Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Criteria ‘On the way to PlanetProof’ bekend

SMK heeft het certificeringsschema gepubliceerd voor het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

Daarmee volgt de zuivel de groente- en fruitsector. Het keurmerk kwam tot stand in samenspraak met een aantal maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en wetenschap. Het certificatieschema is geldig van 6 december 2018 tot 1 januari 2022.

Verduurzaming zuivelsector

Per januari 2020 wordt een aantal maatregelen in het schema verder geconcretiseerd en ambitieniveaus worden verhoogd. Met het nieuwe schema verwacht de Stichting Milieukeur (SMK) een stevige impuls te geven aan verdere verduurzaming van deze sector.

Lees verder onder de tweet.

Criteria PlanetProof

Om voor PlanetProof in aanmerking te komen moet een melkveehouder aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste aan de algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens en dier en weidegang. Ten tweede aan de thema’s biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn & diergezondheid.

De schatting is dat circa 10% van de Nederlandse melkveehouders aan de gecombineerde set van criteria kan voldoen. FrieslandCampina heeft al aangegeven met haar TopZuivellijn aan te willen sluiten bij de eisen van het keurmerk. Een aantal retailers wil producten met het keurmerk in het winkelschap leggen.

Certificatieschema On the way tot PlanetProof Zuivel

De certificatieschema’s voor On the Way to PlanetProof Melk en Zuivelproducten (bewerkte/verwerkte producten) en ondersteunende documenten kun je downloaden via deze link.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    Ik mis 1 belangrijke factor. Ik zal die de 'Max Havelaar'-factor noemen. En daarmee doel ik op de onbetaalde arbeid die op veel bedrijven verricht wordt en die in geen enkel systeem wordt meegenomen. Dan doel ik op opa, oma, kinderen, partners, buren, scholieren, enz. Ik durf te stellen dat zeker 5% maar misschien wel 10% van de benodigde arbeid om de zgn. 'Topzuivel' met succes voort te brengen door deze bronnen wordt geleverd. Door het grootschalige voorkomen van deze 'gratis arbeidsbronnen' wordt de kostprijsbepaling vervuild en loopt de sector structureel inkomsten mis. Ik hoop dat er sectorpartijen zijn die naast de ondoorzichtige bepaling van bv. CO2 en NH4 dmv de KLW ook dit dossier bij de horens durven vatten. Ik waag het echter te betwijfelen en zo blijven de heilige Super CEO's met andermans onbetaalde veren pronken.

  • koestal

    De CO2 uitstoot terug dringen geldt alleen maar voor boeren,zelfs boeren in veenweidegebieden worden nog aangeklaagd voor extra CO2 uitstoot ,terwijl ze zich van geen kwaad bewust zijn .De natuurorganisaties worden wel weer vrijgesteld met al hun moerassen. Net als Schiphol met al z,n goedkope vakantievluchten,want die moeten door gaan. De Nederlandse politiek is anti - landbouw,al durven ze dat nog niet openlijk te beamen

Of registreer je om te kunnen reageren.