosfaatrechten: wat is melkvee en wat moet je niet indelen bij melkvee?

 • kleine boer

  Bennie sinterklaas kijkt eerst in het boek van sinterklaas en begint dan pas met uit delen....

 • hollandagri

  t kan best zijn dat er wat ruimte is doordat de doodmeldingen van rendac nog steeds regelmatig niet aankomen in het i en r. afgelopen zomer werkte het weer niet.

 • hollandagri

  t kan best zijn dat er wat ruimte is doordat de doodmeldingen van rendac nog steeds regelmatig niet aankomen in het i en r. afgelopen zomer werkte het weer niet.

 • hollandagri

  Vrouwelijk jongvee van zoogkoeien is echt geen melkvee. Ook niet op de peildatum 2 juli 2015. Laat de minister dat uitleggen in Brussel.

 • Bennie Stevelink

  @van Vloet, 46% van de bezwaarmakers hebben extra rechten toegewezen gekregen. Het is mede de ruime toewijzing aan bezwaarmakers dat wij boven het plafond uitkomen.

  Ik heb wel een oplossing waardoor de knelgevallen geholpen kunnen worden, de niet-gegroeide boeren hun 8,3% terug kunnen krijgen en de sector ook nog onder het plafond kan komen: een generieke korting over alleen die dieren die men op 2-7-2015 méér had dan op 2-7-2013. Het zou veruit de eerlijkste oplossing zijn, het is alleen de vraag of dit juridisch mogelijk is.

 • 306lsa

  @benny
  Ik denk maar dat is maar mijn gedachte
  (Weet niet of je daar waarde aan moet hechten )
  Dat bij het gezondheidsdienst zo en zo niet als vleesveehouder geregistreerd moet staan
  Wat vindt jij van dit argument?

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, vertel eens, wat staat er in het boek van Sinterklaas geschreven over de exacte grens tussen kinderen en volwassenen? Jij weet dat blijkbaar.

 • xw

  Alco 10.33, het is: bestemd waren (met een d, v.v.t.)
  Om je gedachten goed onder woorden te brengen, is goede taalbeheersing essentieel.
  Maar ik heb de indruk, dat dat hier niet echt nodig is.


 • Bennie Stevelink

  @de-boer, het gaat niet om de vraag onder welke definitie de boer valt maar onder welke definitie het vee valt.
  Mijn buurman, die op dit moment geen vee heeft en de afgelopen dertig jaar ook geen vee heeft gehad, kan op de paar hectare die hij heeft vleesvee gaan houden. Daar zijn geen fosfaatrechten voor nodig. Zoals de regeling vroeger was zou hij ook jongvee van mij kunnen houden die onder hetzelfde registratienummer vallen als jongvee van vleesvee. Als alle boeren daar gebruik van zouden maken kan de melkveestapel ongeveer 20% groeien boven het plafond. Om dit te voorkomen heeft men in eerste instantie ook vleesvee onder het fosfaatrechtenstelsel geplaatst. Vandaar dat fosfaatrechten zijn toegekend aan vleesveehouders.
  Je kunt vleesvee alleen vrijstellen van fosfaatrechten als er een heel duidelijke scheiding is tussen melkvee en vleesvee. Die duidelijk scheiding had men al enkele jaren geleden moeten regelen door aanpassing in het I&R systeem.

 • Bennie Stevelink

  @xw, je bent aan het doordrammen. Ik heb zelf de regel dat ik nooit wijs op spellingsfouten omdat dat een drempel opwerpt om te reageren. Daarnaast kan ik zelf ook wel eens fouten maken.
  Hetzelfde als mensen die moeite hebben om op een bijeenkomst te reageren voor de hele zaal: daar ga je mensen nooit op aanvallen.

 • john***

  landelijk gezien zal Nederland echt wel minder fosfaat uit gaan stoten, met de rechtentruuk krimpt de vleesveehouderij namelijk. Na het afstoten van het jongvee voor veel geld verdwijnen op die bedrijven in een later stadium ook de zoogkoeien.. samen met de beeindiging van POR, opkoop varkensrechten en krimp vleesveehouderij is dat misschien wel voldoende om te compenseren voor de hoeveelheid grond die de afgelopen 10 jaar aan de landbouw onttrokken is voor natuur, wegen en bebouwing.. Dat is ook de werkelijke agenda! Mestproductie met landbouwareaal gelijk te trekken. Zal er nu ook regeling komen dat als er landbouwgrond ontrokken wordt er ook fosfaat uit de markt genomen moet worden? dat zal veel ellende voorkomen in de toekomst!

 • kleine boer

  Bennie er staat in dat melkvee de rechten zou mogen krijgen simpel toch en er staat ook in alleen kinderen die erin geloven ....

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, je hebt nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag waar in de I&R de grens ligt tussen melkvee en vleesvee.

 • kanaal

  alle dieren produceren fosfaat en als dat grondgebonden is dan hoort dat geen probleem te zijn ,zo werkt dat in Europa ,behalve hier.

 • van.vloet1

  Bennie je zou eens beter moeten lezen. Het ging hier over gevallen waarbij sprake is van ziekte. Niet een kleine correctie voor het voeren van melk aan kalveren. En 46% is een schandalig laag percentage!!

 • landboer

  Dat is nu net het hele probleem, ook met de kalverfraude, alles hangt aan het i en r, en daar staan helemaal geen diercategorieen in. De rundveestaat zoals die nu in de fosfaat planner staat, had allang bij rvo moeten staan, zijn ze ook genoeg voor gewaarschuwd.

 • Bennie Stevelink

  Juist @Landboer, het I&R wordt gebruikt voor het fosfaatrechtenstelsel en vorig jaar voor het fosfaatreductieplan terwijl het daar helemaal niet voor ontworpen is. Het is ontworpen om snel vee-transacties in beeld te hebben in geval van ziekte uitbraak. Al enkele jaren voor afschaffing van het quotum werd gewaarschuwd dat invoering van dierrechten achter de hand werd gehouden voor het geval dat het fosfaatplafond overschreden zou worden. Dus ze hadden toen al preventief het I&R systeem geschikt moeten maken voor het huidige doel.

 • kleine boer

  Bennie waar schrijf ik of iemand anders dat I&R gebruikt moet worden om rechten uit te delen en te onderscheiden je geeft er zo als gewoonlijk weer zelf een draai aan. Sinterklaas zijn grote boek (daar staat iedereen in) en dan pas delen. En niet delen en dan pas in het boek kijken ongeacht wat er instaat... Elke koe hoort in het p rechten systeem ook de kalvermesters daar zijn ze de fout in gegaan.

 • xw

  Beste Bennie, ik begrijp niet helemaal wat jouw precies irriteert.
  Ik vind juist alle suggestieve beweringen van sommigen hierzo verschrikkelijk irritant. Slaat soms nergens op. Houd je bij vaststaande feiten of zeg niets.
  Wat ik zeg is in ieder geval waar.
  Alle feitelijke onjuistheden die ik hier waarneem in ogenschouw nemende, durf ik ook nog te beweren, dat niet iedereen mij dat kan nazeggen.

 • 306lsa

  het is gewoon heel erg vervelend dat de minister zegt: er zijn teveel P rechten weg gegeven ? (misschien een fout of niet dan) aan wie zijn deze ten onrechte gegeven?? om onder het plafon van melkvee categorie te blijven??
  en mag door deze fout de knelgevallen daardoor de dupe worden als ze daar echt /terecht recht op hebben?? als melkvee alleen p rechten krijgen door bijv. een aanpassing in i en r systeem komt prima toch
  als kalvermesters ook meedoen prima dan een hoger plafon van mij mogen alle diersoorten mee doen
  dat is nu net wat ik niet snap misschien kan iemand het uitleggen als gedeeltelijk vleesvee mee mag doen aan het melkvee plafon dan mag toch ook gedeeltelijk het melkvee hun P ruimte benutten? of niet?

 • farmerbn

  Nederland maakt er zelf een probleem van dat er meer rechten zijn uitgegeven dan het fosfaatplafond. Dat is helemaal geen probleem. Macron heeft zelfs geen probleem want hij geeft de laatste drie weken 11.000 miljoen euro weg en krijgt hierdoor een begrotingstekort van boven de 3.5%. Brussel zegt niks en hoopt dat Macron de geest weer in de fles krijgt. Wat is erger voor Brussel: Frankrijk met een veel te hoog begrotingstekort of Nederland met een paar koeien te veel? Nee, Nederland maakt er zelf een probleem van en misbruikt Brussel weer door te zeggen dat het van Brussel niet mag. Je kunt Frankrijk uitlachen voor hun begrotingstekort maar ik ben liever rijk in een arm land dan arm in een rijk land.

 • kleine boer

  de-boer- is toch aan niemand uit te leggen dat het met een vinkje achter de koe een bijdragen levert aan schoner drinkwater of niet..... of je daardoor strafblad krijgt of niet enz enz

 • 112

  . In artikel 1, lid 1, sub kk van de Meststoffenwet wordt melkvee als volgt gedefinieerd:

  Deze definitie lijkt aan duidelijkheid niets te wensen over, maar desondanks is aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven .verduidelijking gevraagd.Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bij de behandeling van het beroepschrift dat door ... was ingediend, uitdrukkelijk gesteld dat de koeien die op een bedrijf worden gehouden dat niet is ingericht voor de melkproductie en dat dus ook geen melk levert, niet vallen onder de voormelde wettelijke definitie. MELKVEE

 • 306lsa

  kleine boer, ik ben het met jou eens

 • Bennie Stevelink

  @xw, je hebt helemaal gelijk dat veel reacties nergens op slaan en ook irritant kunnen zijn. Maar dan moet je dáár wat van zeggen en niet op spelfouten wijzen.
  Zelf heb ik inmiddels geleerd dat je niet te veel op emoties moet reageren maar meer op gedachten die er achter zitten.

 • Firma Vellenga

  Heb wel even over Bennie zijn gedachtes nagedacht het verschil 2013-2015 maar ben er van overtuigd dat er geen weg meer terug is. Ga er ook van uit dat we straks koeien/rechten naar hoeveelheid land gaan krijgen. Misschien moeten wij onze pijlen eens de andere kant uitzetten en gaan voor een betere melkprijs. Wij willen best wel minder vee maar de investering en de arbeid moeten betaald worden. Laat de tussenhandel of de consument nu maar eens over de brug komen. Ook Schouten zou iets kunnen opzetten voor bescherming van de melk/boeren. Het voelt net als dat we allen wel electrische auto willen rijden maar de overheid houdt het tegen. Die extra fosfaatrechten krijgen we niet meer. Nu moeten er oplossingen gezocht worden voordat er zoveel boeren noodgedwongen moeten stoppen.

 • STRIPHELD OPA

  Ik ken een ex melkveehouder die was voor 2/7/15 gestopt met melken maar ze hadden het melkvee en jongvee nog wel voor een gedeelte, ik zei toen jullie krijgen over dat deel vast nog fosfaatrechten en dat was ook zo, toch zijn deze nu weer ingetrokken , deze mensen zijn al in de zeventig en gaan geen actie ondernemen, maar volgens mij is dat niet juist dat ze ingetrokken zijn. Of zie ik dat verkeerd?

 • Bennie Stevelink

  @STRIPHELD OPA, hadden ze dat melkvee misschien overgeboekt naar code 120 (vleesvee)?

 • mtseshuis

  Nou Bennie, reken maar van niet,maar zijn gemakkelijke prooi voor RVO. Als ik hen was, had ik snel de boekhouder even een brief met bezwaar laten opstellen, na checken van de gegevens over 2015. Denk dat LNV/RVO momenteel niet zo nauw kijkt wie wel of niet recht heeft op P rechten, maar ze te kust en te keur intrekt om maar weer beneden het plafond te komen..

 • STRIPHELD OPA

  Nee dat hadden ze niet gedaan , ze stonden nog gewoon als melkvee, alleen konden ze natuurlijk zien dat ze geen melk meer leverden.

 • Attie

  Dat maakt niks uit jongvee opfokkers kregen ook rechten.

 • Gerjo-Kompier1

  Het wordt tijd dat er een einde komt aan het getouwtrek rond de verdeling van de fosfaatrechten. Dan is het ook de hoogste tijd dat de overheid een goed gevulde stroppenpot opentrekt met de excuses: sorry dat we voor veel te veel melkvee aan milieu en bouwvergunningen hebben afgegeven/verkocht en sorry dat we niet ruim voor de einddatum van het melkquotum een nieuwe en duidelijke begrenzing aan de melkveestapel (op bedrijfsniveau) hebben vastgesteld. En zo vele bedrijven op het verkeerde been hebben gezet. We gaan hen, die wat voldoende fosfaatrechten betreft achter het net vissen, een schadevergoeding of omschakelingsbijdrage aanbieden.

  Ik vrees dat de reactie vanuit het ministerie eerder zal zijn: De Overheid heeft het monopolie op machtsmisbruik. Dus je zoekt het maar uit of je de komende decennia nog een inkomen op jouw bedrijf kan verdienen.

 • magele

  Engeland is straks verlost van de EU, de EU wordt een linkse bende die heel Europa verwoest, op een dag marcheren de Russen hier binnen omdat Europa kapot is

 • Alco

  Bedrijven die geen melk leveren en toch vee hebben zijn voor mij duidelijk vleesveehouders en daar zijn ook fosfaatrechten uit gedeeld.

 • velskamp

  Zijn dus t ministerie en t R V O over t fosfaatplafond gaan we ze generiek korten op hun loon kunnen we daarvan fosfaatrechten opkopen kwaad moet met kwaad bestreden worden

 • Genie

  Ga naar je bedrijf en aan het werk. Stop daar je energie in. Niet altijd een ander de schuld geven. Fosfaatrechten kopen of leasen en secuur werken daar valt zat mee te verdienen. Ook met verkoop van een stukje grond.

 • 306lsa

  @Genie,verdienen aan verkoop van grond???
  Dat kan natuurlijk wel als grondprijzen zakken maar dat is helemáál niet makkelijk want ... redenen genoeg
  Fosfaat kopen en grond verkopen? ?
  Dat vind ik echt een nood sprong
  En dat vindt niemand leuk een nood sprong maken

 • Als men zich nu eens in ging zetten om de norm waar men nu mee rekent eens laat baseren op welk fosfaat er nu na minder bemesten en het voerspoor nog in de mest zit nu eens naar beneden brengt van 1.5 naar 1.2 dan is het hele probleem al voor een groot deel opgelost. De optie van groei 2013-2015 zoals eerder benoemd is ook wel eerlijk maar denk ik niet meer op te lossen.

 • kanaal

  haal ook maar de fosfaatrechten terug die door bestuurders met voorkennis zijn verkregen

 • Henk.visscher

  16 dec 18:28 , je sllaat de spijker op de kop,kunnen wij als boeren zelf niet een onderzoek laten uitvoeren, en dan met de resultaten, druk zetten op de politiek

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.