Rundveehouderij

Nieuws laatste update:9 okt 2018

Valio werkt aan CO2-neutrale zuivel

Het Finse zuivelconcern Valio wil naar een CO2-neutrale melkproductieketen. Zo’n keten zorgt per saldo voor meer vastlegging dan aan emissies wordt geproduceerd, vooral dankzij een optimaal CO2-absorberende bodem.

Ook in Nederland staat CO2-reductie van de melk in de aandacht, onder meer bij FrieslandCampina. Zowel als klimaatdoel als verdienmodel.

Juha Nousiainen, directeur veehouderijzaken bij Valio, erkent dat het gestelde doel nog tientallen jaren kost om te bereiken. Volgens hem kan echter met relatief eenvoudige maatregelen al vrij snel veel worden bereikt. Denk aan:

  • een betere vruchtwisseling
  • de inzet van diversere grasmengsels
  • het zo lang mogelijk groen houden van weilanden
  • minder gebruik van kunstmest ten gunste van organische mest

Een gezonde bodem legt tweemaal zo veel CO2 vast als alleen planten doen

Werken aan gezonde bodem

Valio ziet dat de CO2-uitstoot van de landbouw in Finland de laatste jaren stabiel is op 3 tot 4% van alle broeikasgasemissies. Dat percentage moet sterk omlaag gezien de klimaatproblemen die er zijn, vindt Valio, en dat kan volgens het bedrijf ook. Nousiainen: “Een gezonde bodem legt tweemaal zo veel CO2 vast als alleen planten doen. Het zijn vooral de plantenresten in combinatie met het bodemleven die een cruciale rol spelen bij de CO2-vastlegging.”

Dit jaar pilotproject van start

Al denkt Valio nog jaren nodig te hebben om de hele zuivelketen CO2-neutraal te krijgen, toch wordt dit jaar al begonnen met een pilotproject. Daaraan doen enkele tientallen bedrijven mee. De komende jaren moet dat aantal stijgen naar enkele honderden.

Al kan veel worden gedaan met vrij simpele maatregelen, toch zijn de laatste stappen ingewikkeld. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig. Valio heeft in totaal meer dan 5.300 leden. Zij zijn lid van de onderliggende coöperaties die samen Valio dragen.

Lees ook: Fins zuivelconcern Valio doet soja in de ban

Of registreer je om te kunnen reageren.