Rundveehouderij

Nieuws 5 reacties

Stikstofoverschot hoger bij lagere bemesting

Het bodemoverschot is in 2015 iets toegenomen in drie van de vier grondsoortregio‘s.

De stikstofbemesting op melkveebedrijven bestond in 2015 gemiddeld uit twee derde dierlijke mest en een derde uit kunstmest. Op kleibedrijven is het totale stikstofgebruik ten opzichte van 2014 iets toegenomen: tot 388 kilo per hectare. Op veen, zand en lössgronden is dat juist afgenomen tot respectievelijk 342, 332 en 322 kilo per hectare. Dit meldt het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

In 2015 hadden melkveehouders in de lössregio een bodemoverschot van gemiddeld 149 kilo stikstof per hectare. In de zandregio is het stikstofbodemoverschot 125 kilo per hectare en in de kleiregio 155 kilo per hectare.

In vergelijking met andere jaren in de periode 1991-2015 is het bodemoverschot gedaald, behalve ten opzichte van 2014, wat een enorm goed groeiseizoen kende. In 2015 is het bodemoverschot iets toegenomen in drie van de vier regio’s. De stijging van het overschot betekent dat de efficiëntie van het gebruik van nutriënten lager is, dus dat er meer verliezen zijn.

Aan- en afvoer van fosfaat

Melkveebedrijven in de Zandregio hebben in 2015 gemiddeld meer fosfaat afgevoerd dan aangevoerd. In de andere regio’s was de aanvoer in 2015 hoger dan de afvoer. In de periode 2001-2015 namen de fosfaatoverschotten alsmaar af, maar het gemiddelde overschot viel in 2014 in alle regio’s voor het eerst negatief uit. Voor de Zandregio zette dat negatieve overschot zich voort in 2015. De afvoer van fosfaat is in 2015 iets afgenomen door afname van de ruwvoervoorraden. De aanvoer van fosfaat via het voer is iets hoger.

Laatste reacties

 • edke

  We leven in 2017, kom met cijfers van nu, niet van t verleden daar kun je niks meer aan veranderen

 • eenvoudige boer

  Dat dacht ik ook meteen. De gegevens van 2016 zouden toch ook wel verwerkt mogen zijn in sept. 2017.

 • John*

  als de fosfaat overschotten negatief worden betekent dat op termijn dat er te weinig fosfaat beschikbaar is voor de gewasgroei en daardoor de uitspoeling van stikstof gestimuleerd wordt.

 • koestal

  gegoochel met cijfers

 • koestal

  Nu wordt er veel met sleepslangen bemest ,daarbij is de stikstofbenutting veel efficienter! kom niet met oude cijfers ,de situatie is al weer anders !

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.