Rundveehouderij

Nieuws 26 reacties

Rechter stelt opnieuw groep boeren in het gelijk over fosfaatplan

De Haagse rechtbank heeft woensdag 16 augustus opnieuw een grote groep melkveehouders in het gelijk gesteld en voor hen het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld.

Het betrof nu ruim 200 melkveebedrijven. Voorwaarde is net als in de uitspraak van een week eerder voor eveneens 200 eisers, dat de boeren moeten voldoen aan de zogenoemde lichte toets van RVO.nl. Daarmee moeten ze aantonen dat ze voor 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan, die op die datum nog niet waren benut. Bovendien moeten ze voldoen aan de Wet verantwoorde groei melkveehouderij en de AMvB grondgebonden groei.

Binnen 14 dagen nadat de melkveehouders een dergelijk verzoek voor een lichte toets hebben ingediend, moet RVO.nl daarop een beslissing nemen, volgens de rechter.

Uiterlijk 22 augustus beslissing

Volgens Jacoline Kroon van A&S Advocaten hebben de 83 melkveehouders die zij vertegenwoordigde de toezegging van RVO.nl dat ze uiterlijk 22 augustus een beslissing krijgen. Voor de ruim 400 eisers die deze en vorige week gelijk kregen van de rechter is het al aangekondigde hoger beroep van medio september niet relevant, stelt Kroon. Dat is wel het geval voor de 51 boeren die in mei gelijk kregen in een kortgedingprocedure en voor boeren die zich zonder procedure aanmelden voor de lichte toets.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft kennis genomen van de uitspraken. Er komt op korte termijn een reactie over onder meer een eventueel nieuw beroep in een brief aan de Tweede Kamer, volgens een woordvoerder.

Laatste reacties

 • driepint

  Allemaal een lichte toets aanvragen. Eens kijken hoe we dan volgend jaar de fosfaatrechten gaan verdelen

 • 344412

  Stel voor dat we ook lichte toets invoeren voor boeren die niet gegroeid zijn. Korting nooit meer dan naar gemiddelde 2014.

 • NoordHollander

  het rammelt aan alle kanten goede topadviseurs gevraagd..................

 • Kletskoe

  Als dit in hoger beroep blijft staan dan is beter om de derogatie maar te laten schieten omdat er dan teveel knelgevallen ontstaan bij de niet-groeiers. De veroorzakers van deze ellende, het collectief van groeiers, wordt dan gecompenseerd over de rug van de rest. Dat is waanzin.

 • henver1

  344412
  Mee eens , en laat deze dan ook voor iedereen gelden,!!!!

 • farmer135

  Een klein gedeelte komt maar door de toets heen, die is er natuurlijk niet voor niets

 • wmeulemanjr1

  Dat word toets op toets tot er juridisch geen snars meer van klopt, laten we toch a.u.b stoppen met de dwaalleer van LTO/NZO/RFC , de aanstichters van deze klooterij..

 • arink

  Precies, klare taal, allen een gelijk speelveld met 170 kg N.

 • Attie

  arink, en dan als grondgebonden boeren € 20000 extra uitgeven aan mestafzet en kunstmest ?? Om de grote groeiers, dacht het niet.

 • kiepel

  Grondgebonden heeft geen overschot. Dus geen meesterzet.

 • 344412

  Ik had vorig jaar N produktie van 172 kg N per melkkoe plus jongvee. Zonder derogatie betekend dus 1 koe per hectare (10.500 kg) Wat doen we dan met de andere helft van het voer? Vergisten? En dat om groeiers te matsen? Dacht het inderdaad ook niet!

 • Attie

  kiepel, 250kg N of 170kg N

 • tobby

  Geen derogatie maar ook geen fosfaatrechten.

 • koeien10

  8.3%korten is veel te veel 5% is te doen de rest moet financieel gecompenseerd worden door de overheid 8.3 is pure diefstal.

 • Mfb

  We helpen elkaar met deze rechtszaken als sector de vernieling in.
  Als ieder zich aan de regels houdt, dus ook het fosfaatreductieplan, dan is volgend jaar de rust weer gekeerd en weet iedereen weer waar die aan toe is.
  De mensen die willen groeien kunnen weer rechten kopen bij de stoppers en wil je niet groeien dan kan je gewoon lekker doorgaan waar je mee bezig bent.
  Meer dieren is ongewenst in NL, dat moet je niet per bedrijf zien maar als sector.
  Snap niet dat de rechtbanken niet zien....

 • driepint

  @mfb collectief belang is niet aan de rechter om dat te bewaken. Dat moet de wetgever doen. Als die verzuimt en vervolgens wetgeving met terugwerkende kracht wil laten ingaan, maar voorbij gaat aan individuele bedrijven die daardoor in de knoei gaan, dáár vindt de rechter wel wat van

 • wmeulemanjr1

  Voor sommigen komt collectief belang goed uit, voor een grote groep dus blijkbaar niet, getuige de gang naar het gerecht ..

 • Bennie Stevelink

  Ik ben het eens met @koeien10. Maximaal 5% korten en de rest opkopen. De niet-gegroeide bedrijven hebben de chaos niet veroorzaakt, dat heeft de overheid gedaan door niet tijdig een vervangende begrenzing in te stellen. Ze wisten dat al vanaf de interim-wet van Braks het melkquotum een functie had binnen de mestwet. Ze wisten dus dat met het verdwijnen van het quotum een gat zou vallen in de mestwet. Ze hebben het op z'n beloop gelaten en nu de rekening neerleggen bij de niet-gegroeide boeren. En dan ook nog de brutaliteit om niet-gegroeide boeren extra te belasten door politiek populair doen door grondgebonden boeren vrij te stellen van de generieke korting.

 • Mfb

  We verzuipen straks in de mest als de derogatie wegvalt.
  De groeiers zonder grond en de varkens verzuipen het snelst vermoed ik.
  Het enige waar we belang bij hebben is rust en duidelijkheid.

 • driepint

  De varkens niet direct hoor. Die nemen gewoon geen m3 rundveedrijfmest meer aan in hun verwerkers

 • alco1

  We moeten gewoon weer bij het begin beginnen:


  *Is er niet te praten over dat melkvee fosfaatplafond?
  *Is uitruil tussen sectoren geen mogelijkheid.
  *Verwerking aftrek.

  Er is namelijk helemaal geen mestoverschot in de melkveehouderij, als de norm meer naar evenwicht bemesting wordt berekend.

  Nou zullen de LTO aanhangers wel weer zeggen: Leg je maar neer bij deze besluiten, maar dat is voor mij geen issue. Ook geen 5 %
  Zij hebben de grote fout gemaakt door niet ten tijdig in te springen op de materie, toen het nog kon.
  Moeten ze ook maar op de blaren zitten.
  En ga alstublieft ook niet zeggen dat de consument niet meer koeien wil.
  Op grotere stallen komt een tegenspraak van enkelen, maar er zijn zelfs gebieden waar het houden van meer koeien geen enkel bezwaar ondervindt.

 • A1967

  Alco,je hebt gelijk , het fosfaatplafond is een afspraak gemaakt door groeperingen/personen die daartoe niet door alle betrokken boeren gerechtigd waren en niet gebaseerd op een eventueel werkelijk overschot van fosfaat per ha of bedrijf. Daarom moet ook iedereen die daardoor benadeeld wordt op wat voor manier dan ook ,bezwaar aantekenen.

 • oorspronkelijk

  ik kan me niet aan de indruk onttrekken,
  dat de uitgesproken voorkeuren een indicatie zijn van de persoonlijke situatie
  terug naar af ha.ha.
  al 40jaar milieu actie
  ook 40jaar graanvervangers (tapioca)en eiwit import
  zelfs toen al veel land in het buitenland.
  ook de natuurparticipatie stamt uit die tijd wegen krimp bio diversiteit
  probeer eens in balans te denken
  alles heeft de oorsprong in de evolutie
  door chemische of scheikundige verbindingen zelfs gemanipuleerde gewassen.,
  raakt het natuurlijke evenwicht uit balans
  zo ervaar ik de publicaties door wetenschappers
  ook de 80/20voorwaarden en vergroeningseisen zijn instrumenten voor dat doel
  daarom is derogatie een heilzaam instrument tegen monoculturen
  met een plus voor de stikstof aanwending
  fosfaat wordt aangepast bij verlaagd niveau
  dat is toch waard om vast te houden
  en maatschappelijk verdedigbaar

 • koestal

  Door de vele stalbranden zijn grote stallen ook ongewenst !

 • koestal

  van Dam laat een puinhoop achter !

 • den Haag stuurt op fosfaat, Brussel op Nitraat. Die 2 worden nooit hetzelfde.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.