Rundveehouderij

Nieuws

EEX wil termijnhandel vloeibare melk

De EEX-beurs wil voorjaar 2018 termijncontracten voor vloeibare melk in de handel brengen. Daarmee kunnen melkveehouders voor het eerst op grote schaal hun melkprijs afdekken.

Handelsbeurzen spelen al jaren met het idee om een termijnhandel in vloeibare melk op te starten in Europa, maar tot nog toe is het er niet van gekomen. De EEX lijkt er nu serieus werk van te maken. Het wachten is alleen nog op instemming van het beursbestuur. Bij een ‘ja’ van het bestuur kan de handel over enkele maanden van start.

Melkveehouders uit heel Europa kunnen meedoen. De grootte van de contracten zal 25 ton bedragen. Een indexprijs is er nog niet, die wordt nog opgesteld. Wie een termijncontract koopt, legt zich vast op de (virtuele) levering van 25 ton melk of een veelvoud, in een bepaalde maand. Breekt die maand aan, dan moet het contract worden ingelost tegen de afgesproken prijs. Is de echte melkprijs hoger, dan moet de veehouder bijstorten. Is de prijs lager, dan ontvangt hij extra geld.

Belangrijke kritiek

De handel in de vloeibare melkcontracten is niet alleen bedoeld voor melkveehouders, maar ook voor verwerkers, handelaren en speculanten. Dat laatste is vanuit de agrarische sector een belangrijke kritiek. Met de opzet van een vrije beurshandel in termijncontracten voor vloeibare melk, bestaat het risico van versterkte volatiliteit. Terwijl gebruikmaking van termijnhandel vaak wordt aangeprezen (onder meer door de Europese Commissie, commissaris Hogan en organisaties van melkveehouders) als een belangrijk middel voor melkveehouders om zich in te dekken tegen melkprijsschommelingen.

Het is ook het argument waar DTO (Dairy Trading Online) in Emmeloord mee werkt. Deze bemiddelaar werkt al jaren op kleine schaal met melk-termijncontracten. Deze contracten hebben echter een beperkt marktbereik en vallen niet onder het officiële beurstoezicht.

Bij de EEX wordt al langer gehandeld in termijncontracten voor mageremelkpoeder, boter en weipoeder. De handel hierin heeft de laatste jaren een toenemende vlucht genomen.

Kanttekeningen bij termijnhandel in zuivel

De meeste signalen zijn positief over de termijnhandel in zuivel. De laatste jaren worden echter ook steeds meer kanttekeningen gezet. Het afdekken van de melkprijs werkt vooral bij relatief kortdurende prijsverstoringen, signaleren kenners van de zuivelmarkt. Tegen een langdurige crisis, zoals van najaar 2015 tot begin 2017, beschermt ook de termijnmarkt niet zo waarschuwen ze.

Of registreer je om te kunnen reageren.