Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Verlagen methaanemissie én ammoniakexcretie kan samengaan

Voor 7 van de 11 deelnemers aan Koeien&Kansen, over de periode 2006 tot en met 2013, is het gelukt de methaanemissie te verlagen zonder dat de excretie van TAN omhoogging.

TAN staat voor Totaal Ammoniakaal Stikstof ofwel het ammoniakale deel van de totale stikstofexcretie. Van deze elf bedrijven waren zowel meetgegevens van de periode 2006 – 2009 als de periode 2010-2013 beschikbaar.

Methaanemissie uit vertering voedsel bij koeien

Centrale vraag is of de methaanemissie uit vertering van voedsel door koeien omlaaggebracht kan worden. Aanvullend is dan de vraag of de totale hoeveelheid ammoniakale stikstof in de uitgescheiden mest en urine dan niet stijgt. Vergeleken met de periode 2006-2009 hadden de genoemde zeven Koeien&Kansen (K&K)-bedrijven in de periode 2010-2013 gemiddeld een 7% lagere methaanemissie, in combinatie met een gemiddeld 8% lagere TAN-excretie.

Binnen de periode 2010 – 2013 is er voor de meeste K&K-bedrijven geen sprake van een duidelijke afname van de methaanemissie of TAN-excretie in de tijd.

Meer VEM-dekking in koeienrantsoen, meer methaanuitstoot

Er is wel een positieve correlatie tussen de gemeten VEM-dekking in het rantsoen van de koeien en de emissie van methaan. Dat betekent dat bij toenemende VEM-dekking de methaanemissie stijgt. Dat is logisch, omdat een hogere voeropname tot meer fermentatie per kilo melk leidt. De veronderstelling dat bij een hogere voerefficiëntie ook een efficiëntere vertering in de pens hoort en daaruit volgend ook minder methaanemissie per kilo verteerd voer, kan op basis van dit onderzoek echter niet bevestigd worden.

Eén reactie

  • alphons1

    ik ben benieuwd bij k en k boeren. weet wel dat op die bedrijven het bodemleven helemaal is vernietigd. meer bodemleven is meer mineralen in het voer. dan krijg je betere voer benutting. dus niet kali blijve strooien. want bij veel kali kan de koe de energie niet benutten. dus meer uitstoot

Of registreer je om te kunnen reageren.