Rundveehouderij

Nieuws 6 reacties

Proef voor bedrijfsspecifieke verantwoording fosfaat op komst

Het ministerie van landbouw onderzoekt op welke manier bedrijfsspecifieke verantwoording van de fosfaatexcretie mogelijk is.

Dit in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Voorwaarde is dat de bedrijfsspecifieke verantwoording betrouwbaar is, te handhaven is en dat alles goed is geborgd.

Schouten verwacht dat het onderzoek eind dit jaar wordt afgerond, waarna duidelijk wordt hoe de nieuwe proef er gaat uitzien.

Kijken naar ervaringen met Kringloopwijzer

Tegelijkertijd onderzoekt ook de Commissie Deskundigen Meststoffenwet op welke wijze een bedrijfsspecifieke verantwoording van de fosfaatexcretie in relatie tot het fosfaatrechtenstelsel mogelijk is. Dit moet zodanig dat de handhaafbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens geborgd zijn.

Schouten kijkt hierbij naar de ervaringen met de Kringloopwijzer, maar ook breder dan dat. “Ik wil binnen de context van het mestbeleid bedrijven stimuleren om zo goed mogelijk met hun grondstoffen om te gaan. Binnen de proef wil ik dan ook kijken of de gekozen bedrijfsspecifieke verantwoording bijdraagt aan het toewerken naar kringlooplandbouw”, geeft Schouten aan.

Bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie in wet vastleggen

Rob Weverink van Bilanx Adviseurs heeft onderzoek gedaan of het juridisch mogelijk is om bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie in de wet te verankeren. Volgens Weverink is dit mogelijk, al zijn er aan het systeem van de Kringloopwijzer wel wat haken en ogen. De borging van het systeem is nog niet voldoende geregeld en lijkt erg kostbaar te worden.

Laatste reacties

 • evk

  Extra regels binnen de regels. Voer voor controleurs en adviseurs. Wat schiet de boer op met die bureaucratie

 • JNJS

  Bedrijven die aan BEX "meededen" (vaak intensievere bedrijven) zijn al bevoordeeld doordat ze forfaitair (meer) fosfaatrechten hebben gekregen dan hun "werkelijke" fosfaatproductie was in 2015. Deze bedrijven zouden, door BEX weer toe te staan, weer bevoordeeld worden ten opzichte van de extensieve bedrijven.
  Dus alleen BEX toestaan voor bedrijven waarbij het fosfaat quotum de werkelijke fosfaat productie van 2015 is. Dus of BEX fosfaatrechten of forfaitaire fosfaatrechten. Het is, zolang export fosfaat niet afgetrokken wordt, sowieso een vreemd voorstel. De fosfaatrechten zijn immers gewoon bedoeld om de veestapel te verkleinen

 • koestal

  Allemaal onderzoek met veel te dure adviseurs,dit mag allemaal weer bakken vol geld kosten. Gaat weer van de melkprijs af.Allemaal dure rapporten.

 • Schaap1975

  zo'n complex iets is niet te borgen. Laten we de norm per koe aanhouden wat er gemiddeld in de EU wordt gedaan. Dan hoeven we ook niet naar Brussel toe om te vragen hoe we aan de norm komen! Dan is dit hele bureaucratische methodiek niet nodig en daarbij het is goedkoper en simpeler. Boer blij, consument blij!!

 • nvanrooij1

  @schaap
  Waar zijn de normen in de EU te achterhalen
  Ik vind trouwens iets voor de Boerderij om hier eens een artikel aan te wijden hoe de cijfers elders in Europa zijn qua normen per dier en de grond

 • Klaasvaak

  @JNJS

  Elke boer heeft P-rechten o.b.v. de forfaitaire gehalten. Dus de boer die een BEXvoordeel had wordt juist benadeeld door niet bedrijfsspecifiek te gaan kijken. Zij hebben misschien wel meer rechten, maar kunnen deze niet benutten doordat er forfaitair wordt gerekend.
  Juist boeren met een BEXnadeel zijn bevooroordeeld. Zij hadden immers een werkelijke 'berekende' P-productie die hoger was dan forfaitaire. Zij hebben dus kunnen kiezen om hun rechten ' in te dikken' per kg melk.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.