Rundveehouderij

Nieuws

Dierenartsen pleiten voor selectieve ontworming

Duitse dierenartsen roepen veehouders op ontwormingsmiddelen selectiever toe te passen om de opmars van resistente wormen en andere parasieten te stoppen.

Dit meldt de nieuwssite Agrarheute.de. Resistentie wordt mede veroorzaakt door het brede gebruik van alle actieve stoffen die op de markt beschikbaar zijn.

Alleen dieren die het nodig hebben behandelen

Met selectief ontwormen wordt gekeken welke diergroepen ontwormd moeten worden op basis van mestmonsters of een bloedtest. Bij deze aanpak blijven sommige diergroepen onbehandeld. Selectief ontwormen werkt alleen als er een goed weidemanagement wordt toegepast om de besmettingskans te verlagen.

Voor de behandeling van individuele dieren kunnen criteria als uitscheiding van wormeneitjes, groei van jongvee en de kwaliteit van de mest gebruikt worden. Door deze criteria vanaf de start van het weideseizoen regelmatig te controleren, in combinatie met goed graslandbeheer, is de infectiedruk laag te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.