Rundveehouderij

Nieuws

Extra organische stof niet nodig op melkveebedrijf

Meestal zijn compost en andere organische meststoffen op melkveebedrijven niet nodig, omdat ze met eigen mest en het grasland voldoende organische stof aanvoeren.

Dat stelt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) naar aanleiding van vragen uit de praktijk over het nut van compost en andere organische meststoffen. Soms is aanvoer wenselijk op permanent bouwland of op nieuw in te zaaien percelen. Dit geldt vooral wanneer deze droogtegevoelig zijn.

Hoger dan de norm van 2.000 kg EOS

De commissie gaat er daarbij van uit dat de aanvoer van effectieve organische stof op melkveebedrijven over het algemeen ruim hoger is dan de norm van circa 2.000 kg EOS per hectare per jaar die gesteld is voor bouwland. (Handboek Bodem en Bemesting). EOS staat voor effectieve organische stof. Dit is de organische stof die een jaar na toediening nog over is. De hoeveelheid EOS is dan voldoende om de afbraak van organische stof in de bodem te compenseren.

Bemesten van bouwland. Met een gift van 40 ton/ha runderdrijfmest wordt de norm van circa 2.000 kg EOS al gehaald, stelt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. - Foto: Hans Banus
Bemesten van bouwland. Met een gift van 40 ton/ha runderdrijfmest wordt de norm van circa 2.000 kg EOS al gehaald, stelt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. - Foto: Hans Banus

Met een gift van 40 ton/ha runderdrijfmest wordt deze hoeveelheid al gehaald, en daar bovenop komt dan nog de EOS uit de gewasresten van de mais (ca. 675 kg EOS per ha), het vanggewas na de mais (afhankelijk van de ontwikkeling) en de zodeopbouw van het gras (bij grasland van 3 jaar en ouder 4.000 kg EOS per ha). Bij blijvend grasland is deze opbouw nog hoger.

EOS-aanvoer mede bepalen met grondonderzoek

Tijdens de Ruwvoerrondes die Boerderij de afgelopen jaren organiseerde, gaven deskundigen aan dat een maisteelt ook zomaar 2.500 kilo EOS per ha per jaar kan onttrekken. Verder speelt het actuele organischestofgehalte van de bodem ook een rol. Ook wordt lang niet altijd 40 kuub mest gegeven. Bij inzaai van mais in scheurland wordt al vaak helemaal geen of slechts beperkt drijfmest ingezet. Het is zaak om de EOS-aanvoer mede te bepalen op basis van grondonderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.