Rundveehouderij

Nieuws 19 reacties

Minister: laat fosfaatproductie en -rechten overeenkomen

Minister Carola Schouten van landbouw roept boeren op ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie op het bedrijf in evenwicht is met het aantal rechten dat een ondernemer heeft. Dat doet ze in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze uitleg geeft over de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.

Het fosfaatrechtenstelsel wordt, net zoals het dierrechtenstelsel voor varkens- en pluimvee, strafrechtelijk gehandhaafd op basis van de Wet op economische delicten. De zwaarte van de strafrechtelijke sancties is voor het fosfaatrechtenstelsel gelijkgetrokken met de sancties voor het varkens- en pluimveerechtenstelsel.

Voor de handhaving analyseren NVWA en RVO.nl de gegevens van RVO.nl, I&R Rund en de door zuivelondernemingen aangeleverde gegevens. Op basis van deze gegevens worden bedrijven geselecteerd voor verder onderzoek. Dat zal vanaf maart plaatsvinden.

Lees verder onder de foto.

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president. - Foto: ANP
Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en viceminister-president. - Foto: ANP

Controle NVWA

De NVWA mag ook bij andere controles op het bedrijf naar de naleving van het fosfaatrechtenstelsel op het bedrijf kijken. Als de NVWA een overtreding constateert, wordt een proces-verbaal opgemaakt dat door het Openbaar Ministerie zal worden behandeld. Het OM beoordeelt of de ondernemer vervolgd moet worden en welke strafeis wordt gehanteerd. De strafrechter beoordeelt vervolgens of er een straf moet worden opgelegd en hoe hoog deze straf moet zijn.

Overschrijding fosfaatproductie

Bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel kan rekening worden gehouden met eventueel openstaande bezwaren en beroepen. Als op bedrijfsniveau sprake is van overschrijding van de fosfaatproductie is handhaving aan de orde, waarbij meegewogen kan worden – afhankelijk van de concrete situaties – dat een deel van de beschikkingen wegens openstaand bezwaar of beroep nog niet onherroepelijk is”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer.

Bezwaarprocedures

Vorig week werd duidelijk dat er nog duizenden beroep- en bezwaarprocedures lopen, waardoor veehouders nog niet definitief weten hoeveel fosfaatrechten ze krijgen. Van de bezwaren die tot nu toe zijn afgehandeld, bleek 46% terecht. Daarbij kregen de veehouders in veel gevallen niet volledig gelijk, maar kregen ze een deel van de extra fosfaatrechten waar ze recht op dachten te hebben. Hoeveel fosfaatrechten in totaal nodig zijn om alle bezwaarschriften af te kunnen handelen, kunnen RVO.nl en LNV niet zeggen.

Ongeveer 100 boeren in zware financiële problemen

Niet alleen Schouten, ook Rabobank roept veehouders op om actie te ondernemen om aan het fosfaatrechtenstelsel te voldoen. Een groep veehouders onderneemt in afwachting van de bezwaarprocedure vooralsnog geen maatregelen, terwijl de tijd begint te dringen. Ongeveer 300 boeren stevenen af op een forse overschrijding van het fosfaatrechtenstelsel, waarvan ongeveer 100 melkveehouders in financiële problemen zitten.
Melkveehouders die in de knel zitten, moeten het volgens de bank niet alleen financieel zoeken, omdat dit niet altijd een oplossing kan bieden. De bank kan niet altijd verder financieren, omdat dit vanwege de zorgplicht niet mogelijk is. De bank wil boeren wel ondersteunen om op zoek te gaan naar andere oplossingen, zoals via samenwerking met andere ondernemers, een neventak of een tijdelijk uitstel van aflossing. Als een ondernemer strafrechtelijk vervolgd wordt vanwege het overschrijden van het fosfaatrechtenstelsel, kan dit ook gevolgen hebben voor nieuwe financieringen.

Laatste reacties

 • Grasspriet2020

  Carola doe maar lekker dreigen naar de melkveehouders toe om van Dam zijn rotzooi en faalbeleid te verhullen....

 • deB.


  Hou toch eens op met naar andere kijken... zorg dat je eigen ref, rommel op orde is, zoals van iedereen verwacht wordt!
  Het is over en uit, wat een harde kop hebben sommige rat racers!

 • DJM

  We doen ons best, zitten qua melkproduktie op het randje van een volgende fosfaatklasse. Zoals het nu lijkt 20 kg in het groen, als de produktie weer stijgt 50 in het rood! Er verandert qua dieraantallen niets, maar de fosfaatplanner berekent iedere keer weer wat anders. Hoe kun je hier nu op sturen??

 • henkXeye

  DJM bijsturen is lastig aan het eind van het jaar, misschien oudmelkse koeien minder hard voeren, eerder droogzetten of eventueel 50 kg fosfaat bijkopen of leasen, dan ben je van de dagelijkse stress verlost. De prijs is de laatste weken in een vrije val omlaag gegaan. aanbod is momenteel groter dan de vraag. Bijkopen geeft volgend jaar ook wat extra ruimte

 • draaier

  50 kilogram in het rood gaat je 2000 euro kosten. Is dat het risico dat je wil lopen?

 • gerecht

  draaier... "gaat je 2000 euro kosten" hoe kom je aan die wijsheid?
  zou je mij dat uit willen leggen? Bij voorbaat dank

 • draaier

  50 kilogram x 35 euro leaseprijs. ik had lease moeten vermelden. Excuus

 • Attie

  ''Fosfaat in vrije val'' de redding is dus nabij!!
  En niet weer zo laten opdraaien, iedereen komt aan de beurt!

 • Alco

  Dus draaier. Jij denkt dat "lease" de boete bepaald?
  Dat zou de zotheid ten top wezen.
  Bij melkquotum was het net andersom.
  De heffing bepaalde de leaseprijs.

 • deB.

  Daar gaat het wel naar toe... lease naar heffing niveau! even nog op de toeslag wachten, dan is er weer geld. Let op

 • draaier

  Alco, ik denk dat je mij verkeerd begrijpt. HenkXeye vertelt dat hij er misschien 50 kilogram gaat .Ik reken hem voor dat het voorkomen van de overschrijding hem 2.000 gaat kosten op dit moment en ik vraag hem of die 2.000 euro hem het risico waard is.

 • Firma Vellenga

  Maar waarom nu op het randje gaan zitten? Voor die paar extra centen risico lopen. En de vinger toegewezen krijgen. Ook wij balen van alles maar houden ons maar weer netjes aan de regels. Hoewel dit nog nooit goed is uitgepakt...

 • DJM

  Ik bedoelde het anders. Je denkt dat je qua fosfaatproduktie op peil bent, doordat je dan 20kg in het groen bent. Maar doordat de fosfaatplanner opnieuw berekend en je een klasse stijgt, dat je dan opeens 50 kg in het rood staat. Ik wil niet voor niets 50 kg bijleasen als dat achteraf niet nodig blijkt te zijn. Ik probeer me netjes aan de regels te houden, maar op de laatste kilo nauwkeurig gaat helaas niet lukken.

 • 344412

  Koeien iets langer droog en je zit veilig toch? Goedkoper dan leasen.

 • nvanrooij1

  Ik vraag mij af of de normen wel kloppen.
  Als je de forfaitaire normen volgens de tabellen deelt door de mestproductie per koe volgens dezelfde tabel kom je aan fosfaatgetallen van rond 1,6 per m3.
  In werkelijkheid liggen deze normen aanzienlijk lager ca 1,3 tot 1,35 per m3.
  Dit betekent dat de werkelijke fosfaatproductie meer dan 15% lager is dan de forfaitaire normen. Dit komt voor een belangrijk deel door de voermaatregelen en de verbeterde koeien.
  Wij hebben in dit land qua rundvee dus ook geen probleem meer met het fosfaatplafond. Enerzijds door de verminderde dieraantallen en anderzijds door de lagere fosfaatgehaltes. Met dit laatste gegeven denk ik dat het Rijk niet telt bij de fosfaatproductie, waardoor we dus ruimschoots binnen het plafond blijven.
  Met deze 15% lagere gehaltes in de praktijk zijn er in feite weinig problemen bij een geringe overschrijding. Ik ben benieuwd hoe een rechter dit gegeven weegt mocht het tot een proces komen.

 • koestal

  Ik wist niet dat de bank een zorgplicht had,nooit iets van gemerkt.

 • mtseshuis

  Haha bank en zorgplicht! Stelletje mooipraters zijn het, niet meer... Sterkte voor degenen die in het zinkende fosfaatrechtenschuitje zitten...

 • koestal

  Laat de minister eens ophouden met haar heksenjacht op hardwerkende boeren,eerst allemaal rottige regels bedenken en dan als een schooljuf proberen foutjes te vinden.

 • egbert

  Bijna 3 jaar over gedaan om rechten in te voeren in reductieplan kon je niks kopen en nu moeten wij allen in 12 maanden alles voorelkaar hebben.
  De politiek en beleidsmakers mogen fout op fout maken maar je komt deze mensen toch niet aan hun portomonee en dat is een groot probleem.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.