Rundveehouderij

Nieuws

Opbrengst mais in Brabant gemiddeld 13 ton droge stof per hectare

Snijmaistelers in Noord-Brabant hebben dit jaar gemiddeld 13 ton droge stof van een hectare mais geoogst. Dat blijkt uit cijfers van Groeikracht.

De loonbedrijven die aangesloten zijn bij het adviesbureau voor de ruwvoerteelt, wegen zo veel mogelijk maispercelen om praktijkgegevens te verzamelen. Volgens Groeikracht gaven diverse klanten al tijdens het hakselen aan dat de mais gemiddeld toch tegenvalt dit jaar. Nu alle maiswegingen verwerkt zijn, kunnen hier betrouwbare cijfers aan worden gekoppeld.

Kolfaandeel oorzaak spreiding drogestofgehalte

De snijmais is met 38,8% droge stof ingekuild. De spreiding van 30,7 tot 49,1% in het drogestofgehalte heeft dit jaar direct te maken met het kolfaandeel. Mais waarin nauwelijks een kolf zit, weegt ook weinig, zowel in vers product als in droge stof. Vaak wordt gedacht dat verdroogde mais ook droog in de kuil komt, maar dat is niet het geval. De kolf zorgt voor een droger product en ook dat de kuil goed te verdichten is.

Opbrengst vers product slechts 34 ton/ha

De opbrengst in vers product kwam dit jaar uit op slechts 34 ton per hectare. In 2016, toen het vooral erg nat was in Brabant, waren de opbrengsten zelfs nog iets lager, met 31 ton gemiddeld. In 2017 waren de groeiomstandigheden juist ideaal en kwam de gemiddelde opbrengst uit op maar liefst 47 ton per hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.