Rundveehouderij

Nieuws 38 reacties

Actiegroep: zeker 300 melkveebedrijven in zwaar weer

Volgens actiegroep ‘Innovatief uit de knel’ zijn veel meer melkveehouders in de problemen geraakt door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel dan wordt gedacht.

In plaats van 130 tot 140 bedrijven die tot nu toe vaak worden genoemd, gaat het volgens de actiegroep in werkelijkheid om 300 tot 400 bedrijven.

LTO-voorman Wil Meulenbroeks zei onlangs in een interview met Boerderij dat 130 tot 140 melkveebedrijven het zonder hulp niet redden. Hij ging daarbij af op cijfers van de Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus (VLB). “Meulenbroeks bagatelliseert de werkelijke situatie”, stelt Henk Antonissen onomwonden. Antonissen is als onafhankelijk bedrijfsadviseur woordvoerder van ‘Innovatief uit de Knel’. Deze actiegroep maakt zich namens 150 leden sterk voor bedrijven die klem zitten. “Op minimaal 300 melkveebedrijven is sprake van een onhoudbare situatie, oftewel een sterfhuisconstructie. Ik sluit niet uit dat het zelfs om 400 bedrijven gaat, als RVO.nl de boetes gaat opleggen. Hiermee snijdt de overheid het moderne innovatieve hart uit de Nederlandse melkveehouderij.”

Het gaat vaak om jonge ondernemers met toekomstvisie. Zij hebben, gestimuleerd met steun van de overheid, geïnvesteerd in duurzaamheid

Actiegroep baseert zich op CBS-cijfers en verleende vergunningen

Volgens Antonissen hebben zeker 800 bedrijven de laatste jaren meer dan € 250.000 geïnvesteerd in een duurzame stal. Hij baseert zich op CBS-cijfers en verleende vergunningen. De helft van deze bedrijven is in financiële problemen gekomen, stelt Antonissen. “Het gaat vaak om jonge ondernemers met toekomstvisie. Zij hebben, voorzien van een vergunning en gestimuleerd met steun van de overheid, geïnvesteerd in duurzaamheid. Het is ongelooflijk dat LNV deze bedrijven nu laat vallen door geen fatsoenlijke knelgevallenregeling te treffen.”

Exacte cijfers ontbreken

Precieze cijfers over klem zittende bedrijven zijn Rick Hoksbergen, relatiemanager van Alfa Accountants en Adviseurs, onbekend. Hij denkt dat 5 tot 10% van de bedrijven, 800 tot 1.600 bedrijven dus, problemen kent. “Deze bedrijven hebben voor 2 juli geïnvesteerd en/of zijn na 2 juli fors gegroeid. Ze kunnen hun groeistrategie nu niet waarmaken. Een deel van de probleembedrijven gaat deze mokerslag wel overleven. De oplossing kost echter veel te veel geld en de gevolgen achtervolgen hen vele jaren.”

Lees ook: ‘Mogelijk verschuivingen in fosfaatdossier’

Flynth-bedrijfsadviseur Rinus Wientjens ziet momenteel gebeuren dat een aantal melkveehouders niet binnen de fosfaatreferentie blijft en zodoende een economisch delict riskeert. “Het duurt erg lang voordat RVO.nl alle bezwaarschriften heeft behandeld. Intussen moeten melkveehouders binnen de fosfaatreferentie blijven. Sommigen kiezen er bewust en noodgedwongen voor om dat niet te doen.”

Financiële ellende, overspannen ondernemers

Henk Antonissen was als adviseur betrokken bij de nodige nieuwbouwprojecten. Hij schetst een onthutsend beeld van de problemen op het platteland. De financiële ellende heeft zijn weerslag op gezinsbedrijven. De impact is vaak groot. Ondernemers raken overspannen en hebben slapeloze nachten. “Binnen de actiegroep hebben we afgesproken dat we bij psychische nood elkaar opzoeken en signalen vertrouwelijk doorgeven. De meeste risico’s zitten bij diegenen die mij niet bellen. Alleen in Brabant al ken ik 4 boeren die geen uitweg meer zagen en voor zelfdoding hebben gekozen.”

Nederland laat zijn boeren in de steek. Het kan toch niet zo zijn dat dit uitrookbeleid wordt doorgezet?

Actiegroep: Brussel moet ingrijpen

Antonissen heeft zijn hoop gevestigd op Brussel. “Nederland laat zijn boeren in de steek. Het kan toch niet zo zijn dat dit uitrookbeleid wordt doorgezet? Ik voorspel dat we dit jaar bijna 10 miljoen kilo fosfaat onder het plafond blijven. Wij pleiten ervoor dat nog dit jaar 1,2 miljoen kilo fosfaat beschikbaar wordt gesteld om gezonde vitale gezinsbedrijven een toekomst te bieden. Europa moet ingrijpen.”

Laatste reacties

 • brutus71

  Kan niet zijn dat deze boeren gratis rechten krijgen en andere boeren 8% is ontnomen, zegmaar bestolen

 • Kelholt

  Antonissen: "Wij pleiten ervoor dat nog dit jaar 1,2 miljoen kilo fosfaat beschikbaar wordt gesteld om gezonde vitale gezinsbedrijven een toekomst te bieden."
  Denk maar niet dat dit gebeurt Henk. Een grote groep collega boeren die 8% moesten inleveren gunnen deze 'cowboys' niets en minister Schouten zal die irritante knelgevallen ook niet helpen. "Opgeruimd staat netjes." denkt Carola:"Weer een paar fraude boeren minder."

 • deB.

  Dezelfde mensen die nu niet slapen, hadden vooraf de stoutste dromen, als het gelukt was, liepen ze te pochen met de borst vooruit!
  Bedrijven van 80 mk naar meer dan 150, zonder grond! Dat noemt men visie?
  Welnu, verkeerd gegokt, helaas!! Wij hebben al 8% ingeleverd, gestolen!

  Bovendien een grote groep die er helemaal klaar mee zijn! Sector kapot

 • Alco

  Gewoon het fosfaatplafond een trap geven.
  En iedereen moet zelf maar zien hoe hij zijn mestafzet regelt.

 • Attie

  Bij vrij melken zou je ook zomaar een paar jaar voor een kwartje moeten kunnen melken, zou voor innovatief ook nog een hele opgaaf geweest zijn..!!

 • driepint

  Ik ben geen fan van grote groeiers die grondloos dachten de markt te kunnen overspoelen, maar collega's die er zelf een einde aan maken vind ik toch echt wel heel erg.

 • WEEGHEL

  Het grootste probleem is dat veel mensen liever 2 miljoen liter leveren voor 30 cent, dan 1 miljoen voor 40 cent .

 • Vhouder

  ik denk dat Weeghel het juist verwoordt

 • de-boer-

  stel de overheid koopt de nieuwgebouwde stal terug waar ze een vergunning voor hebben gegeven voor een x bedrag vervolgens wordt deze gesloopt en vernietigt
  iedereen blij plus geen knelgevallen meer

 • Maas1

  Alco inderdaad meer marktwerking de huidige melkprijs is natuurlijk geen garantie voor de toekomst,het kan zomaar dat er van buiten af wordt " ingebroken" we hebben hier wel te maken met een open economie.Ik vind het zelf nogal wat zoals men venijn reageerd op de bedrijven die in de knel zitten.We hebben immers allemaal boter op ons hoofd incl de overheid.Als men werkelijk zoveel kg onder het plafond zit wat is dan überhaupt het probleem! om de knelgevallen de helpende hand toe te steken.We kunnen allemaal vinden dat we door de mangel worden gehaald maar je " collega's " zo naar de verdoemenis te laten gaan,dat heeft niets meer met fatsoensnormen te maken.

 • Kletskoe

  Het zijn zeker schrijnende situaties. Maar om de gevallen 'innovatief (om te) verdubbelen' gratis rechten te geven terwijl een voorzichtige niet -groeier 8 % gekort is, is ook geen begaanbare weg.

 • Firma Vellenga

  Vandaag in de courant gelezen dat de Rabobank aan de bel trekt daar er veel boeren in de problemen zijn gekomen door alle "nieuwe" regels. Inclusief de boeren die 8 % hebben moeten inleveren. Ik dacht mooi zo, fijn dat de banken nu ook van zich laten horen. De klagende boeren bereiken toch niets bij de politiek. Ik zou best wel eens goed in beeld willen hebben wat alle maatregelen de boeren hebben gebracht en hoeveel er nu daadwerkelijk alle zeilen bij moeten stellen... Met de wetenschap dat we er nog lang niet zijn...

 • Alco

  @Kletskoe. Ook de 8 % weg.
  De gedachte die @Attie @ Wheel en @ Vhouder voorspiegelen is een angstdroom.
  Hoeveel melk Nederland levert doet niets aan de prijs die op wereldniveau gemaakt wordt.
  Weet men niet meer wat oa. het LTO zei toen het quotum wel afgeschaft kon worden?

 • koestal

  Zoals meestal zal de Rabobank wel de helpende hand bieden, Meneer Huirne was betrokken bij de tot stand koming van de fosfaatwet en zal nu ook wel de in nood verkerende boeren helpen.

 • Kletskoe

  Alco. De tijd van 1 april 2015-2 juli 2015 zonder begrenzing gaan we nooit meer meemaken. Alle beleid rondom broeigassen en N-belasting van natuur is gericht op minder uitstoot van de veehouderij. Daar kan je van alles van vinden maar dit is de realiteit. Iedereen 'meer' klinkt mooi maar is een illusie.

 • mtsdehaan

  Verdeel en heers dit is wat er gebeurt

 • Gradje 1966

  Henk kan sterk overdrijven met die zelfdodingen dit is niet waar dat dat om die reden is .Ik ken genoeg bedrijven die ook in de knel zijn gekomen met die 8.3 % inleveren .Wij hebben ook van alles over ons heen gehad de hagelschade niet te vergeten . Overal nieuwe daken op moeten leggen de verzekering betaalde ook maar 20% van het nieuwe dak terwijl we verzekert waren voor herbouw waarde.
  Voor deze groep komt ook geen man voor op .En innovatief in de knel boeren hebben vaak nog dikke subsidie gekregen en een overmatige luxe stal gezet anders kon het ook niet uit automatisch melken , voeren het kon niet op.
  De bedrijven die dat konden omdat ze geen subsidie kregen werden als sukkels uitgelachen door de deze ondernemers Ik zou zeggen een echte ondernemer
  klaagt niet maar zoekt zelf een oplossing dat moeten de andere ondernemers ook .En Henk zorg maar goed voor de boeren die je allemaal verkeerd hebt voorgelicht dat je de problemen die jij mee hebt veroorzaakt gratis oplost

 • melkveehouder .

  @Gradje1966. Waarom laat je het erbij zitten als je voor herbouwwaarde verzekert bent en maar 20% krijgt?

 • Peet1212


  Het gaat hier over bedrijven die op omvallen staan!!! Waarom staan deze bedrijven op omvallen? Waarschijnlijk hebben ze verkeerde keuzes gemaakt!?!? Vele van ons hebben ook een keuze gehad en hebben de juiste keuzes gemaakt en zijn daardoor niet in de problemen geraakt. We hebben bijna allemaal behoorlijk wat vee in moeten leveren om weer onder de referentie te komen en dat is goed gelukt!!!
  Mensen die nu iets willen wat niet van hun is maar van alle is lijkt me niet eerlijk.
  Er zijn ook genoeg bedrijven die een nieuwe stal hebben gebouwd die aan alle moderne eisen voldoen zonder dat ze verdubbelen in dieren!!!

 • farmerbn

  De boeren worden tegen elkaar uitgespeeld. Erg slim van de overheid om alle niet groeiers met 8% te korten. Hierdoor zijn die zo vals geworden op de groeiers zodat daar geen cadeautjes meer naar toe mogen. Knelgevallen worden niet meer geholpen. Dat de overheid zoiets verzint is in het oogpunt van de overheid erg slim geweest maar dat de LTO daar aan tafel zat is schrijnend. Dat de rabo geld verliest gun ik ze ook. Naast de overheid is ook FC als winnaar te bestempelen. Die krijgen zoals gewenst minder melk aangeboden en hoeven dus minder goed hun best te doen.

 • gjh

  300 veehouders die liggen te zeiken en hun verlies niet toe willen geven. Maar wel een super luxe nieuwe stal hebben met alles erop en eraan. tja dat noemen we ondernemers risico

 • melkveehouder .

  @ghj. Op welk verlies doel je?

 • Alco

  Wat @ farmerbn schrijft in 22.13 kan ik volledig onderschrijven.

 • Maas1

  farmerbn zijn dan de niet groeiers de stoppers van morgen!
  De LTO zit in de spagaat, beter voor de boeren dat men zich opdeeld in een afdeling voor de stoppers en een voor de blijvers. Dit beleid kent alleen maar verliezers onder de veehouders en richt door deze vorm van derogatie beleid invulling ook nog schade aan in andere sectoren!

 • egbert

  Al die subsidies op innovatieve stallen is investeringssubsidie is geen geld in handje. Velen snappen dat volgens mij nog steeds niet . De stal wordt er meestal veel duurder van dus ook meer rente en aflossing.
  Met p rechten geen extra rendement nog meer kosten en afschrijvingen dus het is maar de vraag of je die extra belastingvoordelen kunt benutten.
  Maar soms als je alles nieuw moet bouwen is er meestal door allerlei regels niet veel meer te kiezen.
  Als je het wel kunt is de kosten in de hand houden meestal de beste keuze.
  Door slim te investeren kun je ook veel meer investeringsaftrek claimen maar dan moet je op zulke posten wel zelf bovenop zitten

 • 200113528

  je kunt op een weg 120 mogen rijden maar als er file staat is dat niet verstandig. Zo is het in deze discussie ook. Zelf afwegingen maken en nooit voor meer dan 30^% op een andere vertrouwen. daar komt gezeik van.

 • jaap69

  het was een eigen keuze om nieuw te bouwen na het einde van het quotum tijdperk, waarom zou je voor quotum betalen als het in 2015 gratis is. dit is een eigen keuze geweest en helaas de verkeerde. iedereen wist dar de veestapel al jaren op het randje van het plafond zat en dan is het toch zo makkelijk om te zeggen : ik zag het niet aankomen dat er weer een nieuw quotum zou komen. er is diverse malen gewaarschuwd dat er een stop zou komen en door iedereen genegeerd. waarom moeten de boeren die wel in het quotum tijdperk geïnvesteerd hebben in groei hun geld inleveren voor boeren die niet wouden betalen voor quotum en hun collega's uit hebben gelachen omdat ze quotum kochten. de meeste zijn geen knelgeval maar een geval van slecht bedrijfsvoering en investeren op het verkeerde moment en op de eerste rij zitten willen voor een dubbeltje. misschien eens een paar oude columns terug lezen op deze pagina waar boeren die quotum kochten werden uitgemaakt als domme boeren.

 • Bennie Stevelink

  Ze zijn er van uitgegaan dat productierechten toegekend zouden worden op basis van stalcapaciteit, net als bij invoering van het melkquotum. Daarom werd ook gebouwd met een uitbreiding van factor 2 of zelfs 3. Ook als daar geen grond voor was. Niet gegroeide boeren zouden ze wel laten inleveren, zo werd gedacht.
  Boeren die een stal hebben gebouwd met een uitbreiding van 20% tot 30% zitten niet in moeilijkheden.

 • Peet1212

  Precies Benny!!!

 • piet p

  Wat een gezeik ! Gewoon fosfaatrechten en grond kopen of ophouden!
  Alle investeringen in nieuwe stallen zijn toen uit opportunistische overwegingen gedaan.

 • Alco

  Er zijn boeren die te gek hebben gedaan.
  Maar men moet wel stilstaan bij boeren die gebouwd hebben op wat de overheid en LTO altijd gezegd hebben?
  Grond onder je bedrijf wordt de bepalende factor.

 • haj146

  Verdeel en heers! Wat farmerbn zegt en Maas1 ,als we nu allemaal eens zo loyaal aan elkaar zijn! Deze knelgevallen hebben niks verkeerd gedaan. Het is de overheid die achteraf de spelregels veranderde gesteund door lto en rfc. Dat zijn de boeven, de winst is altijd voor rfc Rabo etc, het verlies ( zoals deze club veehouders) is voor de melkveehouders. Het houdt een keer op!

 • agratax.1

  Wat deze boeren is overkomen is vreselijk erg. Helaas moet ik concluderen dat er wereldwijd veel boeren in de knel zijn gekomen door hun voorlichters en leveranciers te volgen. We moeten helaas concluderen dat alle adviseurs ook Brood eten en als profeet niet beter zijn dan de boer hij beschikt tenminste nog over boerenverstand de profeten niet. Profeten hebben een andere agenda dan hun volgers.

 • agratax.1

  Bij dit alles komt "Het Invloedrijke deel van Nederland een aaibare landbouw
  wenst, geent op hun gevoelen van milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord". Dat hiermee landbouw in ons land onmogelijk te bedrijven is, maakt hen niet uit en dat onze agrarische voorsprong en daarmee kennis export om zeep gaat ook niet. Zij wensen hun geloof onvoorwaardelijk op te dringen aan de rest van de bevolking.

 • Klaasvaak

  @firma Vellenga
  Kun je een link plaatsen van dat Rabo-bericht?

 • Firma Vellenga

  Klaasvaak, ik weet niet hoe een link geplaatst moet worden maar het stond in de Leeuwarder Courant van 30 oktober 2018

 • Gat

  Heb er totaal geen medelijden mee. Denkt meneer antonissen, dat als je gesubsidieerde stal hebt gezet, ook nog rechten erbij moet krijgen.

 • velskamp

  .

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.