Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Drukdrainage veelbelovende methode op veen

Afbraak van veen kan met behulp van drukdrainage beter worden tegengegaan dan met bestaande technieken.

Dit blijkt uit proeven bij Coöperatie KTC Zegveld. Daar is in 2016 en 2017 geëxperimenteerd met deze vorm van peilbeheer.

Door onderwaterdrains aan te sluiten op een reservoir, is met een pomp een veel groter peilbereik te realiseren en kan de grondwaterstand actief worden beïnvloed, zo blijkt. Zowel het infiltrerende als het drainerende effect is aanmerkelijk groter dan bij klassieke methoden met een vast slootpeil. Met de nieuwe techniek zijn doelen als een lagere bodemdaling, minder CO2-emissie, alsook weidevogelbeheer en kruidenrijk grasland gemakkelijker te behalen.

Eén reactie

  • koestal

    Ja de boeren moeten zorgen voor minder Co2 uitstoot,de rest van Nederland gaat vrij-uit ,ja die leuke vakantievluchten van af Schiphol moeten doorgaan !

Of registreer je om te kunnen reageren.