Rundveehouderij

Nieuws 30 reacties

Ander verdienmodel nodig voor gros melkveebedrijven

Groeien in bedrijfsomvang is niet meer weggelegd voor het grootste deel van de melkveehouders. Dat constateert Countus accountants en adviseurs.

Investeren in fosfaatrechten, stalruimte en grond is te kapitaalintensief om het historische verdienmodel van schaalvergroting door te zetten, aldus Countus tijdens de najaarsbijeenkomsten voor melkveehouders. Het gros van de melkveebedrijven moet op zoek naar een ander verdienmodel of proberen om op andere wijze meer rendement binnen de huidige bedrijfsomvang te creëren.

Kritieke kostprijs

Countus berekende de kritieke kostprijs als melkveehouders de komende 15 jaar dezelfde groei willen realiseren als de afgelopen 15 jaar. Als een gemiddeld melkveebedrijf met de huidige 104 melkkoeien in de komende 15 jaar dezelfde groei van de afgelopen 15 jaar wil doorzetten naar een bedrijf met 150 melkkoeien, dan stijgt de kritieke melkprijs in 2030 met ruim 11 cent per 100 kilo melk op de top van de financiering. Dat is niet haalbaar voor de meeste melkveebedrijven.
Lees verder onder de grafiek

Als een gemiddeld bedrijf dezelfde groei wil doorzetten moet er vooral geïnvesteerd worden in grond (6,6 cent) dat sinds 2000 in prijs is verdubbeld, daarnaast in fosfaatrechten (3,2 cent) die nu al op hetzelfde prijsniveau van melkquotum in 2000 liggen en in stalruimte (1,3 cent). – Bron: Countus

Voorbeelden van nieuwe verdienmodellen

De uitdaging voor nieuwe verdienmodellen kan liggen in CO2-reductie, efficiënter eiwit van eigen bodem halen, beweiding of andere melkstromen die meer opleveren, zoals weidemelk voor Albert Heijn bij A-ware of de Toplijn-melk bij FrieslandCampina.

Lees ook: Supers zetten in op duurzame zuivel

Gielen: weet waar je staat

Het is van belang dat de ondernemer weet waar hij staat en waar de ambities en talenten liggen, stelt Jaap Gielen, specialist melkveehouderij bij Countus. Op basis hiervan is een goede bedrijfsstrategie te maken binnen de bedrijfsvoering.

Wat remt de groei van de melkveehouders?

Gielen: “Er is veel gaande in de melkveesector: het quotum is afgeschaft en er zijn fosfaatrechten geïntroduceerd. Vanuit de wetgeving zijn er regelingen die de omvang van bedrijven reguleren, er ligt een notitie grondgebonden landbouw, kringlooplandbouw en er is een klimaatakkoord waar we wat mee moeten.

Daarnaast speelt er nog een uitdaging met biodiversiteit en bieden marktpartijen beloningen aan voor duurzame productiesystemen. Als een gemiddeld bedrijf met de huidige 104 melkkoeien in de komende 15 jaar dezelfde groei van de afgelopen 15 jaar wil doorzetten naar een bedrijf met 150 melkkoeien, dan stijgt de kritieke melkprijs in 2030 met ruim 11 cent per 100 kilo melk op de top van de financiering. Dat is geen optie voor het gros van de bedrijven.”
Lees verder onder de foto

Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij bij Countus accountant en adviseurs. - Foto: Koos Groenewold
Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij bij Countus accountant en adviseurs. - Foto: Koos Groenewold

Waar komt die 11 cent vandaan?

“Als een gemiddeld bedrijf dezelfde groei wil doorzetten, moet vooral worden geïnvesteerd in grond (6,6 cent) die sinds 2000 in prijs is verdubbeld, daarnaast in fosfaatrechten (3,2 cent) die nu al op hetzelfde prijsniveau van melkquotum in 2000 liggen en in stalruimte (1,3 cent).

Vanzelfsprekend kan grond ook anders dan via aankoop onder het bedrijf worden georganiseerd, waarmee de kosten kunnen worden gereduceerd. Het maakt natuurlijk wel uit hoe de kritieke melkprijs op dit moment op het bedrijf is en of er al aan de randvoorwaarden voor de toekomst wordt voldaan.

Een kleine groep zal blijven groeien, maar het gros maakt een pas op de plaats en zal kunnen groeien door meer rendement binnen de huidige bedrijfsomvang te creëren of een ander verdienmodel kiezen. Dat kan bijvoorbeeld door een andere melkstroom te kiezen: biologisch, Topmelk van FrieslandCampina, introductie weidegang of AH melk van A-ware.”

Waar zitten de uitdagingen voor komende 15 jaar?

“De afgelopen 15 jaar zijn bedrijven gegroeid en zijn efficiënter gaan produceren. Schaalvergroting, kostprijsverlaging en intensivering zijn voor heel veel bedrijven het verdienmodel geweest, Daar komt nu een kanteling in. Bedrijfsontwikkeling moet binnen de toenemende randvoorwaarden.

Door de grondgebondenheidseis is het de uitdaging om meer eiwit van eigen grond te halen en deze ook te benutten. Ook al hebben we hier al veel kennis van opgedaan, toch zijn er nog grote verschillen tussen de bedrijven. Intensieve bedrijven halen minder eiwit van eigen bedrijf en zullen eerst moeten investeren in grond. Daarnaast is de CO2-reductie een belangrijke uitdaging op het bedrijf. De kennis om efficiënter CO2 te reduceren moeten we voor een deel nog opbouwen.”

Wat wilt u de melkveehouder meegeven?

“Belangrijk is om te weten waar je met je bedrijf staat, maar ook op persoonlijk vlak, waar je ambities en talenten liggen en hoe je daarop kunt anticiperen. Daarna kun je de keuze maken om te investeren in grond, fosfaat of verduurzaming of te kiezen welke vorm van bedrijfsvoering bij je past, zoals bijvoorbeeld andere melkstromen”

Laatste reacties

 • buitenok

  Of hogere melkprijs

 • el

  Keep on dreaming!@buitenok!

 • jvanleijsen1

  meer grond , hogere melkprijs en minder erfbetreeders

 • Bolder01

  Meer grond niet nodig. Lievert alleen maar meer werk,, laat dat de akkerbouwer doen, het andere is welkom

 • eenvoudige boer

  Of het rendabel is of niet, de gemiddelde omvang over 15 jaar gaat gewoon naar 150 koeien. Iedereen moet voor zichzelf bekijken wat het beste is.
  Je kunt nog zoveel berekeningen maken als je wilt, niemand weet wat verstandig is.

 • Jaap39

  Investeren in grond is beleggen, niet meer niet minder. Bedrijf runnen is kostprijs beheersing. Afzet van mest, toekomstig goud, is veel rendabeler. Grondgebondenheid zijn tig varianten op te verzinnen. Waarom kan grondgebruik in vorm van huur pacht grondgebruik verklaring, voer voor mest, en noem maar in toekomst niet meer? Gaat gewoon in toekomst ook hoor. Denk door vele stoppers een overaanbod.... gaat altijd anders dan vooraf voorspelt maar duur fosfaat.
  Al die aangeprate verdienmodellen? Blijf eerst maar op d e kostprijs letten.

 • koestal

  grond verhuren voor pootaardappelen of lelieteelt geeft ook een plusje

 • sjakie

  @ Judith: je hebt het in het artikel twee maal over een stijging van de kritieke kostprijs met 11 cent per 100 kilo melk. Dat lijkt me niet zo schokkend. Verder mis ik het inzicht dat het juist de groep die voor meer rendement kiest zal zijn die de meeste financiële ruimte heeft om door te groeien.

 • g.g

  @koestal, grond verhuren voor lelieteelt LIJKT een plusje. super slecht voor de grond.

 • NLiszinkendschip

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • deB.


  Jaap Gielen, grote wijsneus! 150 melkkoeien als gezinsbedrijf is de grootste kolder! niemand trekt dit een aantal deccenia lang!!
  Bah, gladde praatjes allemaal, die zelfde gasten zeiden aantal jaren terug, groeien groeien, kostprijs verlagen!!

 • a.westendorp1@hetnet.nl

  Gielen gaat minder uren werken en de boer mag nog meer uren maken .
  Het is heel simpel een eerlijke melkprijs ,die elk jaar 2,5 % stijgt .
  Afspraak maken met melkafnemer volgend jaar b.v. 700.000 kg wat is de prijs.
  Contractueel vastleggen.
  Men moet een ding goed begrijpen er wordt best verdiend in de landbouw ,alleen de boer krijgt hier een schijntje van .

 • koestal

  goedkope retoriek van Gielen

 • tinusje

  klopt gewoon verhaal van Gielen..de lijn van doorgroeien zoals verleden zal anders worden...weiden, verkaveling en arbeid zullen meer beperkingen gaan geven en aantal opvolgers is gewoon te laag dus in 2030 naar 10.000 melkveehouder dus 7000 minder dan nu....al die grond en fosfaatrechten en koeien van die 7000 stoppers zullen niet voor 100% overgenomen worden en zeker niet voor huidige prijzen kan gewoon niet........

 • john***

  idd uittreders blijven er komen... grond moet verkocht worden.. zoals al eerder vaak verteld gaan of de grond of de fosfaatrechten dalen of een andere optie is dat de melkprijzen structureel stijgen.. Ik verwacht dat er voor grond concurrentie is vanuit de akker en tuinbouw. die zal de prijs wel houden, de melkprijs zal niet veel stijgen waardoor de fosfaatrechten onderuit gaan..

 • G. Peltjes

  @g.g. Ervaring mee of lul je een ander achterna?

 • agratax.1

  Als dit verhaa klopt, dan vraag ik me af waar al die koeien en hun fosfaatrechten van de stoppers zonder opvolgers blijven ? Worden die verbeurd verklaart of blijven die zo duur dat de blijver de pensioenen van de pensionado toren hoog maakt. In dit laatste geval kan ik alleen maar concluderen dat de boeren elkaar het licht niet in de ogen gunnen en ten koste van eigen lijf en leden bij uitbreiding tot onrendabele kosten verhoging gaan. Is boeren dan niets anders dan een Hobby met als doel Beleggen voor later??

 • eenvoudige boer

  Grond verhuren is helemaal nog niet zo'n slechte optie.
  Sommige koeienboeren zeggen, ik ga mijn gras en mais niet beregenen want ik heb toch voer genoeg. Dan denk ik dat je toch veel geld laat liggen.

 • piet p

  Yep! Je slaat de spijker op zijn kop agratax.1!
  In verhouding tot benodigde kapitaal een verdienmodel van niks .
  Wordt voor toekomstige opvolgers een groot struikelblok.

 • brutus71

  Toekomst voorspellen is en blijft moeilijk.
  Ik ken veel melkveehouders, sommigen hadden grote plannen, vrij vaak zie je die afvallen, te snelle groei.
  Maar er blijven melkveehouders ook in de toekomst, maar hoeveel en hoe groot?
  We zullen zien, velen hebben geen opvolger en de rest zal dus groeien.

 • deB.

  Precies, het is een verdienmodel van niks! Dit zie je aankomen, miljoenen investeren voor nog geen modaal inkomen

  Dat loopt gigantisch spaak. Triest hobby volkje zijn we geworden.

  En dan komt zo'n maatpak ons weer de les voorhouden.... de agrarische
  produkt inkomsten moeten rap omhoog.
  Wordt heel veel verdiend in de sector, alleen waar het hoort moeten op een houtje bijten, omdat we slapjanussen zijn
  Kijk de quote 500, wij maken ze rijk!~

 • schooteind1

  je moet eigenlijk iedere 25 jaar je omzet verdubbelen. Sla de cijfers er maar eens op na. Ook van andere sectoren. Je kunt dit doen door meerwaarde aan je produkt toe te voegen, een neventak opzetten, of simpelweg je produktie te verdubbelen.
  Die eerste 2 mogelijkheden biedt enige soelaas, echter een verdubbeling zit er echt niet in. De 3e mogelijkheid wordt wel een hele lastige als we onszelf ook nog eens opleggen dat elke groei gepaard moet gaan met meer grondbezit.
  Ach ja...we maken het ons zelf moeilijk

 • Attie

  Precies, na een kleine update in 2015 gewoon weer verder investeren in grond en kleine beetjes ff, iets extensiever geeft een prima verdienmodel!

 • koestal

  van de ene melkfabriek naar de andere,net als met gas en electricitet ,waar sommige mensen elk jaar veranderen om de bonus.

 • farmerbn

  Gielen heeft gewoon gelijk maar Nederlandse boeren willen dat niet horen. Als je moet groeien om boer te blijven kun je uitrekenen dat die groei niet te betalen is. Verdubbelen kost gewoon veel meer in Nederland dan elders. Het enigste wat Nederlandse melkveehouders kunnen doen is melk maken die buitenlandse boeren niet kunnen maken zodat ze een meerprijs krijgen. Voorbeelden zijn veenweidemelk van blaarkoppen of MRY-melk uit de uiterwaarden.

 • mtsjansens1

  Wat wij betalen nu aan fosfaatrechten, kopen ze in het buitenland de rechten en de koeien voor en ze kunnen er ook nog de nieuwe stal bouwen met erfverharding en sleufsilo"s . Dan moet je toch wel heel bijzonder melk kunnen maken in nederland om dit grote kostprijsverschil te kunnen overbruggen.

 • Alco

  @Farmerbn. 9.09
  Alleen het beroerde is dat maar 10 % van onze bevolking vatbaar is voor "het speciale" en de rest voor het goedkoopste gaat.
  Als je dan ook nog eens bedenkt dat 70 % geëxporteerd wordt.
  Dan moet duidelijk zijn dat we gangbaar ook niet moeten verkwanselen.
  En die indruk wordt dikwijls gewekt door de reclames voor het speciale.
  Voorbeeld is wel de visie van de minister.
  Biologisch redden we de wereld mee!!!!!!!!!

 • farmerbn

  @jansens en alco; het is dus duidelijk dat je niet moet gaan boeren in Nederland omdat je wel de grote schuldenberg op je nek haalt en niet weet of je boer blijft tot je pensioen. Houd er in ieder geval rekening mee dat je waarschijnlijk voortijdig uit moet stappen en dat je niet met een restschuld blijft zitten. Ben je al boer dan kun je gewoon uitdrijven en het risico nemen dat de hoofdprijs van de fosfaatrechten vervlogen is.

 • kanaal

  van 100 naar 150 nog meer voor minder we zijn toch niet gek ?

 • koestal

  Ze kunnen wel meer vertellen,werk je maar rot,dan haal de AOW niet.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.