Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

CRV keert opnieuw € 4,1 miljoen ledenvoordeel uit

CRV Holding gaat de leden een bedrag terug betalen van € 4,1 miljoen over boekjaar 2017-2018. Dat blijkt uit de jaarrekening van CRV Holding.

De omvang van het ledenvoordeel is daarmee een evenaring van het voorgaande boekjaar dat een record was sinds de introductie van het ledenvoordeel. In 2015-2016 werd € 1,9 miljoen terug betaald en de 2 jaren daarvoor steeds iets meer dan € 3 miljoen.

Ondanks de krimp van de veestapel in Nederland is de omzet afgelopen boekjaar met 1% gestegen. De totaal omzet, vóór aftrek van het ledenvoordeel, komt uit op € 173,6 miljoen tegen € 171,9 miljoen in het jaar ervoor.

Sperma en MPR

Het totale markt aandeel van CRV in de spermamarkt is licht gedaald. Holstein zwartbont is wel op peil gebleven. De daling vindt vooral plaats bij Holstein roodbont en Belgisch witblauw. Het totale aandeel Belgisch witblauw ligt nu op 36%.

De introductie van de fosfaatplanner en Fokken op Maat hebben een bijdrage geleverd aan de stijging van de omzet van 1% in de omzet van de informatieproducten.

Het aantal monsternames in de melkproductieregistratie is met 6% gedaald, vooral omdat veehouders steeds meer met een robot melken en er een blijvende verschuiving is van vierweekse naar zesweekse melkcontrole.

Ontwikkelingen in het buitenland

CRV is tevreden over de ontwikkelingen in Tsjechië en Duitsland. Tsjechië is, na de reorganisatie waarbij de verlieslatende melkcontrole activiteiten zijn verkocht, weer op de weg terug en boekte meer omzet, een groter marktaandeel en een beter bedrijfsresultaat.

Ook in Duitsland zet de groei van de totaal omzet door en verbeterde daarbinnen ook voor het eerst sinds jaren ook de omzet en winstgevendheid vanuit de verkoop van Holsteinsperma.

CRV USA presteert nog steeds onder de maat. Hier wordt en reorganisatie ingezet. De eerste stap daarin is het saneren van de verliesgevende regio’s. De resultaten daarvan, lagere kosten, werden is de tweede helft van afgelopen boekjaar al zichtbaar.

Brazilië blijft een lastig punt voor CRV. Aan de ene kant zijn de orderportefeuilles in Bela Vista goed gevuld, maar presteert CRV Lagoa niet goed. Er is een programma opgesteld die de complexiteit van de organisatie moet verminderen en focus op verkoop moet verbeteren.

Eén reactie

  • koestal

    van harte welkom

Of registreer je om te kunnen reageren.