Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Dit zijn de wijzigingen in de KringloopWijzer 2018

Een hoger koegewicht, een bedrijfsspecifieke ammoniakemissie en een aanpassing voor ganzenschade. Dit zijn enkele van de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de KringloopWijzer versie 2018.

De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet. Daarop is overzichtelijk weergeven welke aanpassingen er zijn gedaan om de KringloopWijzer verder te optimaliseren.

Zo kan vanaf 2018 ganzenschade worden opgeven. Deze schade moet wel zijn gebaseerd op een officieel schaderapport. Dit kan zowel voor natuurgrasland als productiegrasland worden opgegeven.

Bedrijfsspecifieke uitstoot van ammoniak

Vanaf 2018 wordt de ammoniakemissie bedrijfsspecifiek berekend door uit te gaan van rantsoen, hoeveelheid ruw eiwit en de verteringscoëfficiënt van het eiwit. Bij het berekenen van de netto excretie van stikstof in de mest wordt de bruto excretie dus niet langer verminderd met een standaardwaarde.

Een andere belangrijke wijziging is het gewicht van een volwassen koe. Deze is verhoogd van 600 naar 650 kilo. Dit betekent dat de voeropname hoger is geworden.

Onderscheid gangbaar en biologisch

Andere aanpassingen betreffen dat per 2018 onderscheid gemaakt wordt in een gangbare en een biologische bedrijfsvoering. Bij de biologische bedrijven wordt bijvoorbeeld gerekend met andere forfaitaire excretienormen voor vee.

Verder is de keuzelijst voor verschillende staltypen uitgebreid. De afvoer van dieren is gesplitst in dood en levend. Vanaf 2018 is de categorie beheersgrasland gewijzigd in natuurgrasland.

Ook kan nu in de KringloopWijzer naast het scheiden van graasdieren drijfmest ook mestscheiding van staldieren drijfmest ingevoerd worden. Nieuw is de mogelijkheid om de afvoer van kunstmest in te voeren. Daarnaast bevat de KringloopWijzer een aantal extra vragen over het energieverbruik in het kader van de klimaatmodule.

Voercodes

Tot slot is een aantal namen van voercodes veranderd.Dit om verwarring met het programma Feedprint te voorkomen en zijn een aantal voerproducten toegevoegd. Ook is een aanpassing gedaan bij het strooisel en kan het soort strooisel worden aangegeven.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    @klaas van der Horst; Houdt dit nog verband met de opname van de KLW in Topzuivel van FC?

  • klaas.van.der.horst1

    @Zuperboer: goeie vraag. gaan we uitzoeken.

  • klaas.van.der.horst1

    @Zuperboer. Wat ik zo snel even hoor is dat de aanpassing al begin 2018 was afgesproken met min LNV, en mid 2018 bij RVO neergelegd. Begroot effect van alle aanpassingen, obv doorrekening bij zo'n 1000 bedrijven zou fosfaatexcretie ongeveer gelijk houden, stikstof iets lager. Ammoniak niet bekend. Of dat veel uitmaakt voor Topzuivel? Misschien is het wel handig dat je nog meer bedrijfsspecifieke data kunt tonen. Topzuivel heeft de neiging om een streepje onder het gemiddelde te gaan zitten. Zie de criteria van SMK en de KLW heeft idd een eigen hoekje voor de Topzuivel. Zie: https://www.smk.nl/Public/PlanetProof_documenten/Melk/Uitgebreide%20controlerichtlijnen%20PP%20Melk.pdf

Of registreer je om te kunnen reageren.