Rundveehouderij

Nieuws

Limburgse geitensector vanaf half december op slot

Gedeputeerde Staten neemt de motie van Provinciale Staten over om de Limburgse geitenhouderij op slot te zetten.

Onlangs namen de Staten deze motie aan. Verantwoordelijk gedeputeerde Mackus heeft dit aan Provinciale Staten laten weten. Mackus zal daartoe op 14 december een voorbereidingsbesluit ter stemming in het college van Gedeputeerde Staten brengen. De voorlopige stop zal dan met onmiddelijke ingang van kracht worden en geldt voor zowel nieuwe vestigingen als uitbreiding van geitenhouderijen.

LLTB teleurgesteld

De LLTB laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn over het besluit van Mackus. “We hadden graag gezien dat geitenhouders met innovatieve en duurzame plannen konden blijven doorontwikkelen” aldus LLTB-voorzitter Léon Faassen. Volgens Faasen zijn het juist deze ondernemers die met slimme maatregelen de emissies verder willen terugdringen en de diergezondheid en dierenwelzijn willen verbeteren.

LLTB blijft in overleg met provincie

De LLTB-voorman blijft met de provincie in overleg over deze zaak. Hij wil proberen vooruitstrevende plannen in de geitensector toch doorgang te kunnen laten vinden. “Bedrijfsontwikkeling en minder emissies gaan hand in hand”, stelt Faassen.

Lees ook: Geitenhouderij staat zwaar onder druk

Of registreer je om te kunnen reageren.