Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

DMK hoopt dreigend ledenverlies af te zwakken

DMK houdt er rekening mee dat zo’n 800 miljoen kilo melk van leden die zo’n 2 jaar geleden hebben opgezegd, per eind 2018 vertrekt.

Echter, de melkplas groeit anderzijds ook nog en misschien besluiten leden op het laatste moment toch te blijven. Dit meldt de Duitse zuivelcoöperatie naar aanleiding van berichten uit haar kringbijeenkomsten.

Meer marge maken

DMK probeert het verlies van melk tegen te gaan door meer marge te maken en extra loonproductie te doen. Op de ledenbijeenkomsten is gemeld dat DMK daarvoor meer wil gaan samenwerken met Arla.

DMK heeft de afgelopen jaren al een behoorlijk aantal leden verloren, maar de melkaanvoer bleef gestaag toenemen. Volgens het jaarverslag dat in juni werd gepubliceerd, verwerkte het bedrijf vorig jaar 8,1 miljard kilo melk. Het had toen 7.500 leden.

Vertrekkende leden nemen vermogen mee

Als het vertrek van genoemde hoeveelheid ledenmelk inderdaad een feit wordt, zal dit diverse consequenties hebben voor het bedrijf. De vertrekkende leden nemen naar schatting zo’n € 46 miljoen aan eigen vermogen mee, plus nog eens goed € 80 miljoen aan leningen, zo wordt gemeld.

Per begin 2019 verandert ook de uitbetaling voor vet en eiwit. Die gaat van 1:2 naar 1:1,5, waarbij vet relatief duurder wordt.

Indekken tegen schommelingen melkprijs

De onderneming wil volgens de berichten haar leden ook de mogelijkheid aanbieden om zich in te dekken tegen melkprijsschommelingen. Dat zou moeten gebeuren via een risicoafdekking op basis van termijncontracten boter en mageremelkpoeder. Opmerkelijk genoeg niet op basis van rauwe melk. Een proefproject om hier alvast ervaring mee op te doen loopt bij enkele leden.

Laatste reacties

  • Gerd

    verlies 1,4 miljard kg in 2 jaar en het aantal werknemers blijft hetzelfde.
    Hoe werkt dat?

  • koestal

    Een goede melkprijs is het beste om leveranciers te houden

Of registreer je om te kunnen reageren.