Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Deelnemers aan Voederwaarde.nl scoren weer beter

De mengvoerbedrijven die deelnemen aan Voederwaarde.nl scoren opnieuw hoog. Over 2018 komen ze uit op een totaalscore van 9,8. zo meldt de organisatie.

Voederwaarde.nl is een vrijwillig controlesysteem van Nederlandse mengvoerbedrijven en boerenorganisaties dat vanaf 2010 actief is in de markt. Het is het enige keurmerk in Nederland dat de voederwaarde bij de deelnemende mengvoerbedrijven borgt en dit aantoonbaar maakt door onafhankelijk toezicht. Schothorst Feed Research (SFR) voert de controle uit. In voorgaande jaren is vrijwel steeds een score hoger dan 9,5 behaald.

De 7 deelnemende mengvoerbedrijven zijn:

  1. ABZ Diervoeding
  2. AgruniekRijnvallei
  3. CAVV Zuid-Oost Salland
  4. CLV De Samenwerking
  5. Coppens diervoeding
  6. Vitelia Voeders
  7. Voergroep Zuid

Openheid over samenstelling voer

Deze mengvoerleveranciers worden niet alleen jaarlijks getoetst op de gedeclareerde waarden en het juist waarderen van de grondstoffen, ook de openheid over de samenstelling naar de klant wordt getoetst.

Uit marktonderzoek is bekend dat 80% van de veehouders extern toezicht op de voederwaarde als belangrijk ervaart. Voederwaarde.nl biedt aan veehouders en mengvoerbedrijven een methodiek om elkaar op het gebied van geleverde voederwaarde en gedeclareerde gehalten scherp te houden.

Klaas vander Horst

Eén reactie

  • DCouprie

    "Deelnemers aan Voederwaarde.nl scoren weer beter" ...beter dan wat? zichzelf vorig jaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.