Rundveehouderij

Nieuws 10 reacties

Knelgevallen en korting fosfaatrechten definitief

Er komen definitief twee knelgevallen bij voor toekenning van fosfaatrechten voor melkvee. Dit zijn de voorwaarden voor deze knelgevallen.

Er komen definitief twee knelgevallen bij voor toekenning van fosfaatrechten voor melkvee: nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die minder vee of grond hadden op 2 juli 2015 door aanleg van natuur of infrastructuur. De generieke korting is definitief vastgesteld op 8,3%. Dat blijkt uit de uitvoeringsregeling (AMvB) die is gepubliceerd in de Staatcourant.

Foto: Ronald Hissink
Foto: Ronald Hissink

De AMvB is onderdeel van de invoering van fosfaatrechten voor melkvee per 1 januari 2018.

De twee knelgevallen staan los van de mogelijkheden om extra fosfaatrechten te krijgen op grond van bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015. In die categorie gaat het om een minimaal 5% lagere fosfaatproductie door ziekte van ondernemers of veestapel, vernieling van de stal of bouwwerkzaamheden. Formulieren om aan te melden voor de knelgevallen en bijzondere situaties zijn vanaf 1 januari 2018 beschikbaar op RVO.nl. Formulieren moeten voor 1 april zijn ingediend bij RVO.nl.

Twee knelgevallen

Benoemd als knelgeval zijn twee situaties:

 1. Nieuw gestarte bedrijven die geen volledige stalbezetting hadden op 2 juli 2015;
 2. Bedrijven die op 2 juli 2015 minder dieren hadden of minder fosfaatruimte in 2015, door aanleg van natuur of infrastructuur.

Voorwaarden nieuw bedrijf

Om meer fosfaatrechten te krijgen via de knelgevallenregeling moet een bedrijf voldoen aan meerdere voorwaarden.

Voor een nieuw gestart bedrijf gaat het om bedrijven die zijn gestart voor 2 juli 2015 en op die datum nog geen volledige stalbezetting hadden. Voor het krijgen van extra rechten gelden de volgende voorwaarden:

 • Omgevingsvergunning verleend voor 2 juli 2015 voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee. Óf een voor 2 juli 2015 ingediende melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee;
 • Financiële verplichtingen aangegaan voor 2 juli 2015 die niet meer ongedaan te maken zijn;
 • Tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking;
 • Op 1 januari 2018 minimaal 15 melk- en kalfkoeien.
 • Geen aanspraak gemaakt op de voorziening voor ophoging van fosfaatrechten door een overname van een beëindigd bedrijf in de periode tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.

Een nieuw gestart bedrijf krijgt hooguit 50% van de extra rechten toegekend, berekend op basis van de stalcapaciteit op 2 juli 2015 ten opzichte van het aantal rechten zonder knelgevallenregeling.

Voorwaarden natuur en infrastructuur

Voor de categorie natuur en infrastructuur gaat het om bedrijven die op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee hielden of in 2015 minder fosfaatplaatsingsruimte hadden als gevolg van aanleg van natuur of infrastructuur. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden volgens RVO.nl:

 • Minimaal 5% minder fosfaatrechten toegekend gekregen doordat minder landbouwgrond in gebruik was bij het bedrijf of door een kleinere veestapel vanwege een natuurontwikkelings- of infrastructuurproject;
 • Er is sprake van een ongewone en tijdelijke situatie. Deze hangt direct samen met de ontwikkeling van het publieke project.

Het verpachten of verhuren van grond aan natuur- of terreinbeherende organisaties zonder dat er sprake is van ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden beschouwt RVO niet als bijzondere situatie binnen deze regeling.

Formulieren in- en uitscharen en overdrachtrechten

Op RVO.nl staan inmiddels ook de formulieren voor het aanpassen van de fosfaatrechten in situaties waarbij op 2 juli 2015 melkvee was uitgeschaard. Daarbij geldt onder meer dat de inschaarder moet instemmen met een eventuele verlaging van zijn fosfaatrechten en moet er een overeenkomst zijn tussen in- en uitschaarder. Het formulier in- en uitscharen moet voor 1 april 2018 worden opgestuurd naar RVO.nl.

Formulieren voor het vastleggen van de overdracht van fosfaatrechten, koop of lease, zijn vanaf 15 januari beschikbaar.

Laatste reacties

 • gradje1966@

  In de Vredepeel 1800 koeien bijgebouwd een nieuw gestarte bv ????
  1800 melkkoeien x 8000 euro loopt toch lekker binnen!!!!

 • Vhouder

  waren daar al koeien op 2 juli

 • koeien10

  verbakeltje?

 • GDhutten

  Hoe naïef kunnen ze zijn bij rvo. Waarom. Zou een inschaler vrijwillig fosfaatrechten terug geven aan de eigenaar van het vee. Daar kunnen ze toch dikke winst mee maken. Dat de uitschaarder en eigenaar van het vee daarmee heel veel geld misloopt en zijn eigen vee niet terug kan halen want hij/zij heeft de fosfaatrechten er niet van zal de inschaarder toch niks uitmaken. Die fosfaatrechten kunnen ze nu lekker gaan verkopen, hoe makkelijk kun je het verdienen.

 • J en M

  De uitschaarder had zijn vee niet voor niks uitgeschaard...

 • Nick1983

  Zo denk ik er ook over Hutten. Sommige zullen het idd doen hoor, maar er zullen er zat zijn die dat niet willen, waar de inschaarder er gewoon geld voor wil zien.

 • Gat

  Gradje die stal was mee afgelopen maïsoogst pas net klaar. Die was in 2015 nog niet aan het bouwen lijkt men. Die hoeft geen rechten te krijgen, heeft toch laagste kostprijs met meeste koeien van Nederland. Toch appeltje eitje voor zo ene

 • alco1

  Het spreekwoord luidt: Wie niet waagt die wint niet.
  Maar de dag dat wie waagt eraan kapot gaat komt elke dag een dag dichterbij.

 • Bennie Stevelink

  @Gat, waarop baseer jij je overtuiging dat de grootste boer de laagste kostprijs heeft? Op welke onderdelen zijn zijn kosten lager?

 • gradje1966@

  Alco1 het spreekwoord luidt wie niet waagt blijft maagd

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.