Rundveehouderij

Nieuws 13 reacties

CBb houdt vast aan ingezette lijn in fosfaatdossier

RVO.nl moet van het CBb individuele omstandigheden meewegen bij het toekennen van fosfaatrechten.

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) waarin van RVO.nl geëist wordt alle individuele omstandigheden te beoordelen om tot een gemotiveerd oordeel te komen over de toe te kennen fosfaatrechten bij een melkveehouder is volgens een aantal advocaten nog geen doorbraak in het fosfaatdossier, maar wel een die aansluit bij het ‘fosfaatbeleid’ van het CBb.

Buitensporige last

In deze zaak gaat het om een melkveehouder die 380 melkkoeien en 244 stuks jongvee vergund heeft gekregen op een grondgebonden bedrijf. De veehouder heeft ondertussen € 2,5 miljoen geïnvesteerd in de grondgebonden groei. Op de peildatum had de boer echter ‘slechts’ 248 melkkoeien en 226 stuks jongvee staan. Op basis daarvan heeft hij fosfaatrechten toegekend gekregen. De veehouder vindt dat hij hierdoor een individuele, buitensporige last draagt en eist fosfaatrechten voor het vergunde aantal dieren omdat hij anders bedrijfseconomisch in de problemen gaat komen.

Pilotuitspraak fosfaatrechtenstelsel

“Deze uitspraak past wel in de lijn van de pilotuitspraak van het CBb over het fosfaatrechtenstelsel”, aldus advocaat Peter Goumans. “Voor alle fosfaatzaken geldt dat er naar de individuele omstandigheden gekeken moet gaan worden.”

Alle relevante feiten en omstandigheden moeten meegewogen worden

Volgens Goumans heeft de rechter in deze zaak gevonden dat RVO geen goede motivering heeft gegeven hoe het aantal fosfaatrechten tot stand is gekomen en zijn niet alle individuele aspecten meegewogen. “Alle relevante feiten en omstandigheden moeten meegewogen worden”, stelt het CBb.

Consequente lijn van CBb

Ook advocaat Esther Wijnne ziet in de uitspraak een consequente lijn van het CBb. “Volgens mij is deze uitspraak van het CBb ‘gewoon’ een toepassing van eerdere uitspraken van het CBb over het fosfaatreductieplan en het fosfaatrechtenstelsel. Naar mijn mening heeft het CBb in deze zaak nog niet gezegd dat er sprake is van een individuele, disproportionele last. RVO heeft dat nog niet beoordeeld en dat is in strijd met het motiveringsbeginsel.”

Volgens advocaat Marieke Toonders van Linssen Advocaten in Tilburg is het meest opvallende aan deze uitspraak dat het CBb de voorlopige voorziening toewijst en RVO binnen 14 dagen opdraagt een nieuwe – gemotiveerde – beslissing te nemen.

Meer duidelijkheid over toekenning fosfaatrechten

De nieuwe beslissing van RVO in deze zaak zal hoe dan ook meer duidelijkheid gaan brengen over hoe de wetgever wil omgaan met de toekenning van fosfaatrechten. Gaat het meerdere aantal vergunde dieren die op de peildatum niet aanwezig waren toch meetellen? Wat is de rol van gedane investeringen bij de toekenning van fosfaatrechten? In ieder geval is het ‘simpele’ berekeningsmodel waarin alleen op de peildatum op het bedrijf aanwezige dieren meetellen voor de fosfaatrechten niet langer houdbaar.

Over 2 weken moet duidelijk worden hoe RVO de individuele situatie van deze melkveehouder gaat beoordelen. Of dat zal leiden tot het toekennen van meer fosfaatrechten, moet worden afgewacht.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Dus straks mogen boeren koeien extra gaan houden die ze op 2 juli 2015 niet daadwerkelijk hielden en mogen andere boeren extra koeien gaan inleveren die ze op 2 juli 2015 gewoon op stal hadden staan? Of zie ik t nu te simpel?

 • kleine boer

  Er hoort ook naar het door de overheden vergunde aantallen gekeken te worden zij konden de telling bij houden een individuele boer niet

 • Henk.visscher

  Ik denk dat er weinig gaat veranderen, alleen degenen die idioot hebben geinvesteerd krijgen rechten erbij , de anderen die een investering hebben gedaan die is te overzien hebben het nakijken en inderdaad kon er dan wel eens extra worden gekort, dat zou werkelijk schandalig zijn

 • Henk.visscher

  Ik heb ook gehoord dat nuka,s die bestemd zijn voor de mesterij, nu ineens wel weer meetellen de tijd dat ze op een melkveehouderij zijn, wie weet daar meer van?

 • wmeulemanjr1

  Hmm, er zijn er toch mega veel die latente ruimte/stalruimte hadden op peildatum, dus al dezen een buitensporige last?


 • nvanrooij1

  Niet alleen op de peildatum maar ook door de korting en de gestegen melkproductie
  Dan kunnen ze die ook wel gaan helpen

 • kleine boer

  @wmeulenmanjr1 er staat de vergunde dieren. Hoeveel zouden er niet meer in de stal hebben als op de vergunning staat.... en daar nu p rechten voor hebben en die zich netjes aan de vergunning hebben gehouden minder rechten als vergunning. Tis gewoon een zootje geworden.

 • Kletskoe

  Maar eens wat kijken of cbb oordeelt of er een disprotionele last is. Of 'bedrijfseconomisch in de problemen bij huidige situatie' een disportionele last is?. Er zijn heel veel bedrijven die bij huidige omvang in de knel komen omdat de groeiruimte van de sector meer dan onevenredig is weggekaapt door de grote groeiers. En je zult ook nog maar 8,3% gekort zijn. Wellicht is grond verkopen ook een optie.....aan de omvang zou het niet moeten liggen.......380 koeien met bijbehorend jongvee... nog niet genoeg blijkbaar. Nog meer korten voor soort 'knelgevallen'? Wat mij betreft niet.

 • koestal

  Dus meer vliegtuigen,meer auto,s en minder koeien dat is de toekomst ,Carola Schouten doet even de vuile was en klaar is Kees

 • Gradje 1966

  Wat kan hij verdienen aan melkvee wat verzorgd moet worden door personeel .
  Hij heeft ook de kosten niet van verzorgen de grond verhuren of akkerbouw op doen . Dan valt de schade wel mee . Er zijn genoeg boeren die 8.3 % hebben moeten inleveren om deze schoffie s de handen boven de kop te houden en zelf in armoede moeten leven . Ik hoop dat de rechter dat in ziet en zulke bedrijven niets geeft . Deze bedrijven hebben mogelijkheden genoeg om het zelf op te lossen

 • Gat

  Peildatum is peildatum! Geïnvesteerd in grond na peildatum. Met voor bedachte rade dat hij grondgebonden dan zou zijn en rechten cadeau wil krijgen. Eerst rechten kopen en daarna de grond kon natuurlijk niet. Dus speel spelletje andersom. Dan kan elke gestopte melkveehouder voor juli 2015 wel een rechtszaak aanspannen, ik heb de grond alleen had me koeien niet meer, maar nog wel me vergunning. Ja koekoek!

 • xw

  Heej Gat, hebben jullie daar al een koekoek gezien?
  Da's verrekte vroeg joh!

 • Firma Vellenga

  Volgens mij ziet iedereen die koekoek al erg vroeg, hier is hij al langs geweest
  Vroeger was er toch een boer koekoek in de regering? Een man die zei waar het op stond en daarom weg moest. Toen was het dus ook al zo als vandaag de dag

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.