Rundveehouderij

Nieuws 4022 x bekeken 3 reacties

Verplaatsing melkveehouderij weer geblokkeerd

Raad van State (RvS) heeft voor de tweede keer een streep gezet door de omgevingsvergunning voor een melkveehouderij in Baak. Niet alleen het maximale emissieplafond, maar ook het maximale aantal dieren moet vermeld worden, stelt RvS.

De melkveehouder zou in overleg met de gemeente Bronckhorst zijn bedrijf verplaatsen van Vierakker naar Baak. Dit zou moeten leiden tot een betere verkaveling en een efficiënter gebruik van landbouwgrond.

Omgevingsvergunning vernietigd in 2016

De eerste omgevingsvergunning was in april 2016 vernietigd, omdat er problemen waren met de salderingsberekening. Over de aangekochte ammoniakrechten en de salderingsovereenkomsten bestond volgens de rechter onduidelijkheid.
Nu is de reden dat de gemeente in de herziene omgevingsvergunning niet een maximum aantal dieren heeft opgenomen, maar alleen een maximaal emissieplafond. In de eerste omgevingsvergunning was sprake van het houden van maximaal 170 melk- en kalfkoeien ouder dan twee jaar en 114 stuks vrouwelijk jongvee tot twee jaar. In de herstelde omgevingsvergunning is deze passage vervangen door een maximale ammoniakemissie van 2.269,6 kg NH3. Volgens de bezwaarmakers kan dat betekenen dat de melkveehouder bij het toepassen van emissiereducerende maatregelen zijn veestapel in principe zou kunnen uitbreiden.

Niet zorgvuldig genoeg

De Raad van State is het daar mee eens en vindt daarom dat de vergunning ‘onvoldoende zorgvuldig is voorbereid’. De mogelijkheid het aantal dieren te vergroten zou namelijk andere ruimtelijke gevolgen kunnen hebben, zoals meer transportbewegingen, volgens Raad van State.

Voor zowel de gemeente Bronckhorst als de melkveehouder betekent deze uitspraak opnieuw vertraging.

Laatste reacties

  • Frederiqe

    Wat een mierenneukerij

  • Bolder01

    Wat een gezeik met die amtenaren... ZO HOUDEN ze zichzelf aan het werk.. te veel koeien HOU TOCH OP.. er zijn te veel mensen hier die vervuilen meer dan de koe of varken

  • van Laar

    Er moeten toch 1.000.000 koeien weg voor 2030 waarom zou je dan nu gaan bouwen ?

Of registreer je om te kunnen reageren.