Rundveehouderij

Nieuws 18 reacties

EU: geen derogatie zonder fosfaatplafond

De Europese Commissie geeft Nederland geen nieuwe derogatie als er geen fosfaatplafond wordt vastgesteld. Dat blijkt uit een brief die Minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer heeft geschreven.

Kamp zegt dat er nog discussie is of en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden een nationaal plafond voor de mestproductie wordt vastgelegd. Voor de Europese Commissie is dat echter geen vraag, maar een voorwaarde, zo blijkt.

De Tweede Kamer heeft eerder de opdracht gegeven aan oud-staatssecretaris Martijn van Dam om in Brussel te onderhandelen over het fosfaatplafond.

KringloopWijzer niet of nauwelijks controleerbaar

Kamp hoopt in oktober meer zicht te hebben op het verkrijgen van derogatie voor de Nitraatrichtlijn voor de melkveehouderij. Hij heeft nog onvoldoende vertrouwen in de KringloopWijzer als instrument om de fosfaatproductie te bepalen. Belangrijkste argument is dat de gegevens die in de KringloopWijzer worden ingevuld niet of nauwelijks controleerbaar zijn.

Het is bovendien niet zonneklaar hoe op de KringloopWijzers wordt gecontroleerd, door een private controlerende instantie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zouden te maken krijgen met een 'relevante toename van de handhavingslast', aldus Kamp.

Nitraatactieprogramma

Volgende week zal Nederland in het Nitraatcomité in Brussel laten zien op welke manier de stikstof- en fosfaatproductie in Nederland binnen de perken wordt gehouden. In de bijeenkomst wordt de milieusituatie en de trends getoond die zich in Nederland voordoen binnen het Nitraatactieprogramma.

Volgende week staat een overleg met de Tweede Kamer gepland over het Nitraatactieprogramma. De minister vraagt de Kamer dat overleg uit te stellen tot oktober, wanneer er meer zicht is op de voortgang van het actieprogramma en het verkrijgen van de nieuwe derogatie.

Laatste reacties

 • Sjaak

  Natuurlijk is het stellen van een fosfaatplafond geen vraag voor de Europese Commissie.... Nederland heeft nog altijd een allerbelabberst mestbeleid gevoerd. Al van het begin af aan... Dát is ook de reden waarom de Europese Commissie ingrijpt!
  Nederland heeft nooit geen goed mestbeleid durven voeren, omdat dat ten koste zou gaan van het economisch gewin van de sector. Hierdoor is de problematiek alleen maar groter geworden....
  Als het mestprobleem te vergelijken zou zijn geweest met bv. varkenspest of mond- en klauwzeer, dan zou Nederland wel in kunnen grijpen. Dan hadden we die problematiek binnen 3 á 4 maanden onder controle...
  Maar het zogenaamde mestprobleem kunnen we in 30 jaar nog niet oplossen...
  Sterker nog, het befaamde mestprobleem is geen probleem, maar een zegen geworden.... een extra economie, die men niet meer wil missen!
  Een extra economie, waarbij het gaat om het oplossen van een probleem, waarbij tevens het probleem in stand gehouden moet worden, omdat anders het oplossen niet meer nodig is....
  Tja, is mogelijk, een vuurtje opstoken en blussen tegelijk...;)

 • alco1

  Ik zou de afzender en de juiste motivatie wel eens willen horen.
  Natuurlijk is er een fosfaatplafond gesteld, waar |Nederland aan moet voldoen.
  Dit als een soort stop in ons land ter faveure van de andere EU landen.
  Maar derogatie wordt totaal door een andere commissie beoordeeld.
  Ik blijf erbij dat de inzet van derogatie uit onze eigen ministerie komt, omdat men anders niet weet hoe we aan het plafond moeten voldoen.

 • info519

  Gewoon alleen bex is al jaren geaccepteerd...niet kind met badwater weggooien svp!!

 • schooteind1

  Onbegrijpelijk. Bex is wel goed genoeg voor je mestadministratie, wel goed genoeg voor de amvb grondgebondenheid en dan zgn. NIET goed genoeg voor het fosfaatrechtenstelsel (bex is het hart van de kringloopwijzer). Dan moet de sector de fraudegevoeligheid er uit halen. WE kunnen immers met de KLW de generieke korting voor de meeste bedrijven eenvoudig terugverdienen. Op die manier haal je de druk wast van de overspannen fosfaatrechtenmarkt af, en geef je de knelgevallen ook nog wat perspectief

 • farmerbn

  Het spel met de chantage is begonnen evenals de dubbele agenda's. Dit heeft niks meer met wijsheid te maken maar met politiek spel.

 • melkveehouder .

  Jij begrijpt het!

 • 344412

  Veestapel beperken via GVE en mestplaatsing via BEX. Jammer, maar KLW is kostprijsverhogend mislukt project.

 • Zuperboer

  Wat was de achtergrond van het fosfaatplafond? De hoeveelheid mest beperken die op de landbouwgrond terecht komt (dus feitelijk minus de export) of een puur produktieplafond. Ik krijg het idee dat dit 'plafond' bij de eerste instelling er van een heel andere doelstelling had en dat het geheel nu een eigen leven is gaan leiden. De geest is uit de fles.

 • Grensboerke

  De kringloopwijzer is er alleen maar gekomen dankzij FC. Is een serieuze bedreiging voor de melkveehouderij vanwege de vreemde kengetallen en rekenregels. Weg ermee.

 • Bennie Stevelink

  @Zuperboer, het fosfaatplafond is uitsluitend een productieplafond. Het heeft niets met plaatsing of verwerking te maken. Het is gewoon een alternatieve vorm van staarten tellen. Daarom wordt ook verwerking of export er niet vanaf getrokken. Het fosfaatplafond is gewoon een maat-eenheid voor de maximale omvang van de veestapel.

 • v w

  mooi dan gewoon geen derogatie zijn we van al dit gezeik af..... voor al die rechten die iedereen weer kan gaan kopen kunnen we komende jaren veel mest voor afzetten

 • v w

  we worden genaaid met ons broek aan. P rechten zou beter zijn als dierrechten want dan worden de efficiënte bedrijven beloond. Maar alle vormen van extra ruimte als KLW,Bex en export horen we niemand over maar wel doodleuk meer als 8% korten. De rechters krijgen het nog druk schat ik zo in

 • HJ O R

  Aldus LTO (Romijn) was het toch een inkoppertje!

 • deB.

  het is te schofterig voor woorden wat er gebeurd!!

  maar iedereen lijkt zo weer rustig, want we hebben zo'n hoge door het plafond heen geschoten melkprijs! ( volgens de roddelbladen dan) want deze melkprijs is niets bijzonders

  bedrijven worden de nek omgedraaid, tbv uitbreidende verkeer!

  verbreding traject utrecht almere, gigantische groei RTHA luchthaven, plus eindhoven, schiphol record dit jaar!

  Daar moeten wij voor wijken!! SCHOFTEN ZIJN HET

 • jorn

  we gaan toch stemmen als het derogatie plan definitief is ,zo hoort dat in een democratie. bevalt het niet weg fosfaatrechten!

 • Mfb

  Wat een gejammer hier. Volgend jaar weten we hopenlijk weer waar we aan toe zijn.
  Fosfaatrechten, fosfaatplafond, derogatie; maakt niet uit wat er komt als er maar duidelijkheid is. Daar kan ieder weer op anticiperen en scheelt een hoop gezeur.
  Als je onbeperkt wilt melken moet je naar Rusland gaan; in Europa is het gewoon een utopie

 • jeannettedekker1

  Hoezo in Europa. In Duitsland en Frankrijk kunnen ze melken wat ze willen. Dat is ook net het probleem. Of Europees of niks!!!!!!!!!

 • Kelholt

  De kop had moeten zijn: "EU: zonder derogatie geen fosfaatplafond!" Geen derogatie = geen fosfaatplafond = geen rare 80/20 regeling = geen grondmonsters = geen bemestingsplan = geen door ambtenaren verzonnen administratie bijhouden over hoe jij je bedrijf runt = vrijheid.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.