Rundveehouderij

Nieuws

Maisareaal krimpt, opbrengst lijkt top

Het snijmaisareaal is dit jaar opnieuw iets kleiner dan afgelopen jaren. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldt een maisareaal van 205.000 hectare.

Dit is exclusief korrelmais. In 2015 meldt CBS nog een areaal snijmais van 224.000 hectare. In 2005 was er zelfs meer dan 235.000 hectare. Dat betekent een krimp van 13% in de laatste 12 jaar.

Leveranciers denken dat areaal nog wat kleiner is

De leveranciers bevestigen dit beeld van afname van areaal. Zij vermoeden zelfs dit jaar nog een iets kleiner areaal dan CBS meldt. De verscherpte eis van minimaal 80% grasland op derogatiebedrijven, tegen 70% vroeger, speelt hierin een rol. En dit jaar heeft ook de verplichte fosfaatreductie gevolgen voor de keuzes die veehouders maken in hun grondgebruik. “Er zijn minder bekken te voeren, dus wijken veehouders uit naar andere gewassen als voederbieten of eiwitteelt in de vorm van klaver of veldbonen”, zo geeft Jos Groot Koerkamp, commercieel manager van Limagrain aan.

‘Er zijn minder bekken te voeren, dus wijken veehouders uit naar andere gewassen als voederbieten of eiwitteelt in de vorm van klaver of veldbonen’

‘Deens maisareaal groeit nog’

Ook Arjan Lassche, Agro Service Manager van KWS Benelux, ziet krimp in Nederland, maar is niet ontevreden als hij kijkt naar de Europese afzet. “Ons kweekprogramma is voor Noordwest-Europa en daar zit Nederland middenin. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Denemarken, zien we daar nog toenemend areaal mais.”

Goed snijmaisjaar

Wat betreft opbrengst lijkt 2017 een zeer goed snijmaisjaar te worden. De leveranciers zien 50 ton opbrengst per hectare zeker wel zitten. De droogte in juni heeft op veel bedrijven niet echte parten gespeeld, met uitzondering van het Zuidwesten, waar het te lang droog is geweest, is sprake van opbrengstderving. In de rest van het land staat de snijmais er ‘monster’ bij. Groot Koerkamp denkt dat op perceelsniveau 20 ton droge stof, en misschien wel iets meer, haalbaar is.

Of registreer je om te kunnen reageren.